Kiinteistölehden vaalikysely: Hanna Kosonen / Keskusta

1. Miten uudistaisitte kiinteistöverotusta?

Keskusta haluaa uudistaa kiinteistöverotusta siten, että kiinteistöjen arvon muutos otetaan huomioon verotuksessa oikeudenmukaisella tavalla. Kannatamme kiinteistöverotusta, jossa on kiinteistön omistajan tai omistajien maksukyvyn huomioiva katto. Kannatamme myös kiinteistöveron maksamisen jaksottamista kuukausittain siten, että vero perittäisiin suoraan ansiotulojen ennakkopidätyksen yhteydessä. Kiinteistöverotusta ei tule laajentaa maa- ja metsätalousmaahan.

2. Asuinrakennusten korjaustarve kasvaa, mutta rahoituksen saatavuus vaikeutuu useilla alueilla. Mitä ehdotatte asian ratkaisemiseksi?

Valtion takaaman ARAn (Valtion rahoitus- ja kehittämiskeskus) peruskorjauslainan ehtoja pitää muuttaa siten, että sitä voidaan hyödyntää myös kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla, joissa pankit eivät myönnä lainoja taloyhtiön sijainnin tai arvon vuoksi. Asuntokannan kunnostaminen on ympäristön kannalta kestävä ratkaisu ja suoria valtion tukia tulee kohdentaa laajasti energiatehokkuusremontteihin sekä lämmitystavan muutoksiin nykyisen öljylämmityksestä luopumisen lisäksi. On huolehdittava, ettei pankkien sääntely enää tiukennu, jotta lainansaanti on mahdollista eri puolilla Suomea.

Maankäyttösuunnittelun ja kaavoituksen tulee tukea sitä, että asuntoja kunnostetaan ja rakennetaan sinne missä niitä tarvitaan. Erilaisten tilojen muutokset asumiskäyttöön tai asumiskäytöstä muihin muotoihin on oltava mahdollisia.

3. Asumiskustannukset ovat nousussa. Millä keinoilla asumiskustannusten nousua tulisi hillitä?

Valtion pitää myös varautua uusiin kriiseihin tukijärjestelmiä muuttamalla siten, että mahdolliset tuet kohdistuvat aidosti heille, jotka tukia tarvitsevat. Nyt ja tulevaisuudessa on lisättävä kotimaista päästötöntä energiantuotantoa eri puolilla Suomea, jotta hinnat pysyisivät jatkossa alhaalla.

Asumistukeen on tehtävä kokonaisuudistus, jossa varmistetaan se, ettei asumistukijärjestelmä nosta itsessään vuokrien hintoja ja jotta asumistuki sekä muut sosiaalituet eivät estä työn vastaanottamista vaan kannustavat siihen.

4. Miten turvaisitte Suomen energiansaannin tulevina vuosina?

Keskustan tavoitteena on lämmössä ja sähkössä energiaomavarainen Suomi. On päästävä irti fossiiliriippuvuudesta ja panostettava yhä enemmän kotimaiseen päästöttömään energiaan. Hajautettu energiantuotantomalli on huoltovarma – tarvitsemme lisää tuulivoimaa ja aurinko- ja bioenergiaa. Suhtaudumme myönteisesti uuden ydinvoiman rakentamiseen Suomeen. Pienydinvoimaloiden sääntelyä pitää kehittää.

On satsattava myös tutkimukseen ja innovaatioihin, jotta maksimoimme energiatehokkuuden ja kehitämme uutta. Fossiilisesta energiasta irtautumisen vauhti ja suunta on selvä ja pitää olla avoin uusille skaalattaville ratkaisuille, joita suurella todennäköisyydellä tulee syntymään.

5. Mitä ilmastonmuutoksen hillintä- ja varautumistoimia mielestänne tarvitaan asumisessa ja kiinteistöalalla tulevina vuosina?

Niin yrityksiä, asunto-osakeyhtiöitä kuin omakotitaloasujia tulee kannustaa vähentämään päästöjä. Energiaremonttien ja lämmitystavan muutosten tukemista pitää jatkaa tulevaisuudessakin. Taloyhtiöille tulee myös tarjota esimerkiksi palveluseteli energiatarkastusten vauhdittamiseksi. Tämä on tapa edistää energiansäästöä. Tarvitaan siis kannusteita ja parhaita käytäntöjä jakoon yhteisesti käytettäväksi. Myös suomalaisten yritysten kehittämät älyratkaisut asuntojen lämpötilan säätöön sekä energiatehokkaiden rakennusmateriaalien valinta auttavat päästövähennysten saavuttamisessa. Rakentamis- ja kiinteistöalan osaajapulaan on vastattava. Ilmastonmuutoksen ilmiöihin on varauduttava kuntien ja maakuntien kaavatyössä ja rakentamisen suunnittelussa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vaalikysely

22.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Energiaremontteja tuettava

Kiinteistölehti kysyi eduskuntapuolueiden edustajilta, miten puolueet aikovat toimia taloyhtiöille tärkeissä asioissa tulevalla hallituskaudella. Puolueet uudistaisivat kiinteistöverotusta ja tukisivat energiaremontteja. Myös asumiskustannuksien ja ilmastonmuutoksen hillintään tarjottiin ratkaisuja.

senioritalo

23.3.2023

Senioritalo taistelee tulvia vastaan

As Oy Kangasalan Hopeaharju koki toissa kesänä mittavat tulvavahingot, kun vesi nousi sen varastotiloihin. Taloyhtiön hallitus alkoi etsiä ratkaisuja, joilla tulvat saataisiin estettyä tulevaisuudessa. Kaupunkitulvat tulevat lisääntymään ilmastonmuutoksen ja maa-alueiden asfaltoinnin myötä.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

asunnot lämpenevät

12.5.2023

Tutkimus: Uudet asunnot lämpenevät vanhoja lievemmin

Pitkittyneet hellejaksot nostavat rakennusten sisälämpötiloja liikaa, ja tulevaisuudessa sisätilojen kuumuus pahenee entisestään. Lämpötiloissa ei ole juuri eroa uusien ja vanhojen asuntojen välillä. Liiallinen kuumuus lisää ennenaikaisia kuolemia.

20.2.2023

Työtaistelut hidastavat helmikuun Kiinteistölehden jakelua

Lehden helmikuun numero ilmestyy torstaina 23. helmikuuta, mutta sen jakelu lukijoille voi viivästyä merkittävästi. Painettu lehti voi saapua postiluukuista vasta kahden viikon päästä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti