KH-ohje Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu on ilmestynyt

Uusi Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisema ohje opastaa asunto-osakeyhtiötä (taloyhtiötä) laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman. Korjausrakentamishankkeiden kustannukset muodostuvat pääosin rakentamisvaiheessa, mutta ne määräytyvät lähes kokonaan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelu on tärkeä vaihe, koska siinä tehdään kustannuksia sitovia päätöksiä. Asunto-osakeyh­tiön hallinnon onkin kiinteistön ylläpitovaiheessa panostettava erityisesti hankkeiden val­misteluun ja hankesuunnitteluun.

Kasvava korjausrakentamisen määrä on asunto-osakeyhtiöille suu­ri haaste, etenkään kun hallituksen jäsenet tai osakkaat eivät usein ole kiinteistö- tai rakennusalan ammattilaisia. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta vastaaville ja korjaushankkeisiin osallistuville, ja siinä annetaan tietoa, miten yhtiö voi valmistautua korjaushankkeeseen.

Ohjeessa selvitetään, miten tarvekartoituksen avulla jo ennen hankesuunnittelua asunto-osakeyhtiön kiinteistönpidossa voidaan ottaa huomioon tulevat korjaukset. Yhtiö määrittelee itselleen kiinteistöstrategian, joka määrittelee, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.

Hankesuunnitelmassa määritellään korjauksen tavoitteet ja esitetään eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ohjeessa hankesuunnittelua käsitellään organisoinnin ja suunnittelun näkökulmasta. Organisoinnissa selvitetään eri osapuolia ja niiden tehtäviä. Hankesuunnitteluun kuuluvat alustavat toteutusmuotojen selvitykset, joita selvitetään lyhyesti. Ohjeessa kerrotaan hankesuunnitelman hyväksyttämisestä ja annetaan lista hankesuunnitelmassa mainittavista asioista.

Ohjeessa otetaan esiin myös hanketukiryhmän perustaminen. Yleensä asunto-osakeyhtiön osakkaista koostuvan tukiryhmän tehtävänä on varmistaa, että osakkaiden tahto otetaan huomioon. Yhtiön on hyvä edellyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa vähin­tään yhden tiedotustilaisuuden pitämistä. Tiedotustilaisuus on tärkeä viestinnällinen tapahtuma, jossa osakkaat saavat tietoa soveltuvista vaihtoehdoista ja voivat esittää kysymyksiä han­kesuunnittelijalle.

Ohjeen on laatinut Jari Virran käsikirjoituksen pohjalta Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 363 Taloyhtiön korjaushankkeen hankesuunnitelman laatiminen: Harri Mäkinen Talokeskus Yhtiöt Oy, puheenjohtaja; Juha Kulomäki SKH-Isännöinti Oy; Sebastian Lönnqvist ERAT Arkkitehdit; Juha Salminen Consti Yhtiöt Oyj; Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry; Kari Laine Rakennustieto Oy, sihteeri.

Lue lisää

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

hankesuunnittelu korjaushanke

27.5.2022

Hankesuunnittelu säästää kuluja

Kun taloyhtiö valmistautuu korjausurakkaan, kannattaa ennen urakan aloittamista tehdä hankesuunnitelma. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri Kaisa Kettunen kertoo, mitä hankesuunnittelussa kannattaa muistaa.

17.12.2021

Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

16.2.2022

Tyhjiä asuntoja on yhä enemmän

OP Ryhmän tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan Suomen asuntokannasta 11,4 prosenttia on vailla vakituista asukasta. Tilastokeskuksen mukaan vailla vakituista asukasta oli yli 357 000 asuntoa vuonna 2020. Asuntomarkkinatutkimusten mukaan tyhjien asuntojen luonnollinen osuus asuntokannasta olisi noin viisi prosenttia.

16.12.2021

Asuntopoliittinen selonteko eduskuntaan. Tavoitteena hyvä ja kohtuuhintainen asuminen

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle jättämä asuntopoliittinen selonteko huomioi eri politiikanalojen vaikutukset asumisen kysymyksiin ja pyrkii tunnistamaan ne entistä paremmin. Asuntopolitiikalla voidaan muun muassa edistää tasa-arvoa, ilmastopäästöjen hillintää ja työvoiman liikkuvuutta sekä tasata talouden suhdanteita. Politiikan vaikuttavuuden varmistamiseksi asuntopolitiikkaa pyritään tekemään  pitkäjännitteisesti yli hallinnonalojen.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti