Kerrostaloasumisen suosio kasvaa

Talotyyppien välinen vertailu paljastaa asuntokuntien pakkautuvan kerrostaloihin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 kerrostaloissa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,9 prosentilla eli 22 600 asuntokunnalla. Yhteensä kerrostaloissa asui 1 214 500 asuntokuntaa, siis lähes puolet kaikista asuntokunnista.

Asuntokuntien määrän vuosimuutos (%) talotyypeittäin 2005–2017

Asuntokuntien määrän vuosimuutos (%) talotyypeittäin 2005–2017

Asuntokunnan muodostavat samassa asunnossa vakituisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntien talotyypittäisten määrien vuosimuutosten valossa vuosi 2009 näyttäytyy taitekohtana. Sitä seuranneina vuosina asuntokuntien määrä on kasvanut kerrostaloissa selvästi nopeammin kuin erillisissä pientaloissa ja rivi- tai ketjutaloissa. Vuonna 2017 erillisissä pientaloissa asuvien asuntokuntien määrä kasvoi vain 0,1 prosentilla (1 400 asuntokuntaa) ja rivi- tai ketjutaloissa asuvien puolella prosentilla (1 800 asuntokuntaa).

Yhteensä asuntokuntien määrä kasvoi prosentilla eli 25 400 asuntokunnalla. Niinpä vuoden 2017 lopussa asuntokuntia oli 2 680 000. Kokonaismuutos on hieman pienempi kuin edellä mainittujen talotyypittäisten muutosten summa, koska muissa kuin asuinrakennuksissa asuvien asuntokuntien määrä laski.

Kerrostaloissa asuvien asuntokuntien määrän kasvu selittyy osittain yksinasumisen lisääntymisellä, sillä keskimäärin kolme viidestä yksinasuvasta asuu kerrostaloissa. Yhteensä yhden henkilön asuntokuntia oli 1 162 300, eli 43 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Henkilömäärissä mitattuna asukasmäärät jakautuivat seuraavasti: kerrostaloissa asui 1 941 100 henkilöä, erillisissä pientaloissa 2 656 600 ja rivi- tai ketjutaloissa 711 700. Muissa kuin asuinrakennuksissa, kuten liike- tai toimistorakennuksissa, asui yhteensä 76 500 henkilöä

Kerrostaloasuminen yleistyy lapsiperheiden keskuudessa

Myös entistä useampi lapsiperhe löytää kotinsa kerrostalosta. Muutoksen taustalla on lapsiperheiden kerrostaloasumisen yleistyminen erityisesti pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut muutamaa suurta kaupunkia lukuunottamatta. Omakotitalo on edelleen ylivoimaisesti suosituin valinta lapsiperheiden keskuudessa muualla Suomessa. Lapsiperheellä tarkoitetaan asuntokuntaa, johon kuulu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi.

Vuonna 2017 yhteensä 152 300 (27 prosenttia) lapsiperhettä asui kerrostalossa. Tämä on 0,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Pääkaupunkiseudulla kerrostaloissa asuvien lapsiperheiden osuus oli 57 prosenttia, kun muualla Suomessa vastaava osuus oli 19 prosenttia.

Lapsiperheiden asuminen talotyypeittäin, pääkaupunkiseutu ja muu Suomi 2017

Lapsiperheiden asuminen talotyypeittäin, pääkaupunkiseutu ja muu Suomi 2017

Torneja kohoaa tasaiseen tahtiin

Viime vuosina rakentamisen trendinä on ollut näyttävien korkeiden rakennusten pystyttäminen. Kehityssuunta ei rajoitu vain hotelleihin ja konttoreihin, vaan heijastuu myös asumiseen.

Yhtenä korkeuden rajapyykkinä voidaan pitää kahdettatoista kerrosta, sillä sitä korkeampia rakennuksia kutsutaan usein tornitaloiksi. Vakituiseen asumiseen käytettyjä tornitaloja oli rekisterin mukaan 59 vuonna 2017. Muut kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetut tornitalot, kuten hotellit tai toimistot, eivät sisälly tähän lukuun. Korkeiden asuinkerrostalojen määrä on kasvanut tasaisesti. Esimerkiksi 2010-luvun alussa asumiseen käytettyjä tornitaloja oli hieman yli neljäkymmentä.

Vaikka tornitalojen määrä on kasvanut, asuu niissä edelleen suhteellisen pieni määrä ihmisiä. Vuonna 2017 yli 12-kerroksisissa taloissa asui 7 200 henkilöä. Tyypillisesti tornitaloissa asutaan yksin tai kaksin, sillä yli kahden hengen asuntokuntia oli vain 7,5 prosenttia kaikista tornitaloissa asuvista asuntokunnista.

Tornitaloissa asuvien lukumäärä 2005–2017

Tornitaloissa asuvien lukumäärä 2005–2017
Lähde: Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

myönteisiä muutoksia

15.3.2023

Kotien sisäympäristössä tapahtunut myönteisiä muutoksia

Asuinympäristössämme on tapahtunut myönteisiä muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana, selviää Oulun yliopiston toteuttamasta kyselystä. Tupakointi sisätiloissa, sisäilman kosteus ja tuoksujen käyttö on vähentynyt, ja radontietoisuus lisääntynyt.

18.4.2023

Asuntosäätiö: Pula kohtuuhintaisista asunnoista pahenee

Valtion tukema ARA-asuntotuotanto väheni viime vuonna 37 prosentilla. Tämä uhkaa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa, varoittaa yleishyödyllinen Asuntosäätiö. Hiipumisen syynä on rakennuskustannusten ja korkojen nousu.

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Maria Ohisalo / Vihreät

Vihreiden Maria Ohisalon vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

kaukojäähdytys

16.10.2023

Kaukojäähdytys tuo helpotusta arkeen

Hellejaksot lisääntyvät Suomessa ja sen myötä korostuu myös jäähdytyksen merkitys. Helsingissä helpotusta helteeseen tuo kaukojäähdytys. Kaukojäähdytykseen voi liittyä, jos sijaitsee kohtuullisen lähellä jo olemassa olevia kaukojäähdytysverkostoja.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti