Kannattaako asua vuokralla vai ostaa oma asunto? VertaaEnsin.fi selvitti asiaa kaupunkikohtaisesti

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että asunnon omistaminen on aina järkevää taloudellisesti, mutta onko tämä  totta? Rahoituspalveluiden vertailusivusto VertaaEnsin.fi:n tekemän analyysin perusteella vuokra-asuminen on useassa Suomen kaupungissa edullisempaa kuin omistaminen, ainakin kuukausitasolla tarkasteltuna.

Traditionaalinen tapa kerryttää varallisuutta on ollut omistusasuminen. Siitä huolimatta vuokra-asumisen suosio näyttää kasvavan, eikä ilmiö koske enää pelkästään Suomen pienituloisimpia, sillä yhä suurempi osa keskituloisista valitsee asumismuodoksi vuokra-asumisen. Vuokra-asuminen on usein vaivattomampi vaihtoehto, jonka ansiosta kuukausitasolla saattaa jäädä enemmän rahaa käteen.

Yhä useampi kuluttaja arvostaa joustavuutta ja vapautta omistusasuntoon sitoutumisen sijaan. Toisaalta asunnon omistajat maksavat itselleen, ja onnistuvat tätä kautta kasvattamaan varallisuuttaan.

Puolet suomalaisista asuu vuokralla, puolet omistusasunnossa

VertaaEnsin.fi toteutti kyselytutkimuksen suomalaisten asumismuodoista. Tutkimuksen mukaan 48% suomalaisista asuu vuokralla tai asumisoikeusasunnossa, ja näin suurin osa suunnittelee asuvansa jatkossakin. Kahdeksan prosenttia asuu vuokralla, mutta suunnittelee asunnon ostoa tulevaisuudessa. Kaksi prosenttia asuu tällä hetkellä vuokralla, mutta omistaa yhden tai useamman sijoitusasunnon.

Omistusasunnossa asuvien suomalaisten määrä on melkein yhtä suuri kuin vuokralla asuvien (46%). Yli kolmasosa vastaajista (35%) asuu omistusasunnossa, mutta ei suunnittele sijoitusasunnon ostamista.

Seitsemän prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa, jonka lisäksi heillä on yksi tai useampi sijoitusasunto. Vuositasolla 67 500 euroa tai enemmän tienaavista melkein viidesosalla (19%) on yksi tai useampi sijoitusasunto.

Yhdeksän prosenttia 30-39 -vuotiaista asuu omistusasunnossa, mutta myös suunnittelee sijoitusasunnon ostamista. Kuusi prosenttia 18-29 -vuotiaista suunnittelee samaa. Vanhemmissa ikäluokissa omistusasunnossa asuvista pienempi osuus miettii asuntosijoittamista.

Kumpi on kuukausimenojen kannalta kannattavampaa: Vuokra-asuminen vai lainanlyhennys?

VertaaEnsin.fi vertaili asuntojen hintoja ja vuokralla-asumisen kustannuksia vuodelta 2018. Vertailussa on keskitytty asukkaan kuukausimenoihin. Vertailussa ei oteta huomioon asuntojen arvonnousuja tai -laskuja, joiden suuruudet voivat kaupunkikohtaisesti vaihdella paljon.

Arvatenkin, Suomen kalleimmat vuokrat löytyvät Helsingistä. Vuonna 2018 Helsingin keskiarvovuokra oli 16,92 euroa neliöltä. Vuokran keskiarvo neliötä kohden ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä kaupunginosien välillä voi olla suuriakin eroja.

Helsingin keskustassa lainalla ostetussa asunnossa asuminen voi olla peräti 823,49 euroa kalliimpaa kuukausitasolla kuin vuokran maksaminen

Tilastojen perusteella Suomesta löytyy alueita, joilla lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen voi nykyisillä koroilla tulla kalliimmaksi kuin vuokran maksaminen vastaavasta asunnosta vastaavalla alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että valitsemalla vuokra-asumisen omistamisen sijaan, käteen jäisi kuukausittain enemmän rahaa käytettäväksi.

Koko maan kattavasta analyysissä korostuu, kuinka lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen suhteessa vuokraan kallistuu Etelä-Suomessa

Asuntojen hinnat ovat toisaalta viime vuosikymmenten aikana nousseet voimakkaasti, tosin hintojen nousu korostuu ainoastaan kasvukeskuksissa. Esimerkiksi aivan Helsingin ydinkeskustassa lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen on tilastollisesti 43,49 prosenttia eli 823,49 euroa kalliimpaa kuukausitasolla kuin vuokran maksaminen.

Tilastot myös osoittavat, että Suomesta löytyy useita alueita, joilla asunnon ostaminen ja lainanlyhentäminen on kuukausitasolla kannattavampaa kuin vuokraaminen. Esimerkiksi Kajaanissa omistusasujalle jää käteen kuukaudessa 136 euroa enemmän kuin vastaavan kokoisessa asunnossa vuokraa maksavalle henkilölle.

– Koska omistamisesta jää aina jotain käteen kun taas vuokralla asumisesta ei, omistusasunto on pitkässä juoksussa se taloudellisesti kannattavampi asumismuoto. Omistusasunnon arvo voi muutaman vuoden aikajaksolla laskea, mutta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna se kannattaa kyllä, kommentoi rahoitusasiantuntija ja VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valsta.

– Usein omistamisen kuukausittaisin maksettava erä on pienempi kuin vuokra, joka se selittyy suurelta osin lyhennyksen kautta matalalla korkotasolla. Toisin sanoen, kun korkoa ja vastiketta verrataan vuokraan, voi omistusasuminen voi olla halvempaa kuukausitasolla. Lainan kuukausilyhennys toimii tässä tapauksessa automaattisesti tapahtuvana pakkosäästönä, Valsta lisää.

Helsingin omistusasuntojen kaupunki- ja kaupunkikohtaiset erot aivan omaa luokkaansa

Tilastojen mukaan vuokramarkkinoiden polarisaatio ei ilmene samalla tavalla kuin omistusasuntojen kohdalla. Vaikka vuokrat vaihtelevat alueittain, omistusasuntojen kaupunki- ja kaupunginosakohtaiset erot ovat aivan omaa luokkaansa.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Helsingin vuokra-asunnot. Tilastokeskuksen mukaan alueen Helsinki 1 -alueen keskiarvovuokra oli viime vuonna 20,94 euroa neliöltä, ja Helsinki 3 -alueen keskiarvovuokra oli 15,02 euroa neliöltä. Näin ollen keskikokoisen (50m2) asunnon hintaero näiden kahden alueen välillä olisi 296 euroa kuukaudessa. Tilastot eivät tietenkään anna täyttä kokonaiskuvaa markkinoista, ja yksittäiset markkinavuokrat voivat vaihdella tätä enemmän. Kuitenkin voidaan todeta, että Helsingin sisällä vuokrat vaihtelevat tilastojen mukaan keskimäärin noin 300 euroa.

Helsingissä samankokoisen asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukaudessa

Jos verrataan omistusasumisen kustannuksia samoilla alueilla, voidaan nähdä suurempia eroja kustannusten välillä. Helsingin ydinkeskustassa (Helsinki 1-alue) keskimääräinen neliöhinta on 7019 euroa, joten 50-neliöinen kaksio maksaisi 350 950 euroa. Tämän summan lainanlyhennys olisi noin 1693 euroa kuukaudessa.

Helsinki 3-alueella taas vastaavan lainanlyhennyksen määrä olisi 761 euroa. Asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukausitasolla, kun verrataan toiseen samankokoiseen asuntoon Helsingin sisällä.

Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja

Omistusasuminen on ollut Suomessa hyvä tapa kasvattaa kotitalouksien varallisuutta. Helsingissä alueiden väliset hintaerot korostuvat omistusasunnoissa, mutta vuokrien osalla erot eivät ole niin suuria. Voidaan siis todeta, että Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja.

Analyysin sisältö:

Analyysissa käytetty data on kerätty Tilastokeskuksen aineistosta. Tilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin tietoihin. Tilastokeskuksen vuokra-aineistossa on mukana noin 320 000 vuokra-asuntoa. Vuokra-asumisen osalta on käytetty vuokrien keskimääräisiä neliöhintoja vuodelta 2018. Omistusasumisen kohdalla on tarkasteltu myytyjen asuntojen keskimääräisiä neliöhintoja. Vuokra-asunnolle on laskettu kuukausihinta keskimääräisen neliöhinnan pohjalta jokaiselle vertailussa olleelle kaupungille.

Omistusasumisen osalta on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Asuntolaina 100% hankintahinnasta
  • Asuntolainan korko ja marginaali yhteensä 1,50 %
  • Laina-aika 20 vuotta.
  • Yhtiövastike 200 euroa kuukaudessa.

Yhtiövastike on laskettu 50 neliön asunnon osalta, niin että vastikekulut olisivat 200 euroa. Tilastokeskuksen mukaan koko maan yhtiövastikkeiden keskiarvo oli vuonna 2017 4,04 euroa per neliö.

Tietoa tutkimuksesta:

Kyselytutkimukset VertaaEnsin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö YouGov ja vastaajia oli 1001. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa.  Kohderyhmänä olivat 18 -vuotta täyttäneet suomalaiset ja tutkimukset toteutettiin 20.-22.10.2018 välisenä  aikoina. Otos painotettiin iän, sukupuolen, maantieteellisen alueen mukaan vastaamaan suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti.

Tietoa yrityksestä:

VertaaEnsin.fi on puolueeton ja itsenäinen rahoitustuotteiden vertailusivusto, jonka missio on auttaa suomalaisia kuluttajia tekemään fiksuja ja tietoisia päätöksiä talousasioissa. VertaaEnsin.fi on osa kansainvälistä CompareEuropeGroup –konsernia, joka toimii Suomen lisäksi Tanskassa, Portugalissa ja Belgiassa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

väistöasunto

10.5.2023

Putkiremonttia voi paeta väistöasuntoon

Putkiremontin ajaksi ei kannata jäädä omaan asuntoon, vaan on järkevää hankkia väistöasunto. Väistöasunnon voi löytää monelta taholta, esimerkiksi AirBnB:stä tai vapaa-ajanasunnosta. Omia asumisen tarpeita on hyvä miettiä väistöasuntoakin hankkiessa.

asuntojen hintojen

6.4.2023

Danske Bank: asuntojen hintojen lasku pysähtyy

Danske Bankin asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntojen hinnat laskevat hieman kesää kohden, mutta kääntyvät loppuvuonna jo nousuun. Pankki ennustaa patoutuneen kysynnän kääntävän uudisrakentamisen kasvuun.

asuntorakentamisen lasku

24.5.2023

Rakennusteollisuus RT: Asuntorakentamisen lasku vaatii toimia

Asuntorakentamisen poikkeuksellisen voimakas lasku uhkaa heikentää asuntojen saatavuutta, talouskasvua, työllisyyttä ja verokertymää, varoittaa Rakennusteollisuus RT. Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell vaatii poliittisia päätöksiä asian korjaamiseksi.

sääntely

26.6.2023

Kuukauden kasvo: Sääntelyn uusimisella on kiire

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto toivoo maan uuden hallituksen tarttuvan rivakasti alan sääntelyyn. Muutokset ovat tarpeen asuntokaupan sujuvuuden parantamiseksi ja takaisin kasvu-uralle pääsemiseksi.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti