Jokainen voi oppia huippuvälittäjäksi

Luulitko, että kiinteistönvälittäjän työ on pelkkää toimeksiantojen vastaanottamista ja näyttöjen järjestämistä, ja loppu riippuu olosuhteista? Väärin. Kiinteistönvälittäjällä on päivästä toiseen lukemattomia mahdollisuuksia parantaa suoritustaan ja moninkertaistaa ansionsa. Menestyksen eteen on tehtävä paljon töitä, mutta menestys on jokaisen saavutettavissa. Uutuuskirja Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet paljastaa, miten.

Sinunkin kannattaa pyrkiä huipulle

Kiinteistönvälitysala on kilpailtu ja raadollinen. Alalla ei pärjää ilman kovaa työtä. Jos punaista lankaa ei löydy, tulot saattavat jäädä jopa nollaan. Parhaat 20 prosenttia tekevät 80 prosenttia koko alan tuloksesta. Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen.

– Jokainen kiinteistönvälittäjä voi oppia menestymään. Omia myyntitaitojaan voi kehittää eri osa-alueilla askel kerrallaan. En näe mitään syytä siihen, miksei jokaisen kannattaisi pyrkiä menestymään paremmin ja pyrkiä nimenomaan huipulle, toteaa kiinteistönvälittäjänä ja yrittäjänä työskentelevä Mika Saavalainen.

Saavalaiselta ilmestyi hiljattain kirja Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet (Kiinteistöalan Kustannus Oy), jossa hän jakaa oman kokemuksensa siitä, mitkä ovat menestyvän kiinteistönvälittäjän työ- ja toimintatavat. Kirja ohjaa kiinteistönvälittäjää päivittäisissä työtehtävissä ja työn suunnittelussa, myytävän kohteen arvioinnissa, myyntityön eri vaiheissa ja ajanhallinnassa sekä henkilökohtaisessa kasvussa.

Koska kiinteistönvälittäjille ei ollut tarjolla suomenkielistä opasta, jossa yhdistyisi motivaatio-opas ja alan työnkuvan asiasisältö, Saavalainen tarttui kynään itse. ”Olisin kaivannut tällaista opasta urani alussa,” hän toteaa.

Myyntiosaaminen esiin ja persoona peliin

Miten tavallisesta keskivertovälittäjästä voi sitten kehittyä huippumyyjä? Ehdottoman tärkeää on panostaa omaan myyntiosaamiseen.

– Asiantuntijuus on välittäjän tärkein ammatillinen tavoite, Saavalainen vahvistaa.

Asiantuntijuus ei kuitenkaan riitä, ellei kukaan tiedä siitä. Myyntiosaaminen on osattava tuoda esille eli itseään on markkinoitava. Myyntitoimeksiantoja on huomattavasti helpompi saada, jos pystyy esittämään esimerkkejä onnistumisistaan tai vaikkapa selkeitä myyntituloksia numeromuodossa. On tärkeää antaa itsestään menestynyt vaikutelma. Se auttaa saamaan kontakteja, koska ihmiset haluavat osallisiksi menestyksestä.

Asiantuntijuutta täydentää oma persoona. Persoona saa näkyä välittäjän työssä, kunhan se näkyy asiantuntijuutena eikä turhana oman egon esiintuomisena. Myyntityön ja asiakkaiden palvelun täytyy perustua faktoihin ja osaamiseen eikä esimerkiksi katteettomiin lupauksiin tai polkumyyntiin.

Erikoistu eduksesi

Yksi monista keinoista erottua joukosta ja kasvattaa myyntiä on erikoistuminen. Silloin välittäjä tekee asiat toisella tavalla kuin muut, tai keskittyy esimerkiksi tietyn maantieteellisen alueen tai aikakauden asuntojen myyntiin.

– Kiinteistönvälittäjä voi markkinoida itseään vaikkapa rintamamiestalojen tai merenrantakiinteistöjen asiantuntijana, Saavalainen kertoo.

Erikoistuminen vähentää potentiaalisten myyntitoimeksiantojen määrää. Siksi ennen erikoistumista kannattaa miettiä, mitkä ovat ne konkreettiset keinot, joilla saavutetaan riittävä määrä kauppoja. Erikoistumisen on perustuttava erikoisosaamiseen, ja valittuun erikoistumisalueeseen on syvennyttävä perusteellisesti.

Saavalainen itse on kiinteistönvälitysketjunsa menestynein kiinteistönvälittäjä 20 vuoden kokemuksellaan. Mikä on hänen salaisuutensa?

– Omia ”salaisuuksiani” ovat asiantuntemus ja perustyö – ne ovat perusta, jolle on hyvä rakentaa huippumyynti. Lisäksi olen aina ollut oman tieni kulkija, ja olen seurannut johdonmukaisesti omaa näkemystäni siitä, mikä johtaa välitysalalla tulokseen, Saavalainen toteaa.

Kiinteistönvälittäjän menestyksen salaisuudet on kirja, jonka avulla jokainen kiinteistönvälittäjä voi kehittää myyntitaitojaan ja moninkertaistaa tuloksensa. Se sisältää runsaasti kirjoittajan omalla urallaan hyviksi ja toimiviksi havaitsemia ohjeita, toimintatapoja ja ajatusmalleja, jotka jokaisen on mahdollista oppia. Kirja auttaa lukijaansa käytännön työssä: jokapäiväisissä työtehtävissä ja työn suunnittelussa, myyntityön vaiheissa, myytävän kohteen arvioinnissa, ajanhallinnassa sekä henkilökohtaisessa kasvussa. Kirjan on kirjoittanut YKV, FM Mika Saavalainen ja kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

 

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

21.1.2021

Kaupallinen yhteistyö

Kerrostalot kestävän kaupunkiympäristön edistäjinä

6Aika CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa –ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto – hankkeessa edistetään viljelyä kerrostaloissa. Vaikka rivi- ja erillistaloyhtiöiden pihoilla olevat pienviljelmät ovat kaupunkikuvassa tuttu näky, pysyttelevät useammat kerrostalopihat asfalttipeitteisinä. Kokemusta laajemmista taloyhtiökohtaisista viljelyratkaisuista, piha- ja sisäviljelytoteutuksista, ei kuitenkaan juuri ole.

HSY

8.5.2020

Kevättalkoot kannattaa siirtää kesäkuulle

Kevät on monissa taloyhtiöissä talkoiden aikaa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Kiinteistöliitto kannustavat siirtämään talkoot kesäkuulle, sillä toukokuussa on voimassa rajoitus enintään 10 hengen kokoontumisista. Taloyhtiön pihoille, grillille ja leikkipaikoille ei tule kerääntyä joukoittain toukokuussa.

28.5.2015

Äänimäärä ja äänileikkuri yhtiökokouksessa

Äänioikeus on keskeinen osakkeiden omistuksesta seuraava oikeus. Mikä on osakkeiden tuottama äänimäärä yhtiökokouksessa ja mitä tarkoitetaan äänileikkurilla? Voimassa olevan lain mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

21.5.2017

Asukkaana taloyhtiössä

Taloyhtiössä asuminen sujuu parhaiten, kun asukkaat tuntevat taloyhtiön toimintaperiaatteet, yhteisistä pelisäännöistä on sovittu ja asukkaat huomioivat toisensa. Tästä osiosta saat perustietoa muun muassa siitä, mitä taloyhtiö tarkoittaa, miten syntyvät taloyhtiön järjestysmääräykset ja miten taloyhtiössä kannattaa viestiä. Mikä taloyhtiö on?

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti