Isännöinnin pitää tuottaa taloyhtiölle lisäarvoa

Asunto-osakeyhtiölaki antaa yhtiön johdolle eli hallitukselle ja isännöitsijälle selkeän tehtävän. Heidän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Lainsäädännöllistä viitekehystä peilaten hallitus ja isännöitsijä istuvat samalla puolella pöytää päätöksiä tehdessä. Isännöitsijä valmistelee, hallitus päättää ja isännöitsijä yleensä laittaa päätökset toimeksi. Kun neuvotellaan isännöinnin palkkioista hallitus ja isännöitsijä istuvat luonnollisesti eri puolella pöytää.

Isännöintiala työllistää noin 5000 ammattilaista, joista päätoimisia isännöitsijöitä on noin 2500. Isännöintipalvelua ostaa noin 50 000 taloyhtiötä.

Taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous on siitä päättänyt. Aivan pienimmillä taloyhtiöillä ei välttämättä ole isännöitsijää lainkaan tai asukkaista joku hoitaa isännöintitehtäviä.

Tällaisia pieniä, alle viiden huoneiston taloyhtiötä Suomessa on noin 30 000–35 000.

Isännöintiin on voitava luottaa

Ylen MOT-toimituksen selvitys paljasti lokakuussa, että isännöintialalla on korruptioon viittaavia, epäselviä käytäntöjä ja palkkiorakenteita. Isännöintiliitto totesi heti perään tiedotteessaan, ettei se hyväksy minkäänlaisia isännöinnin ja palveluntarjoajien välisiä palkkiorakenteita, jotka voivat vaarantaa isännöinnin lojaliteetin asiakkaalleen eli taloyhtiölle. Tämä kannanotto oli hyvin perusteltu ja tärkeä.

Isännöinti on luottamusbisnestä, eikä luottamusta pidä nakertaa epäselvillä palkkiorakenteilla. Päinvastoin isännöintisopimus ja sen palkitsemisperusteet kannattaa käydä kerran vuodessa yhtiön hallituksen kokouksessa läpi. Avoimuus on avain luottamukseen.

Olen Isännöintiliiton kanssa samaa mieltä siitä, että parhaimmillaan isännöinti on taloyhtiölle kumppani ja asiantuntija, joka hoitaa paitsi lakimääräiset tehtävät, voi myös kehittää taloyhtiön arvoa. Isännöinnin ammattitaitoiset verkostot voivat joskus tarjota taloyhtiöille lisäarvoa. On kuitenkin tärkeä pitää mielessä, että taloyhtiö on kuitenkin viime kädessä se, joka päättää mitä palveluntarjoajia käytetään.

Uudet suositukset täydentävät aiempia hyvään hallintotapaan neuvovia julkaisuja

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Oikeusministeriön kanssa yhteistyössä laadittu suositus on osa taloyhtiöiden toiminnan kehittämistä ja täydentää aiemmin julkaistuja taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa ja viestintää koskevia suosituksia.

Julkaisu sisältää 63 eri suositusta taloyhtiöille. Pelkästään isännöintiä koskevia suosituksia on kahdeksan: Isännöintisopimus, Isännöintisopimuksen käsittely hallituksessa, Päävastuullisen isännöitsijän nimeäminen, Hallituksen ja isännöitsijän välinen yhteistyö ja viestintä, Hyvän isännöintitavan noudattaminen, Isännöitsijän esteellisyys, Isännöintipalveluiden hinnoittelu, Tietojen antaminen hallitukselle.

Pois isännöinnin ristiaallokosta

Noudattamalla tätä suositusta pääsee pois ristiaallokosta. Koko taloyhtiön hyvä hallintotapasuosituksen soveltaminen voidaan aloittaa laatijoiden tärkeimpinä pidetyistä TOP 10 -suosituksista.

Yhtiökokouksessa kannattaa tämän jälkeen vuosittain keskustella suositusten noudattamisesta ja siitä, onko yhtiössä tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa soveltamista muihin suosituksiin.
Taloyhtiön avoimuus, toiminnan ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys sekä osakkaiden luottamus, aktiivisuus ja sopuisuus vaikuttavat myönteisesti taloyhtiön ja osakehuoneistojen arvoon.

Kirjoittaja Juuso Kallio työskentelee Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtajana ja on Kiinkon eli Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallitusten jäsen. Artikkeli on julkaistu alun perin Turun Sanomissa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

10.5.2017

Isännöitsijä

Isännöitsijän rooli taloyhtiön hoidossa on keskeinen. Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallituksen eräs keskeisimpiä tehtäviä on pitää huolta siitä, että taloyhtiöllä on mahdollisimman pätevä ja ammattitaitoinen isännöitsijä.

22.12.2021

Isännöintiliitto tuomitsee alan epäeettisen toiminnan ja kehottaa tuomaan sidonnaisuudet avoimesti esille

Kiinteistölehti siteerasi 20.12. Yen julkaisemaa uutista, jossa kerrottiin oululaisen isännöintiyrityksen saaneen alan valvontaelimeltä, Auktorisointi ISA ry:ltä jo toisen varoituksen kahden vuoden sisään. Molemmissa tapauksissa isännöintiyrityksen työntekijöitä oli valittu taloyhtiön hallitukseen valtakirjoilla.

30.11.2017

Hallituksen muistilista isännöinnin kilpailutukseen

Isännöinnin kilpailutus ja isännöitsijän valinta kuuluvat taloyhtiön hallituksen tehtäviin, eikä näitä tehtäviä voi delegoida esimerkiksi yhtiökokoukselle. Kun taloyhtiölle halutaan uusi isännöitsijä, hallitus kilpailuttaa isännöintiyritykset sekä neuvottelee ja solmii isännöintisopimuksen. Tiesitkö, että isännöitsijäksi on voitu 1.8.2014 alkaen valita myös isännöintiyritys?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti