Hallituksen esitys kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta eduskunnalle

Hallitus on istunnossaan 1.2.2018 päättänyt antaa eduskunnalle esityksen kolmiulotteisia kiinteistöjä (3D) koskevaksi lainsäädännöksi. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin.

Esityksen tavoitteena on muuttaa kiinteistönmuodostamislakia, kiinteistörekisterilakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että uuden kolmiulotteisen kiinteistön muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuolelle olisi asemakaava-alueella mahdollista. Lakien on määrä tulla voimaan 1.8.2018.

Laajojen rakennushankkeiden toteuttaminen helpottuu

Mahdollistamalla kiinteistöjen jakaminen myös korkeussuunnassa yksinkertaistetaan ja joustavoitetaan asemakaava-alueen suurten ja monitasoisten rakennushankkeiden toteuttamista. Tulevaisuudessa rakennuksen sisällä olevia tilakokonaisuuksia on helpompi kiinnittää ja pantata lainan vakuudeksi. Lisäksi julkisissa rekistereissä näkyy entistä paremmin, kuka mitäkin tiloja omistaa. Kolmiulotteinen kiinteistönmuodostus edistää myös kiinteistöjen ja rakennusten hallinnan sekä julkisten palveluiden digitalisointia.

Useita eri toimintoja sisältävissä hankkeissa kiinteistöjaotus voi seurata eri käyttötarkoituksia. Vielä nykyään kiinteistöt ovat tasona kartalla, mutta jatkossa ne voivat olla myös kolmiulotteisia kokonaisuuksia esim. rakennuksen yksi kerros, maan tasalla olevat liiketilat, maanalainen parkkihalli tms. Kiinteistöllä (tontilla) voi nykyään olla rakennuksia, mutta jatkossa myös rakennuksissa voi olla kiinteistöjä. Kolmiulotteiset kiinteistöt ovat aina rakennettuja tiloja, mikä johtaa uudentyyppisiin naapuruussuhteisiin kiinteistöjen välillä.

Perinteinen 2D-kiinteistö säilyy, 3D tarjoaa vaihtoehdon

3D-kiinteistöjen käyttöönotolla ei muuteta perinteisen 2D-kiinteistön olemusta eikä sen oikeudellista ulottuvuutta. 3D-kiinteistö on kolmiulotteisesti määritelty suljettu tila, joka voidaan rajata perinteisestä kiinteistöstä. Tällaisen kiinteistön omistuksen tai hallinnan siirtyminen vaatii nykyiseen tapaan omistajan tahtoa tai muuta lainsäädäntöön jo nyt sisältyvää oikeusperustetta. Mitään uusia oikeudellisia perusteita kiinteistönomistajien omaisuudensuojan rajoittamiseksi ei 3D-kiinteistöjen vuoksi ole suunnitteilla.

Olemassa olevaa kiinteistöjärjestelmää ei ole tarkoitus muuttaa kolmiulotteiseksi, 3D tulee käyttöön perinteisen 2D-kiinteistön rinnalle uutena vaihtoehtona. Kolmiulotteisuuteen ei missään tilanteessa velvoiteta, vaan sen käyttö on toimijoille mahdollisuus, jos lainmukaiset edellytykset täyttyvät. 3D-kiinteistön mahdollistaminen ei myöskään automaattisesti synnyttä uusia velvollisuuksia toimijoille tai viranomaisille.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön hallitus

25.5.2022

Uuden hallituksen toimintatavat selviksi heti hallituskauden alussa

Kun taloyhtiöön on valittu uusi hallitus, se kokoontuu järjestäytymiskokoukseen. Siellä kannattaa sopia pelisäännöistä, viestinnästä ja uusien jäsenten perehdyttämisestä.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Hyvä suunnittelu takaa hyvän hallintotavan

Yhtiökokoukset on pidetty ja taloyhtiön uusi hallitus valittu. Ennen toimiin ryhtymistä hallituksen kannattaa suunnitella toimintaansa. Se helpottaa päätöksentekoa ja isännöitsijän kanssa kommunikointia.

Mukana päätöksissä

17.8.2022

Kuukauden kasvo: Mukana taloyhtiön päätöksissä

Monessa taloyhtiössä valitaan keväällä uusi hallitus. Pitkäaikainen taloyhtiönhallitusaktiivi Seppo Simola antaa vinkkejä hallitustyöskentelyyn uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti