Esteetön vuokra-asunto

Asunnon soveltuminen liikuntarajoitteiselle edellyttää etenkin vanhoissa rakennuksissa usein muutostöitä. Vaikka esteettömän asumisen turvaaminen onkin ensisijaisesti kunnan tehtävä, voi myös yksityinen vuokranantaja pohtia oman asuntonsa esteettömyyttä. Tässä artikkelissa aihetta käsitellään vuokralaisen asumisen turvaavien muutostöiden, vuokranalennuksen ja vuokralaisen irtisanomisoikeuden kannalta.

Liikuntarajoitteisen vuokralaisen myötä asunnossa saattaa olla tarvetta joidenkin muutostöiden tekemiselle. Esimerkiksi korkeat kynnykset tai alakaapistot voidaan joutua poistamaan, naulakkoja tai keittiön työtasoja laskemaan sekä valokatkaisijoita tai pistorasioita siirtämään. Muutostöiden tekeminen on täysin vuokranantajan päätettävissä.

Muutostyöt

Kaikista muutostöistä tulee sopia kirjallisesti. Jos vuokranantaja antaa vuokralaiselle luvan tehdä tai teetättää muutostyöt, kannattaa sopia ainakin siitä, maksaako vuokranantaja vuokralaiselle korvausta työstä tai käytetyistä materiaaleista. Samalla on sovittava siitä, milloin ja miten muutostyö tullaan suorittamaan. Sopia kannattaa ainakin aikataulusta, käytettävistä materiaaleista, työn tekijästä sekä työn valvojista. Vuokralaisen tulee myös sovittuna ajankohtana antaa vuokranantajalle mahdollisuus tulla tarkastamaan tehtyjä muutos- tai korjaustöitä. Lisäksi tulee ehdottomasti sopia siitä, jäävätkö muutokset asuntoon vuokrasuhteen päättyessä. Jos sovitaan, että vuokralainen vie asennuttamansa laitteet mukanaan, tulee sopia myös siitä, kenen toimesta, kenen kustannuksella ja millä aikataululla tilojen saattaminen ennalleen tapahtuu.

Vuokranantajan tulee myös huomata oma ilmoitusvelvollisuutensa taloyhtiötä kohtaan. Osakkaan on nimittäin ilmoitettava kunnossapitotyöstä yhtiölle esimerkiksi silloin, jos työ vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan. Tällainen työ voisi olla esimerkiksi tukien asentaminen kylpyhuoneen seinään. Kantavissa seinissä olevien oviaukkojen suurentaminen taas vaatii jo taloyhtiön luvan.

Vuokranalennus

Vaikka asunto sinänsä sopisi liikuntarajoitteiselle henkilölle, saattavat etenkin yhtiön tekemät remontit vaikeuttaa vuokralaisen asumista huomattavastikin. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Liikuntarajoitteisen vuokralaisen kohdalla tällainen tilanne saattaa olla käsillä herkemmin, ja myös vuokranalennuksen määrä voi tietyissä tilanteissa olla suurempi.

Remontin aiheuttama haitta on tärkein vuokranalennuksen määrään vaikuttava seikka. Esimerkiksi hissiremontti aiheuttaa huomattavasti normaalia enemmän haittaa pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle. Voidaan myös helposti ajatella, että putkiremontin aikaisten korvaavien wc- ja pesutilojen käyttö ei ole yhtä vaivatonta liikuntarajoitteisen vuokralaisen kannalta.

Oikeus irtisanoa määräaikainen vuokrasopimus

Joskus voi käydä niin, että määräaikaiseen vuokrasopimukseen sitoutunut vuokralainen vammautuu kesken sopimuskauden, eikä hän pysty enää asumaan vuokraamassaan huoneistossa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun asunto sijaitsee hissittömän talon ylemmissä kerroksissa. Kuten alussa on todettu, ei vuokranantajalla ole kuitenkaan velvollisuutta suostua sellaisiin muutostöihin, jotka mahdollistavat asunnossa asumisen.

Suoraan lain kirjaimen mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen muun muassa silloin, jos vuokralaisen sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen. Jos ja kun tuomioistuin tällaisessa tilanteissa antaisi irtisanomisoikeuden, olisi vuokranantajalla oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Vuokranantajan kannattaa kuitenkin pitää kohtuus mielessä ja olla valmis sopimaan vuokrasuhteen päättämisestä ennenaikaisesti. Vuokrasopimuksen päättäminen yhteisymmärryksessä on asian tuomioistuimeen viemistä järkevämpää, ja vuokranantajalla on sovinnollisenkin päättämisen yhteydessä oikeus halutessaan vaatia korvausta esimerkiksi uudelleenvuokrauskuluista.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

14.12.2021

Vuokralaisen valinta vaikuttaa taloyhtiön arvoon

Hyvä vuokralainen maksaa vuokrat ajallaan ja pitää asunnosta hyvää huolta. Hyvät vuokralaiset elävät ihmisiksi ja taloyhtiö pysyy rauhallisena, hyvänä yhtiönä. Kun taloon valitaan paljon huonoja vuokralaisia, kärsii taloyhtiön kunto, rauha ja pidemmän päälle myös maine.

20.1.2022

Vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtui vuodessa valtava murros

Asuntojen vuokraamisen vaikeutuminen on tapahtunut nopeasti ja tullut suurelle yleisölle yllätyksenä. Ikuisuusongelmalta tuntuneen vuokra-asuntopulan jälkeen kaikkien ei ole ollut helppoa uskoa muutosta todeksi. − Vielä muutama vuosi sitten riitti, että sijoitusasunto sijaitsi halutulla alueella.

17.12.2021

Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

21.12.2021

Leväperäisyys voi tuoda omakotitalon vuokraajalle muhkeat tappiot

Suurten asuntojen vuokrakysyntä on kasvanut korona-aikana. Vuokranantajien yhdistyksessä kasvu näkyy jäsenten lisääntyneinä kysymyksinä. Vastuukysymyksiä pohditaan erityisesti silloin, kun vuokrattavana on kerrostaloasunnon sijaan omakotitalo.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti