Rohkeutta korjauksiin

Suuret peruskorjaukset ovat aina haastavia taloyhtiöille. Niiden kustannukset voivat olla yksittäisen huoneiston osalta suurempia kuin huoneiston hankintahinta. Korjausrakentamisen määrä jatkaa edelleen kasvuaan ja samoin hinta. Rakentamisen tuottavuus on kuitenkin samalla tasolla kuin muutama vuosikymmen sitten. Samalla kun rakennusliikkeet kehittävät tuottavuuttaan, tulisi myös taloyhtiöiden uudistaa ajatusmallinsa.

Suomen Kiinteistölehden numerossa 6/2017 As Oy Niemenmäenkuja 3:n hallituksen puheenjohtaja Sami Majaniemi kuvaa miten taloyhtiö päätti ryhtyä yhteistoimintamalliseen hankkeeseen putkiremontissa. Hänen mukaansa malli toimii ja yllätykset ovat olleet lähinnä positiivisia. Hän kehottaakin muita taloyhtiöitä lähtemään rohkeasti ja aktiivisesti hankkeisiin.

Uudistuminen lähtee yhteistoiminnasta

Taloyhtiöissä päätöksenteko edellyttää osallistamista ja ymmärrystä.  Nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Ymmärrys korjaustarpeesta voi joskus olla vaikea saavuttaa. Yhtä tärkeää, Majaniemeä lainaten, on luoda ymmärrys siitä, että remontti tehdään yhteiseksi hyväksi. Yhteistoiminta edellyttää hyvää yhteistyötä muiden remontin osapuolten kesken. Parhaimmat ratkaisut syntyvät, kun toiminta on avointa ja kun on olemassa luottamus osapuolten kesken. Hanke joko onnistuu tai epäonnistuu yhdessä.

Minulla on ymmärrystä taloyhtiöihin ja isännöitsijöihin, jotka mielellään pitäytyvät perinteisissä toimintamalleissa. Ne ovat osoittautuneet hyviksi, niihin on olemassa valmiit sopimusehdot ja niitä on tehty paljon. Toisaalta näen kuitenkin, että tämä estää uudistumisen. Hankaluutena taloyhtiöiden osalta on usein, ettei luottamus palveluntuottajiin ole hankkeen alkuvaiheessa vielä kehittynyt. Tässä vaiheessa kuitenkin tehdään suurimmat päätökset ja rohkeutta edellytetään kaikilta.

Mihin rohkeutta tarvitaan?

Taloyhtiöissä on haastavaa miellyttää kaikkia. Isoissa taloyhtiöissä ei myöskään voi osallistaa kaikkia tai velvoittaa osallistumaan päätöksenteon valmisteluun. Vastuu valmistelusta on hallituksella ja sen valitsemilla tahoilla.

Rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta tarvitaan myös ongelmien ratkaisussa. Tässä mitataan asiantuntijaorganisaatioiden ammattimaisuus ja osaamisen laajuus. Peruskorjauksen valmistelussa tulisi huomioida kiinteistön teknisten ongelmien lisäksi myös kiinteistön, taloyhtiön ja osakkaiden yksilöllinen tilanne laajemmin. Asiantuntijoiden tehtävänä on rohkeasti esittää kunkin taloyhtiön kannalta parhaita ratkaisumalleja.

Kuten As Oy Niemenmäenkuja 3:n tarina osoittaa, voidaan hankintatapaa muuttamalla säästää kustannuksia pienissä yhtiöissä. Lisä- tai täydennysrakentamisella ja energiansäästöllä voidaan säästää suuria summia ja parantaa jopa asumisviihtyvyyttä. Kyse on siitä, onko näihin rohkeutta ja osaamista olemassa.

Rohkeutta ja viisautta!

Rohkea saa olla, mutta ei tyhmänrohkea. Valmistelun tulee olla laadukasta ja hallituksella tulee olla päätöksenteon tueksi objektiivista faktaa ja sen tulkinnasta syntyvää ymmärrystä.

Kim Karves

Kirjoittaja on Sweco Taloyhtiöpalveluiden yksikön johtaja. Hän tarkastelee kiinteistön kehittämistä kokonaisuutena ja pitkällä tähtäimellä tavoitteenaan tuoda perusteltuja ratkaisuja kiinteistön ylläpitoon ja korjaamiseen. Hän pyrkii blogeissaan esittämään ajatuksia, joiden avulla kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät saavat parempia kokemuksia. Vapaa-ajallaan hän harrastaa melontaa, juoksua sekä ruoanlaittoa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje