Riita voidaan sovitella päivässä

Riita voidaan sovitella yhdessä päivässä, riippumatta riidan arvosta, monimutkaisuudesta ja osapuolten lukumäärästä. Tämä edellyttää, että osapuolet tietävät, mistä sovittelussa on kysymys ja että sovitteluun valmistaudutaan.

Kun taloyhtiöt riitelevät, taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja hallitusten jäsenet joutuvat mukaan selvittämään asiaa perinpohjaisesti ja neuvottelemaan jopa vuosiksi. Vastapuolena olevan yrityksen lakimiehet ja insinöörit ovat hekin kiinni asian selvittämisessä ja neuvottelemisessa. Jos ratkaisua ei löydy neuvotteluteitse, osapuolet joutuvat mukaan vuosia kestäviin oikeudenkäynteihin ja välimiesmenettelyihin.

Riita myös rikkoo osapuolten välit. Taloyhtiön sisäinen riita voi pahimmillaan rampauttaa taloyhtiön toiminnan.

Ihmisillä on usein tapana ajatella, että on itse oikeassa ja vastapuoli väärässä. Asiat ovat kuitenkin harvoin mustavalkoisia. Lisäksi oikeudenkäyntien lopputulos on aina epävarma. Tästäkin syystä riita kannattaa sovitella.

Sovittelun tarkoituksena on ratkaista asia yhdessä päivässä ja edullisin kustannuksin; välttää osapuolten väliset pitkät ja kalliit neuvottelut, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt. Sovittelu on eri asia kuin riidan osapuolten ja heidän asiamiestensä välinen, sovintoon tähtäävä neuvottelu. Sovittelua voi tehdä monella tavalla. Yhteistä niille on, että ulkopuolinen ja neutraali kolmas osapuoli eli sovittelija auttaa osapuolia päättämään riidan vapaamuotoisessa ja vapaaehtoisessa menettelyssä.

Kaikki siviili- ja kauppaoikeudelliset erimielisyydet voidaan sovitella – myös pienet erimielisyydet. Sovittelun päätteeksi tehdään sovintosopimus, raha vaihtaa omistajaa ja riita on päättynyt.

Sovittelun edullisen hinnan ja onnistumisen korkean todennäköisyyden vuoksi on ammattitaitoinen sovittelu usein paras tapa päättää erimielisyys. Esimerkiksi sovittelemistani riidoista yli 95 prosenttia on ratkaistu. Olen sovitellut myös useita kiinteistöriitoja, esimerkiksi 65 miljoonan euron rakennusriidan, jossa osapuolina olivat rakennuttaja, suunnittelutoimisto ja hieman suomalaista taloyhtiötä vastaava ”home owners’ association”. Erimielisyys koski 16-kerroksisen tornitalon sadevesijärjestelmien suunnittelu- ja rakennusvirheitä. Talo oli romahdusvaarassa. Rakennuttaja ja insinööritoimisto riitelivät, kuka on lopulta vastuussa virheistä. Lisäksi kaikki kolme osapuolta riitelivät siitä, millä tasolla virheet on korjattava, jotta talo vastaa sitä mitä on sovittu. Erimielisyydessä oli vahva tekninenkin ulottuvuus ja paikalla kaikkien osapuolten tekniset asiantuntijat. Erimielisyys soviteltiin päivässä.

Soveltamani sovittelu eroaa Suomessa perinteisesti sovelletusta. Keskeistä menettelyssäni on, että riippumatta osapuolten määrästä tai riidan monimutkaisuudesta, se voidaan päättää päivässä ja kevyessä valmistelussa. Soveltamani sovittelu on avusteista neuvottelua, jossa osapuolilla on mahdollisuus neuvotella paras mahdollinen sopimus riidan päättämiseksi yhdessä päivässä.

Sovittelussa luodaan parhaat edellytykset löytää erimielisyyteen paras mahdollinen ratkaisu. Se ei ole mahdollista normaalissa neuvottelussa, muun muassa koska sovittelu on luottamuksellinen ympäristö. Argumentteja voi testata sovittelijan välityksellä tai kertomalla informaatiota ainoastaan sovittelijalle. Mihinkään ei saa sovittelun jälkeen vedota.

Jos riidassa on mukana asiamiehiä ja riitansa haluaa sovitteluun, sitä joutuu usein osapuolena vaatimaan. Asiakkaan etu on kuitenkin lähes aina sovitella riita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin säästää yleensä eniten aikaa ja rahaa. Riita on myös helpompi saada päätökseen ja osapuolet joustavampia lopputuloksen suhteen, kun he eivät ole vielä kaivautuneet poteroihinsa. Sovittelu on sinänsä mahdollista missä vaiheessa tahansa.

Mikäli erimielisyyden haluaa kenties sovitteluun, kannattaa olla yhteydessä suoraan sovittelijaan.

Tehokkain tapa saada asia sovitteluun on kutsua kirjeellä kaikki osapuolet ja mahdolliset asiamiehet saman pöydän ympärille kuuntelemaan sovittelijaa siitä, mitä sovittelu on ja mitä hyötyä siitä on kyseiseen erimielisyyteen. Kaikki voivat kysyä mitä vain. Tapaamisessa ei tarvitse sitoutua mihinkään. Vastaava menettely on ollut voimassa lakisääteisesti Italiassa jo neljä vuotta. Se on vähentänyt oikeudenkäyntejä kiinteistöriidoissa lähes puolella.

 

Pirita Virtanen

Olen Turun yliopistossa ja Harvardin Law Schoolissa koulutettu juristi, joka perusti Suomen ensimmäisen täysipäiväisen sovittelu- ja neuvottelupraktiikan Private Mediator Oy:n. Olen sovitellut muun muassa Yhdysvaltojen suurimpia kaupallisia erimielisyyksiä yhdessä Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan ja kansainvälisesti yhden merkittävimmistä sovittelijoista, Daniel Weinsteinin kanssa.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje