Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

− Riittävän asuntotuotannon ja -tarjonnan takaamiseksi tarvitaan myös yksityisiä toimijoita. Selonteossa asuntopolitiikka typistyy lähinnä julkisesti tuetun asuntotuotannon tarkasteluun. Yksityiset vuokranantajat vastaavat kolmanneksesta Suomen vuokra-asuntotarjonnasta, mutta toimenpide-ehdotuksissa yksityisten tarjoamaa asuntotuotantoa halutaan ennemminkin rajata kuin kehittää. On sääli, että asiantuntijatyö ja tilannekuva on tältä osin sivuutettu.

Rakennusteollisuudenkaan mielestä ohjelma ei tunnista asuntomarkkinoiden toimivuutta ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon merkitystä riittävästi.

− Vapaarahoitteisella tuotannolla varmistetaan asuntotuotannon riittävyys siellä, missä tarve on suurin, ja tällä jarrutetaan asumisen hinnan nousua, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell muistuttaa.

ARA-tuotannon eli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus on ollut viidesosa asuntorakentamisen kakusta. Se toimii markkinaehtoisen asuntotarjonnan täydentäjänä sekä suhdannetilanteen tasaajana.

Rahoituksen saatavuus pitäisi turvata

Rakennusteollisuus RT muistuttaa, että rahoituksen saatavuus ja sääntely vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimivuuteen. Siksi kasvavaan asuntotarpeeseen pitää vastata riittävällä ja oikein sijoittuneella tonttitarjonnalla sekä turvaamalla rahoituksen saatavuus niin asunnonostajan kuin rakennusliikkeiden kannalta.

− Taloyhtiölainojen sääntely on tulossa vuoden 2022 aikana, ja nyt esitetyn asuntopoliittisen ohjelman mukaan tullaan arvioimaan myös taloyhtiölainojen lyhennysten vähennyskelpoisuutta asuntosijoittamisessa. Esitetyillä sääntelyllä voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia asuntotuotantoon. Esitettäessä asuntomarkkinoille täysin uutta sääntelyä on arvioitava myös muutosten vaikutukset markkinoihin ja asuntojen kysyntään sekä tarjontaan, Aleksi Randell tähdentää.

Energiaremontteihin kannustaminen on tärkeää

Suomen Vuokranantajien mielestä on positiivista, että ohjelmassa halutaan edistää taloyhtiöiden energiaremontteja. Yhtenä keinona esitetään selvitettäväksi kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan taloyhtiön remonttikuluja.

Sanna Hughes painottaa, että vastaavalla tavalla vuokranantajien verovähennysoikeus toimii kannustimena yksityisten vuokranantajien investoinneille. Vuokranantajien osalta ohjelmassa ollaan kuitenkin menossa pikemminkin päinvastaiseen suuntaan.

− Energiaremontteihin kannustaminen on erittäin tärkeää. On kuitenkin ristiriitaista, että samaan aikaan harkitaan vuokranantajien verovähennysoikeuden kiristämistä, mikä todennäköisesti vähentäisi vuokranantajien halukkuutta energiaremonttien tekoon.

Ylipäätään vuokranantajien verovähennysoikeuden rajaaminen ja verotuksen kiristäminen olisi Hughesin mukaan haitallinen toimi suomalaisille asuntomarkkinoille.

− Suomalaiset yksityiset asuntosijoittajat huolehtivat osaltaan riittävästä vuokra-asuntotarjonnasta, eikä sitä ole syytä verotuksen keinoin hankaloittaa, Highes muistuttaa.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen kannatettavaa

Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä, että MAL-sopimusten merkittävä rooli ja sen tuoma lisäarvo maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudessa on huomioitu. Tällä on merkitystä hiilineutraalisuustavoiteisiin pyrittäessä.

Hyvää on RT:n mukaan myös ohjelmassa mainittu ASP-lainojen ehtojen päivittäminen, jolla tuetaan nuorten edellytyksiä hankkia omistusasunto sekä työeläkevakuutusyhtiöiden mahdollisuus käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiön remontteihin ja kannustaminen korjausremontteihin on sekin RT:n mielestä kannatettavaa, koska kotitalousvähennyksellä pidennetään rakennusten käyttöikää ja työllistetään ihmisiä. Kotitalousvähennys on myös toimiva ja tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

Eduskunta käsittelee selonteon ensi vuonna tammi–kesäkuun aikana.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

10.10.2016

Toimiiko lämmitys, tökkiikö ilmanvaihto?

Taloyhtiön kunnossapitovastuu käsittää asunto-osakeyhtiölain mukaan muun muassa vastuun rakennuksen perusjärjestelmistä, kuten lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Kun järjestelmät eivät toimi niin kuin pitäisi, joudutaan pohtimaan, onko taloyhtiön ryhdyttävä toimiin vian korjaamiseksi. Terveydensuojelulaissa säädetään asunnon terveydellisistä vaatimuksista.

19.2.2016

Turku ja Tampere kilvoittelemaan kasinosta

Raha-automaattiyhdistys haki sijaintipaikkaa toisen kasinon perustamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Samalla haettiin yhteistyökumppaneita uusille Feel Vegas -peliklubeille. Tammikuun loppuun mennessä RAY sai ehdotuksia kasinon sekä Feel Vegas -klubien sijaintipaikaksi 30 eri paikkakunnalta.

22.6.2017

Uutta tietoa rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatasosta

Pientalojen energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2014. Motivan keväällä 2017 teettämän kyselyn mukaan pientalojen energiatodistusten hinnat ovat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2014, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Rivi- ja kerrostalot mukana ensimmäistä kertaa Kyselyssä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa myös rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatietoja.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti