Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon.

Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

− Riittävän asuntotuotannon ja -tarjonnan takaamiseksi tarvitaan myös yksityisiä toimijoita. Selonteossa asuntopolitiikka typistyy lähinnä julkisesti tuetun asuntotuotannon tarkasteluun. Yksityiset vuokranantajat vastaavat kolmanneksesta Suomen vuokra-asuntotarjonnasta, mutta toimenpide-ehdotuksissa yksityisten tarjoamaa asuntotuotantoa halutaan ennemminkin rajata kuin kehittää. On sääli, että asiantuntijatyö ja tilannekuva on tältä osin sivuutettu.

Rakennusteollisuudenkaan mielestä ohjelma ei tunnista asuntomarkkinoiden toimivuutta ja vapaarahoitteisen asuntotuotannon merkitystä riittävästi.

− Vapaarahoitteisella tuotannolla varmistetaan asuntotuotannon riittävyys siellä, missä tarve on suurin, ja tällä jarrutetaan asumisen hinnan nousua, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell muistuttaa.

ARA-tuotannon eli valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon osuus on ollut viidesosa asuntorakentamisen kakusta. Se toimii markkinaehtoisen asuntotarjonnan täydentäjänä sekä suhdannetilanteen tasaajana.

Rahoituksen saatavuus pitäisi turvata

Rakennusteollisuus RT muistuttaa, että rahoituksen saatavuus ja sääntely vaikuttavat asuntomarkkinoiden toimivuuteen. Siksi kasvavaan asuntotarpeeseen pitää vastata riittävällä ja oikein sijoittuneella tonttitarjonnalla sekä turvaamalla rahoituksen saatavuus niin asunnonostajan kuin rakennusliikkeiden kannalta.

− Taloyhtiölainojen sääntely on tulossa vuoden 2022 aikana, ja nyt esitetyn asuntopoliittisen ohjelman mukaan tullaan arvioimaan myös taloyhtiölainojen lyhennysten vähennyskelpoisuutta asuntosijoittamisessa. Esitetyillä sääntelyllä voi olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia asuntotuotantoon. Esitettäessä asuntomarkkinoille täysin uutta sääntelyä on arvioitava myös muutosten vaikutukset markkinoihin ja asuntojen kysyntään sekä tarjontaan, Aleksi Randell tähdentää.

Energiaremontteihin kannustaminen on tärkeää

Suomen Vuokranantajien mielestä on positiivista, että ohjelmassa halutaan edistää taloyhtiöiden energiaremontteja. Yhtenä keinona esitetään selvitettäväksi kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan taloyhtiön remonttikuluja.

Sanna Hughes painottaa, että vastaavalla tavalla vuokranantajien verovähennysoikeus toimii kannustimena yksityisten vuokranantajien investoinneille. Vuokranantajien osalta ohjelmassa ollaan kuitenkin menossa pikemminkin päinvastaiseen suuntaan.

− Energiaremontteihin kannustaminen on erittäin tärkeää. On kuitenkin ristiriitaista, että samaan aikaan harkitaan vuokranantajien verovähennysoikeuden kiristämistä, mikä todennäköisesti vähentäisi vuokranantajien halukkuutta energiaremonttien tekoon.

Ylipäätään vuokranantajien verovähennysoikeuden rajaaminen ja verotuksen kiristäminen olisi Hughesin mukaan haitallinen toimi suomalaisille asuntomarkkinoille.

− Suomalaiset yksityiset asuntosijoittajat huolehtivat osaltaan riittävästä vuokra-asuntotarjonnasta, eikä sitä ole syytä verotuksen keinoin hankaloittaa, Highes muistuttaa.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen kannatettavaa

Rakennusteollisuus RT pitää hyvänä, että MAL-sopimusten merkittävä rooli ja sen tuoma lisäarvo maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuudessa on huomioitu. Tällä on merkitystä hiilineutraalisuustavoiteisiin pyrittäessä.

Hyvää on RT:n mukaan myös ohjelmassa mainittu ASP-lainojen ehtojen päivittäminen, jolla tuetaan nuorten edellytyksiä hankkia omistusasunto sekä työeläkevakuutusyhtiöiden mahdollisuus käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiön remontteihin ja kannustaminen korjausremontteihin on sekin RT:n mielestä kannatettavaa, koska kotitalousvähennyksellä pidennetään rakennusten käyttöikää ja työllistetään ihmisiä. Kotitalousvähennys on myös toimiva ja tehokas tapa torjua harmaata taloutta.

Eduskunta käsittelee selonteon ensi vuonna tammi–kesäkuun aikana.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

23.3.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus mahdollistaisi alle 30-neliöisen pihasaunan tai varaston rakentamisen ilman lupaa

Hallitus on sopinut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Eduskuntaan viedään syksyllä esitys, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Uusi laki määrittää seuraavat vuosikymmenet, miten Suomessa rakennetaan ja miten alueidemme käyttöä suunnitellaan.

taloyhtiön väestönsuojan ylläpito

27.5.2022

Väestönsuojaa voi ylläpitää omin voimin tai ostopalveluna

Taloyhtiön väetönsuojan perusylläpito onnistuu omin avuin tai kiinteistöhuollon tuella. Vaativampiin korjauksiin kannattaa kuitenkin ottaa avuksi suojausalan ammattilainen.

21.2.2022

Isännöintiliitto: Valtion energiatukihankkeet ovat taloyhtiöille riittämättömiä

Energia-avustukset koetaan tarpeelliseksi, jotta taloyhtiöiden hankkeet käynnistyisivät. Avustuksella on iso merkitys yhtiökokouksen päätöksenteossa. – Taloyhtiöiden isoissa hankkeissa eurot ohjaavat keskustelua vahvasti.

21.4.2022

Pelkästään etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakimuutosehdotukset osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Lakimuutosehdotuksen mukaan esimerkiksi taloyhtiön hallitus voisi jatkossakin päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään. Huomioon on otettava kokouksen pitomuotoon vaikuttavat yhtiöjärjestysmääräykset.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti