5 virallista suositusta hallituksen toimintaan

Jokaisella taloyhtiöllä on hallitus, joka vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistönpidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toimintaperiaatteista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa melko suppeasti. Hallituksen kannattaakin tukeutua toiminnassaan viralliseen Taloyhtiön hyvä hallintotapa 2016 -suositukseen. Seuraavassa on viisi poimintaa hallitusta koskevista suosituksista.

1. Hallituksen tulee laatia toimintaansa varten työjärjestys ja kokoussuunnitelma

Työjärjestys ja kokoussuunnitelma tehostavat hallituksen työtä, lisäävät suunnitelmallisuutta ja helpottavat hallituksen jäsenten osallistumista päätöksentekoon. Kummatkin tulee laatia kirjallisina.

Työjärjestyksessä kannattaa määritellä hallituksen keskeiset tehtävät, tehtävänjako hallituksen jäsenten kesken sekä hallituksen toimintaperiaatteet. Kokoussuunnitelmaan kirjataan taas ennen seuraavaa yhtiökokousta pidettävät hallituksen kokoukset, niiden ajankohta sekä tiedossa olevat käsiteltävät asiat.

Työjärjestelmän ja kokoussuunnitelman keskeinen sisältö on saatettava osakkaiden ja asukkaiden tietoon.

2. Hallituksen tulee laatia yhdessä isännöitsijän kanssa taloyhtiölle vuosikello

Vuosikello on hallituksen työkalu, jonka avulla hallitus voi ajoittaa muun muassa yhtiön hallintoon ja kunnossapitoon liittyvät toimet kalenterivuoden ajalle. Vuosikelloon kirjataan myös viestintään liittyvät toimet. Vuosikello auttaa siis käytännössä taloyhtiön toiminnan suunnittelussa.

Vuosikellon mukaisesti hallituksen tulee laatia vähintään kahdesti vuodessa tiedote osakkaille yhtiön toiminnasta ja tilanteesta. Näin osakkaiden ja asukkaiden on helpompi seurata yhtiön toimintaa ja osallistua yhtiön päätöksentekoon.

3. Esteellinen hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon

Hallituksen jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon, jos kysymyksessä on taloyhtiön ja hallituksen jäsenen välinen toimi tai jäsenelle on muuten odotettavissa asiassa olennaista, taloyhtiön edun kanssa ristiriidassa olevaa etua.

Suositeltavaa on, että hallituksen jäsen pidättäytyy osallistumasta päätöksentekoon myös silloin, kun hänen lähipiiriinsä kuuluvan etu voi olla ristiriidassa taloyhtiön edun kanssa.

Esteellisen hallituksen jäsenen osallistuminen päätöksentekoon vaarantaa taloyhtiön ja osakkaiden yhteisen edun toteutumisen ja lisää riskiä henkilökohtaisen edun ajamiseen. Se myös nakertaa luottamusta yhtiön hallintoon ja taloyhtiön ilmapiiriä.

4. Hallituksen uudet jäsenet ja puheenjohtaja on perehdytettävä tehtäväänsä

Perehdyttäminen on tärkeää hallitustyön jatkuvuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta.

Perehdytyksessä kannattaa käydä läpi hallituksen toimintatavat, keskeneräiset asiat ja yhteistyö isännöitsijän kanssa. Lisäksi tulee antaa hallitustyössä tarvittavat perustiedot esimerkiksi yhtiön rakennuksesta sekä tehdyistä päätöksistä.

Perehdyttäjinä voivat toimia hallituksen puheenjohtaja ja/tai aiemmat jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kannattaa osallistua myös alan järjestöjen koulutuksiin ja verkkokursseille sekä hankkia alan kirjallisuutta.

5. Vanhan hallituksen tulee siirtää tehtävien hoitamisen kannalta oleelliset tiedot uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallituksen vaihtuessa vanhan hallituksen tulisi siirtää tietotaitonsa uudelle hallitukselle. Tietojen siirtäminen on tärkeää taloyhtiön häiriöttömän johtamisen ja kehittämisen kannalta.

Kannattaa sopia ainakin hallituksen sisäisistä pelisäännöistä, esimerkiksi ajantasaisten tietojen toimittamisesta kaikille jäsenille. Tiedonsiirtoon kuuluu uusien hallituksen jäsenten perehdyttäminen (ks. edellinen kohta).

Niin uusia kuin vanhojakin hallituksen jäseniä on hyvä lisäksi muistuttaa siitä, että heitä koskee hallituksen jäsenen salassapitovelvollisuus.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen 2016 ovat laatineet Suomen Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Kiinteistöalan Hallitusammattilaiset AKHA ry yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Tilaa suositus tästä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

28.5.2015

Taloyhtiön hallituksen kokous

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan, mikäli yhtiökokous ei ole valinnut ko.

23.5.2017

Taloyhtiön hallitus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

1.7.2015

Hallituksen toiminnasta kysyttyä

Kevät on uuden alku myös monen taloyhtiön hallitusrintamalla. Evästykseksi uusille hallituksen jäsenille ja kertaukseksi vanhoille konkareille olen koonnut tälle palstalle muutamia vastauksia lakineuvonnassa esitettyihin kysymyksiin hallituksen toiminnasta ja päätöksenteosta. Kun uusi hallitus on yhtiökokouksessa valittu, pitää hallitus yleensä välittömästi järjestäytymiskokouksen.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti