YM: Palaute asumisoikeuslain uudistusehdotuksesta julkaistu

Asumisoikeuslain uudistusta koskevaan esitysluonnokseen tuli 20.5.-15.7. järjestetyllä lausuntokierroksella 70 lausuntoa. Palaute on sekä myönteistä että kriittistä vaihdellen huomattavasti lausunnonantajien ja aiheiden mukaan, ympäristöministeriö tiedottaa.

Lausunnonantajat ovat yksimielisiä siitä, että asumisoikeusjärjestelmää tulee kehittää, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat. Nykyinen järjestelmä tarjoaa asukkaalle huoletonta asumista, jossa asunnoista ja asumisoikeusmaksun palautuksesta vastaa asumisoikeusyhtiö. Ympäristöministeriön valmistelema lakiesitys kehittää asumisoikeusasumista paremmaksi tältä pohjalta. Uudistuksen kohteena on asukasvalinta, asukashallinto ja rajoituksista vapauttaminen tietyissä tarkkaan määritellyissä poikkeustilanteissa. Pieni osa asumisoikeusasunnoista on asukaslähtöisissä asumisoikeusyhdistyksissä, ja myös tätä muotoa halutaan kehittää.

-Asukkaita huolettaa lausuntopalautteen mukaan muun muassa esitetty mahdollisuus vapauttaa asumisoikeusasunnot niitä koskevista rajoituksista, vaikkakin se olisi mahdollista vain tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa. Rajoituksista vapauttamisen reunaehtoja haluttaisiin myös tiukentaa. Asukasvalinnan uudistuksen katsotaan heikentävän nykyisten hakijoiden oikeuksia. Asukkaat ehdottavat, että asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen taso säädettäisiin ARA-vuokratasoa vastaavaksi.

-Kuntien mukaan uudistuksessa tulisi varmistaa uuden asukasvalintajärjestelmän yhdenmukaisuus ja siirtymäajan sujuvuus vaihdettaessa vanhasta järjestelmästä uuteen. Tähän toivotaan valvovan viranomaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ohjeistusta ja asetustasoista sääntelyä.

-Myös asumisoikeusyhtiöt esittävät tarkennuksia lakiesityksen sisältämiin säännöksiin.

Esityksen valmistelua jatketaan lausuntopalaute huomioiden, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyn aikana. Koska lakiesitys kytkeytyy monilla tavoin perusoikeuksiin, on siitä pyydetty lausunto myös oikeuskanslerinvirastosta.

Lue koko tiedote ja yhteenveto lausuntopalautteesta täältä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

8.5.2015

RALA ryhtyy julkaisemaan yritysten saamaa palautetta

Rakentamisen Laatu RALA ry ryhtyy julkaisemaan keräämäänsä palautetta asiakasyritystensä rakennushankkeista. RALA kerää jatkuvasti palautetta kaikkien RALA-pätevien yritysten uusista referenssikohteista RALA-projektipalautteen avulla. Tätä yritysten saamaa palautetta ryhdytään julkaisemaan yrityksen pätevyystietojen yhteydessä RALAn internetsivuilla.

27.9.2016

Rakentamisen Laatu RALA ry on kehittänyt yhteisen palautetyökalun rakennusalalle

Rakentamisen Laatu RALA ry on julkaissut syyskuussa 2016 uuden työkalun, jolla rakennusalan yritykset voivat pyytää palautetta yhteistyökumppaneiltaan rakennushankkeen aikana tai sen päätyttyä. Palautteen kerääminen edistää läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä koko alalla. RALA-palautteen avulla palautteen keruu on helppoa ja nopeaa, sillä palautelomake koostuu valmiista kysymyspatteristosta.

16.1.2015

Suunnittelijoiden osaaminen hyvää, suunnitelmien sisällössä parannettavaa

Rakennushankkeen eri osapuolet ovat tyytyväisiä suunnittelijoiden osaamiseen ja ammattitaitoon, mutta suunnitelmien virheettömyydestä ja kattavuudesta annetaan heikompaa palautetta. Tiedot käyvät ilmi Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemästä selvityksestä, jossa analysoitiin suunnittelijoiden saamaa palautetta rakennusprojekteissa. Rakentamisen Laatu RALA ry:n keräämien rakennushankkeiden palautetietojen mukaan hankkeiden osapuolten mielestä yhteistyö suunnittelijoiden kanssa on toimivaa ja joustavaa ja suunnitteluyritysten henkilöstöä pidetään osaavana […]

16.2.2015

Hallittu projekti ratkaisee tyytyväisyyden rakentajaan

Rakentamisen laatu koostuu rakennushankkeen eri osapuolten toiminnasta ja yhteistyöstä. Hankkeen osapuolet painottavat kuitenkin hankkeen onnistumisessa eri tekijöitä. Rakentamisen Laatu RALA ry:n tekemä selvitys kertoo, mitkä asiat ovat tärkeimpiä, kun arvioidaan pääurakoitsijan onnistumista rakennushankkeessa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti