Urakoitsija vastaa työnsä tuloksesta – tilaajan osattava valvoa oikeuksiaan takuuaikana

Rakentamisen laatu maassamme puhuttaa säännöllisin väliajoin. Suomessa niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissakin noudatetaan lähes poikkeuksetta Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Ehtojen mukaan urakoitsija vastaa osapuolten sopiman ajan siitä, että urakan lopputulos on urakkasopimuksen mukainen. Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas selvittää, milloin urakan tilaaja voi vedota urakoitsijan takuuvastuuseen ja vaatia korjauksia sekä vahingonkorvauksia.

Takuuaika kestää kaksi vuotta

Urakan takuuajasta sovitaan tapauskohtaisesti urakkasopimuksessa. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakan takuuaika on 2 vuotta urakan vastaanotosta, elleivät osapuolet keskenään muuta sovi.

Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan suorituksessaan ilmenneet puutteet ja viat.

– Mikäli urakoitsijan suoritus ei joltain osin vastaa sitä, mistä urakkasopimuksessa on sovittu, urakan tilaajalla on peruste vaatia tilanteen korjaamista sekä vahingonkorvausta aiheutuneesta haitasta, vahvistaa Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla työskentelevä asianajaja, DI Emma Niemistö.

Niemistöltä on juuri ilmestynyt aiheesta kirja, Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas (Kiinteistöalan Kustannus Oy). Kirjassa tarkastellaan muun muassa sitä, mitä urakoitsijan takuu konkreettisesti kattaa ja miten tilaajan tulee reklamoida havaitsemistaan virheistä.

– Takuuvastuukysymyksistä on kaivattu helppolukuista ja käytännönläheistä opasta. Itse hoidan juuri urakkasopimuksiin ja -riitoihin liittyviä toimeksiantoja, joten tartuin mieluusti heitettyyn haasteeseen pukea käytännön opit tiiviiseen ja selkokieliseen muotoon, Niemistö kertoo.

Tilaajan on havainnoitava virheitä aktiivisesti

Fiksu tilaaja havainnoi rakennettua tai korjattua kohdetta aktiivisesti ja ilmoittaa mahdollisista virheistä ja puutteista viipymättä urakoitsijalle. Virheistä on ilmoitettava heti, kun ne huomaa.

– Reklamaation tekemistä ei tarvitse pelätä, koska se on tilaajan oikeus ja velvollisuus. Reklamointi on tärkeää myös urakoitsijalle, jotta urakoitsija saa mahdollisuuden suorituksensa korjaamiseen, Niemistö muistuttaa.

Mallia reklamaation sisältöön voi katsoa vaikkapa Urakoitsijan takuuvastuu -kirjan reklamaatioesimerkeistä.

Hyvissä ajoin ennen takuuajan päättymistä kannattaa järjestää systemaattinen virheiden kartoitus esimerkiksi asukaskyselyn ja katselmusten avulla. Esimerkiksi taloyhtiöiden remonteissa virheet voivat olla mitä moninaisempia.

– Virheet riippuvat tietysti siitä, mitä urakkaan kulloisessakin tapauksessa on kuulunut. Omalla työpöydälläni on pyörinyt kaikkea vesikaton tiiveyden ongelmista putkisaneerauksen jälkeen tapahtuneisiin vesivahinkoihin, Niemistö kertoo.

Takuuajan lopussa järjestetään vielä takuutarkastus, jossa kirjataan ylös kaikki sillä hetkellä tiedossa olevat puutteet ja virheet.

Urakoitsija velvollinen korjaamaan vastuulleen kuuluvat virheet

Sen jälkeen, kun tilaaja on tehnyt reklamaation, alkaa virheen aiheutumissyyn lähempi selvittely. Urakoitsija laatii korjaussuunnitelman, jonka pohjalta keskustellaan, mitä käytännön toimia korjaaminen vaatii. Samalla huolehditaan vahinkojen minimoinnista.

Takuuaikana urakoitsijalla on todistustaakka virheiden osalta. Välttyäkseen virheiden korjaamiselta urakoitsijan on siis pystyttävä osoittamaan, ettei virhe johdu urakoitsijan suorituksesta. Tilaajan on hyvä tiedostaa, että urakoitsija on korjausten lisäksi velvollinen korvaamaan virheestä aiheutuneet vahingot.

Jos takuuaikana herää epäilys, että urakkasuorituksessa on virhe, Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas auttaa selvittämään, miten tilaajan kannattaa menetellä. Lisäksi kannattaa kääntyä asiantuntevan rakennuttajakonsultin tai lakimiehen puoleen.

– Jos urakoitsija esimerkiksi kieltäytyy korjauksista, ne voidaan teettää toisella urakoitsijalla ja korjauskustannuksia voidaan vaatia alkuperäiseltä urakoitsijalta. Yleensä viimeistään näissä tilanteissa tarvitaan juridista neuvonantoa. Turvautumalla asiantuntijan apuun tilaaja voi varmistaa, että takuukorjauksissa noudatetaan oikeita menettelytapoja, Niemistö toteaa.

Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas ilmestyi 29.1.2016. Kirja selvittää, mitä Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) määrätään urakan takuusta ja urakoitsijan vastuusta takuuaikana. Kirjassa kerrotaan, mitä takuu käytännössä kattaa, miten takuuaika lasketaan, millaisiin toimenpiteisiin takuu velvoittaa sekä miten urakoitsijalle tulee ilmoittaa virheistä. Lisäksi kirja antaa ohjeet ongelmatilanteisiin (esim. tilanteet, joissa urakoitsija laiminlyö takuukorjaukset tai joissa takuuaikana korjattu virhe uusiutuu). Kirjassa tarkastellaan lyhyesti myös urakoitsijan vahingonkorvausvastuuta sekä takuuajan jälkeistä 10-vuotisvastuuta. Kirjan on kirjoittanut asianajaja, DI Emma Niemistö, ja kustantanut Kiinteistöalan Kustannus Oy.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

korjaushankkeen takuuaika

12.8.2022

Kaupallinen yhteistyö

Ota nämä asiat huomioon taloyhtiön remontin takuuaikana

Taloyhtiön korjaushankkeen takuuaika alkaa, kun remontin valmistumisen jälkeen kiinteistö on hyväksytty vastaanotetuksi. Taloyhtiön kannattaa olla tarkkana siitä, että takuuaikana ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaus sisältyy takuuseen.

Raksystems

17.6.2022

Kaupallinen yhteistyö

Taloyhtiön korjaushankkeen urakkavaihe valmistelusta käytäntöön

Taloyhtiön korjaushankkeen suunnitelmien valmistuttua siirrytään usein eniten jännitystä aiheuttavaan urakkavaiheeseen. Raksystems kertoo, mitä vaiheessa ja sen valmistelussa pitää ottaa huomioon.

Raksystems

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

korjausurakan jälkeen

9.9.2022

Kaupallinen yhteistyö

Taloyhtiölle huolettomia vuosia korjausurakan jälkeen

Taloyhtiön korjausurakan jälkeen alkaa kahden vuoden takuuaika, jonka aikana taloyhtiö voi reklamoida urakoitsijalle havaituista virheistä. Korjatusta asiasta täytyy pitää huolta myös korjausurakan jälkeen. Tässä auttaa viiden vuoden välein teetetty kuntoarvio.

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti