Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 43 ihmistä

Tulipaloissa on kuollut 43 henkilöä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Heistä 27 oli miehiä ja 9 naisia. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan. 7 uhrin sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa.

Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 49. Tilanne on siis viimevuotista parempi mutta kaukana valtakunnallisista tavoitteista. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ollut palokuolemien vähentäminen niin, että koko vuonna 2015 tapauksia olisi enintään 50.

Tänä vuonna tulipaloissa kuolleista ihmisistä yli 65-vuotiaita on ollut yhdeksän. Niistä kuolemantapauksista, joissa uhrin ikä ilmenee, on 36 % ikäihmisiä. Viime vuosina ikäihmisten suhteellinen osuus palokuolleista on kasvanut. Ikäihmisten osuus palokuolleista on noin kaksi kertaa yhtä suuri kuin heidän osuutensa väestöstä.

Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Tilastojen mukaan kuolemaan johtaneista tulipaloista suurin osa tapahtuu omakotitaloissa. Tänä vuonna omakotitalojen paloissa on kuollut 21 ihmistä ja kerrostaloissa 14. Vapaa-ajanasuntojen paloissa on kuollut 1 ja autopalossa 2 ihmistä.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt eivät juurikaan käyneet ilmi mediatiedoista. Van muutaman palon syttymissyy tuli esiin uutisoinnissa. Tupakointi näyttää kuitenkin olevan yleisin syy kuolemaan johtavalle tulipalolle.

Automaattinen sammutuslaitteisto on tehokkain keino estää palokuolemia

Valtaosa tulipaloista johtuu tavalla tai toisella ihmisen toiminnasta. Varsinkin asuinympäristössä on tärkeää pyrkiä siihen, että ihmisten erehdykset ja unohdukset eivät johda kohtalokkaisiin seurauksiin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö edistää toiminnallaan sellaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoa, jotka ehkäisevät palokuolemia ja vähentävät tulipalojen aiheuttamia vahinkoja. Automaattista sammutuslaitteistoa tehokkaampaa keinoa vaikuttaa palokuolemiin ja palovahinkoihin ei ole.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

8.6.2016

Asumisen kulut haukkaavat yhä suuremman loven kukkaroon

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennusteen mukaan asuminen on yhä kalliimpaa ensi vuonna. Omistusasuntojen hinnat ja vuokrat nousevat koko maassa. Velallisen taloutta tukee kuitenkin alhainen korkotaso.

14.3.2016

Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 13 ihmistä

Sähkötupakat aiheuttivat viime vuonna 78 erheellistä paloilmoitusta, mikä on 61 ilmoitusta enemmän kuin vuonna 2014. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttaa, että sähkötupakointi voi tulla kalliiksi, koska pelastuslaitokset laskuttavat erheellisistä paloilmoituksista. Maksu on keskimäärin 725 euroa.

1.4.2015

Nykyiset toimenpiteet eivät riitä palokuolemien vähentämiseen

Käytössä olevat keinot nykyisellä volyymilla toteutettuina eivät riitä vähentämään palokuolemia suunnitelmien mukaisesti. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan palokuolemien määrä pitäisi saada vähenemään edes 50:een. Jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana palokuolemia on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alustavien tietojen mukaan 27.

31.3.2017

Suuret asumiskustannukset hieman harvemmalla

Suuret asumiskustannukset rasittivat vuokralla asuvista kotitalouksista 14,6 prosenttia vuonna 2015. Osuus oli 2,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edeltävänä vuonna. Omistusasunnoissa asuvista kotitalouksista asumiskustannusrasitteisten osuus pysyi lähes samana, noin 2 prosentissa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti