Taloyhtiöiden päätöksentekoa sähköautojen latauspisteiden rakentamisessa helpotettava

Sähköauton lataustolppa Kuvituskuva

Kiinteistöliiton taloyhtiöille tekemän kyselyn mukaan taloyhtiöiden latauspisteille ei ole vielä riittävästi kysyntää. Samasta kyselystä selviää kuitenkin, että joka neljäs kyselyyn vastanneesta taloyhtiössä asuvasta sähköautoilijasta ei ollut saanut järjestettyä autolleen latauspistettä ollenkaan. Rahallista tukea on luvassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta elokuussa.

”Taloyhtiöiden päätöksentekoa latauspisteiden toteuttamisessa pitäisi helpottaa ja puolueetonta tietoa erilaisista latausratkaisuista lisätä. Asenteet ja tiedonpuute nähdään isoimmiksi esteiksi latauspisteiden yleistymisessä taloyhtiöissä”, toteaa projektipäällikkö Mikko Pihlatie VTT:ltä.

Taloyhtiöiden näkemykset tulivat ilmi kyselyssä, joka toteutettiin Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet -hankkeessa. Hankkeen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä Kiinteistöliiton ja Motivan kanssa. Hankkeessa toteutettiin myös kuluttajille suunnattu kysely sähköautoistumiseen liittyvistä esteistä sekä lataustoimialalla toimivien yritysten edustajien haastattelu.

Taloyhtiöille suunnatussa Kiinteistöliiton toteuttamassa kyselyssä vastaajia oli eri puolilta maata yhteensä 1 734, joista kerrostaloyhtiöitä oli 64 prosenttia ja rivitaloyhtiöitä 28 prosenttia. Kuluttajille suunnattuun kyselyyn saatiin 290 vastausta, joista 109 oli täyssähköautoilijoita, 95 ajoi ladattavalla hybridillä ja 100 vastaajalla ei ollut sähköautoa.

”Puolueetonta viestintää kaivataan lisää niin taloyhtiöille kuin yksittäisille kuluttajille. Lisää tietoa tarvitaan etenkin latauspisteiden toteuttamisen kustannuksista, eri mahdollisuuksista laskuttaa lataussähköstä ja älykkäistä latausjärjestelmistä”, sanoo tutkimusryhmään kuuluva erikoistutkija Marko Paakkinen VTT:ltä.

Kysynnän puute hidastaa latauspisteiden toteuttamista taloyhtiöissä

Kyselyn mukaan lähes 60 prosentissa vastaajataloyhtiöistä ei sähköautojen latausmahdollisuutta ole vielä valmisteltu laisinkaan.

”Noin 23 prosenttia vastanneista kertoo, että asiasta on keskusteltu joko hallituksessa tai yhtiökokouksessa, mutta vielä ei ole toteutettu minkäänlaisia toimenpiteitä. Taloyhtiöiden näkökulmasta latauspisteille ei ole vielä riittävästi kysyntää”, sanoo johtava asiantuntija Petri Pylsy Kiinteistöliitosta.

Noin kolmessa prosentissa vastaajataloyhtiöitä on toteutettu latauspiste tai -pisteitä joko osakkaan tai taloyhtiön toimesta. Noin kahdessa prosentissa vastaajataloyhtiöitä on annettu lupa osakkaalle tai taloyhtiö on päättänyt latauspisteiden toteuttamisesta taloyhtiön hankkeena, mutta latauspisteet eivät ole vielä valmiita. Vastaajista, joiden taloyhtiöissä ei ole toteutettu latauspisteitä, lähes 90 prosenttia kertoi, ettei osakkailta tai asukkailta ole tullut asiaan liittyviä pyyntöjä.

Taloyhtiöille tehdyssä kyselyssä merkittävimmäksi hidasteeksi nähtiin kysynnän eli ladattavien hybridien ja täyssähköautojen vähäisyys. Tämä nousi esille myös lataustoimialan yritysten haastatteluissa. Keskeisiksi hidasteiksi koettiin myös taloyhtiöiden nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti ja latauspisteiden toteuttamisen liian suuret kustannukset.

Rahallista tukea luvassa elokuussa

Taloyhtiöitä edustavat vastaajat eivät kokeneet taloyhtiön hallinnon asenteita, asunto-osakeyhtiölakia ja päätöksentekoa merkittäväksi esteeksi tai hidasteeksi latauspisteiden toteuttamiselle. Yhteistä molempien kyselyjen tuloksissa oli se, että myös taloyhtiöissä nähdään latauspisteiden syntymistä edistettävän tehokkaimmin rahallisella tuella sekä puolueettoman tiedon tarjoamisella erityisesti teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista sekä mahdollisuudesta jyvittää lataussähkön kustannukset latauspisteen käyttäjille.

Jos julkista tukea latauspisteisiin olisi saatavilla, olisi taloyhtiöitä edustavien vastaajien mielestä kolme tärkeintä tuettavaa asiaa taloyhtiön sähköinfran parantaminen (n. 57 % vastaajista), itse latauspisteiden hankinta (40 % vastaajista) ja älykkään latauslatauspistejärjestelmän toteuttaminen (39 % vastaajista).

Valtionavustus sähköajoneuvojen latausinfraan tulee haettavaksi elokuussa. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustuksiin on valtion talousarviossa varattu määrärahoja yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Avustuksen myöntämisen ehdot ja hakuohje julkaistaan ARA:n verkkosivuilla kesän aikana. Avustus on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv), kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustettavia kustannuksia ovat tarvekartoitus ja hankesuunnittelu, mikäli hanke toteutuu, sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Latauslaitteet voivat sisältyä tuen piiriin vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa. Avustukseen sovelletaan de minimis -asetusta, jolloin yhden tuensaajan kumulatiivinen tuki voisi olla 3 vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Tämä koskee taloudellisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.

Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI) -hankkeen toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Kiinteistöliitto ja Motiva Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamana.

11 kommenttia

 • HansEkroth Reply

  8.6.2018 at 09:53

  Miksi taloyhtiöiden pitää huolehtia ajoneuvon energian saannista? Eihän taloyhtiöitä ole velvoitettu pitämään polttoaineiden, bensiini ja dieselöljy, jakeluasemia. Kyllä latauspisteen perustamiskustannukset kuuluvat suoraan sähköauton ostaneelle.

 • Lars Nyberg Reply

  8.6.2018 at 11:52

  Hansin perusidea on ok, mutta turhan yksinkertaistava. Å samma på svenska. Sähköä sentään löytyy taloyhtiöistä. Yhdenvertaisuusperiaate lyö pitkän päälle korville sitä, että yksi tai muutama asukas täysin omalla rahallaan antaa rakentaa itselleen latausinfran, joka syö yhtiön sulakkeiden varan, näin yksinkertaistaen. Kestävämpää ja laajempaa ratkaisua kaivattaisiin, ja yhtiö on kuitenkin se juridinen toimija. Monellehan riittää esim sadan kilsan lataus vuorokaudessa, usein jopa vähempi. Pikalaturit ja isommat tehot ovat sitten asia erikseen.

 • jorma kuitunen Reply

  8.6.2018 at 12:47

  Hieno juttu, nyt on se aika jolloin fiksut taloyhtiöt erottuvat vanhanaikaisista. Hieno veto hallitukselta aloittaa tukitoiminta. Sähkö autoja on 10 vuoden aikana ainakin 250.000 kpl ja lataus on jokapäiväinen tarve. Ja vaan fiksut kiinteistöt ovat arvostettuja. Näin se mailma vaan paranee.

 • Antti Rantanen Reply

  9.6.2018 at 09:28

  Tasavertaisuuden noudattaminen osakkaiden kesken edellyttää polttomoottori autojen tankkauksen järjestämistä asunto-osakeyhtiössä jos sähköautojen latauskin järjestetään yhtiössä. Tätä edellyttää osakkaiden tasa-arvoinen (vertainen) kohtelu. Tämä siksi, että latauspisteiden järjestämisestä muodostuu yhtiölle (osakkaille) kustannuksia, joita ei voida täysimääräisenä kohdistaa latauksen käyttäjille. Ainoa oikea ja tasapuolinen tapa järjestää lataus on tarvitsijan tilaama oma sähköliittymä yhtiön luvalla hallitsemalleen autopaikalle. Tämäkin toimii vain silloin kun autopaikka on osakkeena. Yhtiön omistamat paikat ovat paikkoja, joiden haltijat vaihtuvat, eikä niitä voida sementoida lataajille.

  • sähköauto on tulevaisuutta Reply

   3.7.2018 at 22:19

   tasavertaisuutta on se että muutkin asukkaat ovat vapaita ostamaan sähköauton ja tulla tasavertaiseksi. bensa-aseman laittaminen parkkipaikalle ei tee asukkaista tasavertaisia, uskoisin että kaupunki ei edes hyväksyisi kaavamuutosta joka mahdollistaisi bensa-aseman taloyhtiön parkkipaikalle.

 • PJ Reply

  9.6.2018 at 16:24

  Taloyhtiöhän voi hankkia latauslaitteiston kokonaisuudessaan, mutta haluaako sähköautoilija maksaa autopaikastaan 100€/kk ?

 • eizbee Reply

  10.6.2018 at 12:13

  “Asenteet ja tiedonpuute nähdään isoimmiksi esteiksi latauspisteiden yleistymisessä taloyhtiöissä”, toteaa projektipäällikkö Mikko Pihlatie VTT:ltä.”
  Ainut este on raha. Jos avustus olisi 100 % kustannuksista, niin latauspisteitä syntyisi paljon. Kustannukset nousisivat tietysti suuriksi, koska esim. kaikissa taloyhtiöissä ei ole kaikille autopaikkoja, joten osa latauspisteistä pitäisi tehdä maanalle louhittavaan uuteen parkkihalliin.
  Kaikki kustannukset tulisi kohdistua latausta tarvitseville. Oikea ratkaisu olisi, että autojen latauspisteisiin erikoistuneet yritykset rakentaisivat niitä tarpeeksi tiheästi ja vuokraisivat tarvitseville.

 • Matti L Reply

  11.6.2018 at 01:24

  On arvioitu, että 2 latauspistettä / 10 autopaikkaa (2,5mm2 MCMK), niin parkkiruutuja ei saa todellakaan tasa-arvoisiksi. Ostamalla latauspisteen omistamalleen paikalle, varmistaa oman parkkiruudun arvon moninkertaistamisen. Pystyt pyytämään kovaa vuokraa sähköautoilijalta parkkiruudusta.

 • Mauri Mattsson, Turku Reply

  18.6.2018 at 16:13

  Kiinteistöliitto esittää, että tehdään kysely, kuka haluaa sähkölatauspaikan. Jos halukkaita on niin vähän, että kaikille voidaan antaa lupa rakentaa latauspiste, niin tämä voidaan Kiinteistöliiton mukaan päättää yksinkertaisella enemmistöllä yhtiökokouksessa. Mitä sitten tehdään, kun tulee se seuraava tai seuraavat tarvitsijat, eikä yhtiön verkko ja pääkeskus enää riitä?
  Yhtiöissä on omia pihapaikkoja, on osakkeina olevia autokatospaikkoja ja osakkeina olevia autotallipaikkoja kuka saa nuo ensimmäiset latauspaikat, jotka ei vaadi laajoja investointikuluja?

  Ei se nyt näin voi mennä! Jokin tolkku pitää olla.

  Yhtiöjärjestyksissä ei ole mainintaa autojen käyttövoiman toimittamisen olevan yhtiön toimialaan kuuluvaa. Tämän lisääminen vaatii kaikkien hyväksynnän, koska siitä aiheutuu kustannuksia muillekin kuin latauspisteiden käyttäjille = maksuperustemuutos = sähköautottoman sähköautomaksu.
  Esim. pääsulake kasvaa, samalla siirtomaksu. Jos on teholaskutukseen perustuva sähkösopimus, niin latauspisteet korottavat huipputehon tarvetta pelkästään latauspisteiden vuoksi huomattavasti.
  Talojen sähköverkko ja pääkeskus menee uusiksi ennen normaalia käyttöikäänsä, jne, jne.

  Ihmeellistä pään pensaaseen pistämistä ja tolkuttomia ohjeita Kiinteistöliitolta, jonka pitäisi ajaa edustamiensa yhtiöiden etua! Luulisi Kiinteistöliitolla sentään jotain rotia olevan, vai eikö asiaa haluta ymmärtää? Lobbauksen tulos?

  Ainoa oikea ratkaisu on se, että sähkönsiirtoyhtiö rakentaa latauspisteet ja laskutta niiden käytöstä.
  Miksi tätä itsestään selvää asiaa ei sitten toteuteta.
  Siksi, koska se on sähkönsiirtoyhtiölle huono busines!
  Siksi se koetetaan saada taloyhtiöiden kustannukseksi ja Kiinteistöliitto on avustamassa sähköyhtiöitä tällaisen huonon busineksen sälyttämiseksi taloyhtiöille?! Ja ARA jakaa vielä avustuksia tällaisen asukkaita lypsävän toiminnan tukemiseksi. Oh hoh!

 • sähköauto on tulevaisuutta Reply

  3.7.2018 at 22:29

  asukas voi itse maksaa siihen tolppaan uuden laatikon jossa on kwh mittari ja jatkuvaan 16A lataukseen sopiva töpseli. Satmatic Porissa myy juuri tällaista mallia 345 euroa + 15 postik. naapuriautolle on normaali 2 tunnin lämmityspistoke. malli on Satmatic 8MMO466S. laatikon vaihto ei pitäisi kestää puolta tuntia enempää. miksi tästä pitää tehdä elämää vaikeampi asia ? ja yhdenvertaisuus ? antaa sen ensimmäisen laittaa tuo Satmaticin laatikko ja kun toinen ja kolmas sähköautoilija ilmestyy niin sitten mietitään sitä yhdenvertaisuutta, tosin siihen voi mennä useampi vuosi ennen kuin se seuraava tulee.

 • Petri korhonen Reply

  16.8.2018 at 20:01

  Asuntoosakeyhtiöissä on autopaikkoja ja autotalleja rajallinen määrä. Usein niitäkään ei riitä kaikille halukkaille. Miksi sähköautojen lataukseen soveltuvat paikat olisivat poikkeus. Taloyhtiö voi verkko kartoituksen jälkeen ilmoittaa, että x kpl ensimmäistä latauspisteen haluavaa voi sellaisen saada ja seuraavat päätyvät jonoon samaan tapaan kuin vaikka autotallipaikka jonot. Tällöin voidaan välttyä sähköverkon investoinneilta. Latauspisteiden investointi voisi mennä joko sitä tarvitsevan maksettavaksi (ykdinkertaisinta) tai yhtiö voi periä sen suurempana latauspaikkavastikkeena (vaatinee yhtiöjärjestyksen muutoksen). Käytetty sähkö käyttäjän maksettavaksi.

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti

KÄVIJÄTUTKIMUS

Kerro mielipiteesi Kiinteistölehden verkkosivusta, vastaa ja voita 100€!
Klikkaa tästä
close-link