Pyörätelineiden valinta

Pyörien pysäköintiin ja säilytykseen varattujen tilojen käytettävyyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta voi parantaa erilaisin telineratkaisuin. Telineitä valittaessa on hyvä huomioida, että osa pyöristä on käytössä päivittäin ja osa saattaa olla osan vuodesta säilytyksessä.

Telineitä valitessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  • Teline ei vahingoita pyörää.
  • Teline pitää pyörän pystyssä.
  • Pyörä on lukittavissa telineeseen mieluiten rungosta.
  • Pyörän asettaminen ja lukitseminen telineeseen onnistuu siirtämättä viereisiä pyöriä.
  • Teline ei aiheuta merkittävää haittaa tilan kunnossa ja puhtaanapidolle.

Kaikkia pyörämalleja ei voi sijoittaa telineisiin. Osa sisätiloissa olevasta pysäköintitilasta kannattaakin jättää telineettömäksi tai runkotelineillä riittävän väljästi varustelluksi. Suositeltavaa on tällöin merkitä tilaan esimerkiksi lattiamaalauksin paikat, joihin pyörät sijoitetaan. Näin varmistetaan kulkuväylien pysyminen avoimina.

Telineet pyöräpysäköintiin ulkotiloissa

Ulkotiloissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti käytettävyyteen ja turvallisuuteen. Jos pysäköintiä ei ole mahdollista toteuttaa esimerkiksi lukitussa ulkovarastossa, tulee suosia telineitä, joissa pyörän voi lukita telineeseen rungosta.

Runkotelineet tarjoavat turvallisen säilytystavan monenlaisille pyörille. Runkotelineiden suurin heikkous on tilankäytössä, sillä tyypillisesti pyörätiheys jää harvemmaksi kuin telineistä vapaassa tilassa.

Myös rengastelineitä voidaan käyttää rajallisesti ulkotiloissa, vaikka ne eivät mahdollista samalla tavalla lukitsemismahdollisuuksia kuin runko telineet. Rengastelineistä pystymalliset (esimerkiksi seinään kiinnitettävät) ovat usein parempia kuin maata vasten olevat.

Ulkotiloissa voi käyttää myös erilaisia pyöräkaappiratkaisuja. Kaappeja voi halutessaan tarjota asukkaille myös maksullisena, perustasoa parempana palveluna.

Esimerkkejä pyörätelineistä ja niiden mitoituksesta

Runkoteline

Runkotelineet tarjoavat turvallisen säilytystavan monenlaisille pyörille. Niiden suurin heikkous on tilankäytössä, sillä tyypillisesti pyörätiheys jää harvemmaksi kuin telineistä vapaassa tilassa.

Rengasteline

Voidaan käyttää rajallisesti ulkotiloissa, vaikka ne eivät mahdollista samalla tavalla lukitsemismahdollisuuksia kuin runkotelineet. Pystymalliset (esimerkiksi seinään kiinnitettävät) ovat usein parempia kuin maata vasten olevat.

Telineet pyöräpysäköintiin sisätiloissa

Sisätiloissa korostuu telineiden käytettävyys ja niiden tilatehokas sijoittelu. Taloyhtiön tekemillä telinevalinnoilla voidaan parantaa ennen kaikkea pysäköinnin laatua. Valintoihin vaikuttavana tekijänä on usein käytössä oleva tila suhteessa pysäköintitarpeeseen.

Runkotelineet tarjoavat turvallista säilytystä ja niitä voidaan sijoittaa sisätiloihin erityisesti silloin, jos käytössä on runsaasti tilaa.

Rengasteline soveltuu sisätiloissa lähinnä lyhytaikaisen pysäköinnin ratkaisuksi tai osaksi muita telineitä sisältävää ratkaisua.

Telineet pidempiaikaiseen säilytykseen ja varastointiin

Pitkäaikaisessa varastoinnissa on tarpeen tehdä tilatehokkaita ratkaisuja, nopeuden ja helppokäyttöisyyden sijaan. Tällöin käyttöön voidaan ottaa esimerkiksi erilaisia seinään tai kattoon kiinnitettäviä telineitä. Tällaisilla telineillä voidaan joskus saada hyötykäyttöön
tiloja, jotka muuten olisivat täysin tarpeettomina.

Jos käytössä olevan tilan korkeus on riittävä (vähintään 2,75 m), voi yhtenä ratkaisuna olla kaksikerrostelineet. Näiden telineiden hyvänä puolena on tilankäytön tehostuminen ja usein myös hyvä pyörän kiinnilukittavuus.

Mainittujen telinemallien lisäksi pyörien pysäköintiin, säilytykseen ja varastointiin on tarjolla useita muita malleja. Malleihin kannattaa tutusta ennen päätöksentekoa.

Esimerkki kaksikerrostelineen tilantarpeesta. Tilantarve tarkentuu telinetyypin mukaan.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

10.5.2017

Korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset suosivat maalämpöä omakotirakentamisessa

Omakotirakentajien koulutustaso ja aiempi kokemus omakotiasumisesta vaikuttavat vahvasti lämmitysteknologian valintaan, selviää Anna Saharin väitöstutkimuksesta. Suomalaisten omakotitaloista tällä hetkellä vasta 4 % lämpiää maalämmöllä, mutta niiden määrä on kolminkertaistunut alle kymmenessä vuodessa. Maalämmön osuus voisi olla suurempikin, sillä taloustieteen alan väitöstutkimuksen perusteella maalämpö olisi järkevä investointi valtaosalle talonrakentajista, jos lämmitysjärjestelmän valintaa tarkastelee puhtaasti kustannusten näkökulmasta.

13.8.2019

Kuinka välttää aloittelevan asuntosijoittajan kompastuskivet?

Asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Suomen Vuokranantajien lakimies Tiia Tukiainen kokosi aloittelevalle asuntosijoittajalle ja vuokranantajalle vinkit siitä, mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Lisätietoa löytyy uudesta Aloittelevan asuntosijoittajan oppaasta.

24.1.2019

Hallituksen valinta

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti