Pyöräpysäköinnin uusia tuulia

Tähän kappaleeseen on koottu muutamia esimerkkejä pyöräpysäköintiin liittyvistä muutoksista, joihin saattaa nyt tai tulevaisuudessa törmätä myös omassa taloyhtiössä.

Sähköpyörien sekä kevyiden sähköisten kulkuvälineiden lataus

Sähköpyörät ja erilaiset kevyet sähköiset kulkuvälineet helpottavat arkea ja monipuolistavat liikkumista. Näiden kulkuvälineiden sähkönkulutus on melko vähäistä. Ahkerinkaan pyöräilijä saa harvemmin kulutettua yli 10 euroa vuodessa lataussähköön.

Sähköpyörien lataaminen ja säilyttäminen saattavat tulevaisuudessa herättää taloyhtiössä keskustelua. Sähköpyörien ja kevyiden sähköisten kulkuvälineiden valvomattomaan lataamiseen voi liittyä paloturvallisuusriskejä, joten taloyhtiön tulee ottaa turvallisuuskysymykset huomioon ohjeistuksissa.

Akkujen lataaminen esimerkiksi pyörävarastossa ei ole lähtökohtaisesti suositeltavaa. Suositeltavinta on ladata akut omassa huoneistossa ja valvottuna. Onneksi lähes kaikissa sähköpyörissä on irrotettava akku. Mikäli pyörien tai kulkuvälineiden lataaminen sallitaan yhteisessä varastossa, tulee taloyhtiön ottaa turvallisuuskysymykset huomioon. Lataamiseen käytettävässä tilassa on oltava toimiva palovaroitin ja mahdollisimman vähän palokuormaa.

Myös latausalustan tulee olla palamaton. Mikäli lataaminen yhteisissä tiloissa on sallittua, voidaan yhtiökokouksen päätöksellä tarvittaessa sopia sähkönkäytöstä maksettavasta pienestä maksusta.

Taloyhtiöissä on hyvä huomioida, että apuvälineeksi luovutettu sähkömopo on lääkinnällisen kuntoutuksen väline. Näin ollen niiden säilyttäminen ja lataaminen esimerkiksi pyöräpysäköintiin varatussa tilassa on sallittava.

Sähköpyörien turvalliseen lataamiseen liittyvää tietoa löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Suositus:

Lataaminen ohjeistetaan tehtäväksi asukkaan omissa tiloissa ja valvonnan alaisena. Akkua ei tulisi jättää valvomattomaan lataukseen esimerkiksi yön yli. Jos akkuja ladataan taloyhtiön yhteisissä tiloissa, tulee varmistua riittävästä paloturvallisuudesta.

Yhteiskäyttöpyörät

Harvemmin käytettäviä pyöriä, kuten laatikkopyöriä, voi olla sekä hintansa että tilantarpeensa puolesta järkevää hankkia taloyhtiön asukkaiden yhteiseen käyttöön. Asuntoyhtiölain mukaan taloyhtiö ei kuitenkaan voi hankkia tavanomaisuudesta poikkeavia tai yhtiöjärjestyksen mukaisen tehtävän toteutuksen kannalta epäoleellisia palveluita. Yhteisten polkupyörien hankkiminen edellyttää siis kaikkien vastiketta maksavien osakkaiden suostumuksen.

Taloyhtiön hallinnoimaa pyörää helpompi ratkaisu onkin toteuttaa hankinta asiasta kiinnostuneiden osakkaiden keskinäisenä hankkeena. Taloyhtiö voi tällöin halutessaan osoittaa pyörälle säilytyspaikan. Paikan osoittaminen yhteiskäyttöpyörälle voi olla taloyhtiölle hyvä tapa ehkäistä useista pyöristä aiheutuvia säilytyshaasteita.

Suositus:

Taloyhtiö osoittaa laatikkopyörille säilytyspaikan, mutta jättää varsinaisen pyörän hankinnan ja ylläpidon osakkaiden omaksi tehtäväksi. Pienemmässä taloyhtiössä, jossa kaikkien osakkaiden suostumus on helpompi saada, voi myös yhtiölle hankittava pyörä olla harkinnan arvoinen.

Pyöräpysäköinti palveluna

Pyöräpysäköinti voidaan joissain tapauksissa toteuttaa myös oman kiinteistön ulkopuolella. Viime vuosina on syntynyt useita erilaisia liikenteen palveluita ja myös pyöräpysäköintiin liittyviä palveluita kehittyy yhä enemmän. Esimerkiksi Alankomaissa on mahdollista vuokrata pysäköintipaikkaa kadulta pyörien säilytystilaa varten. Tällöin vuokratulle pysäköintipaikalle voidaan sijoittaa esimerkiksi säilytyskontti. Tällaisia ei vielä tämän oppaan kirjoitushetkellä ole toteutettu Suomessa.

Maksulliset pyöräpaikat ovat joissain tilanteissa sopiva vaihtoehto tarjota aiempaa väljempää ja turvallisempaa pyöräsäilytystä. Toimiakseen maksullisen pyöräpysäköinnin pitää olla poikkeuksellisen houkutteleva ratkaisu. Maksullisuus on toteutettavissa lähinnä silloin, kun halukkuutta maksulliseen pysäköintiin on kysytty etukäteen ja käytettävissä on erillinen tila maksulliseen pyöräsäilytykseen.

Esimerkiksi pyörävarastoksi muutettavaan autotalliin voidaan myöntää rajattu määrä käyttöoikeuksia kuukausimaksua vastaan,
samaan tapaan kuin taloyhtiö vuokraa autopaikkoja asukkaille. Pääsy tilaan olisi vain paikan vuokranneilla.

Mikään ei periaatteessa estä toteuttamasta esimerkiksi yksittäisiä nimettyjä pyöräpaikkoja runkolukituksella tai jopa lukittavia pyöräkaappeja, mikäli tilaa on riittävästi. Ahtaissa tiloissa ratkaisu ei kuitenkaan ole aina tarkoituksenmukainen.

Suositus:

Pyöräpysäköinnin lähtökohtana on maksuttomuus. Maksulliseen pyöräpysäköintiin ei kannata ehdoin tahdoin pyrkiä. Pyörähuollon ja siihen liittyvän laadukkaan pysäköinnin tilaa voi kuitenkin harkita, jos asukkaat ovat kiinnostuneita tällaisesta järjestelystä. Maksun periminen tavanomaisesta, kaikille avoimesta pyörävarastosäilytyksestä ei ole soveliasta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

3.8.2021

Kesäkuussa nostettiin runsaasti mökkilainoja

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja eli mökkilainoja suomalaiset kotitaloudet nostivat 151 miljoonan euron edestä kesäkuussa 2021. Enemmän uusia mökkilainoja on nostettu vain kerran, ja se tapahtui kesäkuussa 2020. Tuolloin uusia lainanostoja tehtiin 1,9 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden kesäkuussa.

18.12.2019

Pyöräpysäköinti kuntoon

Pyöräpysäköinnin kehitystarpeiden selvittäminen aloitetaan piha-alueiden ja pyörien säilytystilojen katselmuksella, johon osallistuvat hallituksen jäsenet sekä tarpeen mukaan esimerkiksi isännöitsijä, huoltomies ja aktiivisia pyöräilijöitä tai muita asukkaita. Pyöräpysäköinnin toimivuudesta on hyvä kysyä mielipiteitä kaikilta asukkailta. Pyöräpysäköinnin ratkaisuihin kannattaa panostaa erityisesti silloin, kun suunnitteilla on taloyhtiön korjauksia tai tilojen uudelleen organisointeja.

8.4.2020

Pyöräliitto: Taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin tukeminen auttaisi metallialaa

Pyöräliitto ehdottaa taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin tukemista 2 miljoonalla eurolla. Laadukkaan pysäköinnin puute on suurimpia esteitä sähköpyörien ja erityisesti tavarapyörien yleistymiselle. Valtion tuki vauhdittaisi pyöräpysäköinnin rakentamista taloyhtiöissä, kannustaisi kaupunkilaisia sähkö- ja tavarapyöräilyyn sekä toisi elvytystä suomalaisille metallipajoille.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti