Oto- vai ammatti-isännöinti, kumpi sopisi yhtiöömme?

Taloyhtiön tehokkaan, taloudellisen ja suunnitelmallisen toiminnan kannalta on tärkeää, että kiinteistön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. Oikeanlaisen isännöinnin valinta on yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimmistä päätöksistä.

Taloyhtiön isännöinti voidaan hankkia isännöintipalveluna, jolloin isännöintitehtävistä huolehtii ulkopuolinen ammatti-isännöitsijä. Lainsäädännössä isännöintitehtävää hoitavan henkilön koulutukselle, kokemukselle tai ammattitaidolle ei ole asetettu nimenomaisia pätevyysvaatimuksia, joten tehtävään sopiva henkilö voi löytyä myös oman taloyhtiön sisältä. Yhtiön palvelutarpeista ja laatuvaatimuksista riippuen oman toimen ohella tapahtuva isännöinti eli niin sanottu oto-isännöinti voi olla vaihtoehtona ammatti-isännöinnille.

Oto-isännöintiä harkittaessa on hyvä tiedostaa isännöintitehtävien laajuus ja isännöitsijän eri roolit taloyhtiössä. Lakisääteiset tehtävät velvoittavat yhtä lailla sekä ammatti-isännöitsijää että oto-isännöitsijää. Asunto-osakeyhtiölaissa isännöitsijän yleiseksi tehtäväksi on määritelty yhtiön päivittäisen hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi isännöitsijä huolehtii kiinteistön sekä rakennusten pidosta ja hoidosta ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Samoin isännöitsijälle on laissa määritelty erityistehtäviä, kuten isännöitsijätodistuksen antaminen. Tehtävät edellyttävät vähintään perustietämystä toimialaa koskevasta lainsäädännöstä, isännöitsijän tehtävistä ja vastuista.

Isännöinnin suunnittelu on syytä aloittaa kartoittamalla taloyhtiön tarpeet ja asettamalla tavoitteet isännöinnille niiden mukaan. Taloyhtiön kannalta tärkeintä on varmistua siitä, että isännöinnillä on riittävä tietotaito ja resurssit juuri kyseisen yhtiön asioiden hoitamiseen. Yhtiön tarpeisiin ja siten myös isännöinnin valintaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa yhtiön koko, ikä ja kunto. Jos taloyhtiön lähitulevaisuuteen on suunnitteilla laajempia korjaushankkeita, isännöinnin tarjoama tekninen asiantuntemus voi olla ratkaiseva valintakriteeri. Jos taas taloyhtiöllä on useita erilaisia lainoja, isännöinnin taloushallinnollisen osaamisen merkitys voi korostua.

Isännöinnin valintaan vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa yhtiön koko, ikä ja kunto.

Ammatti-isännöinnin yhtenä etuna on sen käytettävissä olevat yhteistyöverkostot sekä niiden erikoisosaaminen. Oto-isännöinnin onkin perinteisesti katsottu soveltuvan paremmin taloyhtiöihin, jotka eivät ole kovin suuria tai mittavien korjaushankkeiden tarpeessa. Jos taloyhtiön lähitulevaisuudessa on hankkeita, jotka edellyttävät erityistä asiantuntemusta, ammatti-isännöinti voi taata paremmat valmiudet hankkeiden läpiviemiseksi.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 6/2022.

Riitu Lehtinen

Kirjoittaja on asumisen ja rakentamisen juridiikan asiantuntija Lexia Asianajotoimistossa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

isännöinti keskittyy

22.9.2022

Isännöinti keskittyy – etu vai haitta?

Isännöinti on Suomessa perinteisesti ollut hyvin pirstaloitunutta ja isännöintiyritykset pieniä. Viime vuosina alalla on tapahtunut selkeää keskittymistä, kun isoimmat yritykset hakevat kasvua yritysostoin. Siksi taloyhtiön kannattaa olla tarkkana isännöitsijän vaihtuessa.

30.6.2022

Kuukauden kasvo: ”Oto-isännöinti sitoo tekijäänsä”

Isännöinti oman toimen ohella voi joskus olla taloyhtiölle perinteistä isännöintiä parempi vaihtoehto. Oto-isännöitsijä Mika Vesterinen kertoo, miksi hänen taloyhtiössään otettiin käyttöön Oto-isännöinti.

14.12.2022

Isännöintiala saa uudet eettiset ohjeet

Isännöintiliitto on hyväksynyt isännöinnin uudet eettiset ohjeet, joita on valmisteltu kolme vuotta. Eettiset ohjeet tulevat voimaan helmikuun alussa 2023.

isännöintimeklari kilpailuttaa

8.11.2022

Kaupallinen yhteistyö

Isännöintimeklari kilpailuttaa isännöinnin taloyhtiöllesi

Isännöintimeklari tarjoaa puolueettoman kilpailutuspalvelun, jossa vertaillaan isännöintitoimistoja hinnan, palvelun ja laadun perusteella. Näin taloyhtiö voi varmistaa luotettavan isännöitsijän löytymisen.

Isännöintimeklari