Osakas voi tehdä oman remontin yhtiön hankkeen yhteydessä

Moni osakas herää miettimään mahdollisuuksia omiin remontteihin, kun taloyhtiössä ryhdytään valmistelemaan suurempaa korjaushanketta, jonka yhteydessä tehdään töitä myös osakkaiden huoneistoissa.

Tyypillinen tilanne voi olla esimerkiksi yhtiön kaavailema laaja LVIS-saneeraus, eli perinteinen putkiremontti, jossa uusitaan myös sähköjä. Hanke, jossa osakkaan huoneistossa joudutaan avaamaan rakenteita, vaikuttaisi ihanteelliselta tilaisuudelta vaikkapa keittiöremontille. Mitä tilanteessa tulee ottaa huomioon, jotta hankkeet voidaan viedä läpi sujuvasti ja ilman sekaannuksia?

Yhtiöllä on asunto-osakeyhtiölakiin perustuen oikeus suorittaa kunnossapito- ja muutostöitä osakkaan hallitsemissa tiloissa. Toisaalta yhtiön on ilmoitettava tällaisesta työstä riittävän ajoissa osakkaalle tai huoneistoa muuten käyttävälle. Suurten hankkeiden yhteydessä onkin tärkeää huolehtia riittävästä ja oikea-aikaisesta tiedottamisesta sekä osakkaille että muille asukkaille.

Hyvissä ajoin saatu tieto tulevasta hankkeesta mahdollistaa osakkaalle oman remontin suunnittelun. Myös osakkaan on kerrottava remonttiaikeistaan taloyhtiölle hyvissä ajoin, yleensä jo hankkeen suunnittelun yhteydessä. Näin osakkaan hanke ja sen mahdolliset vaikutukset yhtiön suunnitelmiin voidaan ottaa huomioon.

Asunto-osakeyhtiölaki antaa osakkaalle oikeuden tehdä kunnossapito- ja muutostöitä huoneistossaan. Muutostöiden tulee olla huoneiston käyttötarkoituksen mukaisia. Osakkaan tulee ilmoittaa niistä yhtiölle tekemällä kunnossapito- tai muutostyöilmoitus riittävän hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista niin, että hallitukselle tai sellaiselle toiselle osakkeenomistajalle, jolle muutostyöstä voi koitua haittaa tai vahinkoa, jää kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelemiseen.

Hallituksen tulee käsitellä ilmoitus ilman aiheetonta viivettä ja ilmoittaa osakkaalle muutostyölle asettamat tarpeelliset ehdot. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa ehtoja työn toteuttamiselle, jos se on tarpeen vahingon tai haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Myös mahdollisesta muutostyön kieltämisestä on ilmoitettava osakkaalle perusteluineen. Mikäli ilmoituksen käsittely viivästyy, sen aikataulusta on ilmoitettava osakkaalle.

Yhtiön hankkeessa on huolehdittava siitä, ettei osakasremonteista aiheudu haittaa tai tarpeetonta viivytystä yhtiön urakkaan. Käytännössä vaihtoehtoisia toimintatapoja on usein kaksi: osakas tilaa oman remonttinsa taloyhtiön hankkeeseen valitulta pääurakoitsijalta tai osakkaan remonttiin voidaan ryhtyä vasta, kun taloyhtiön hanke on kyseisen huoneiston osalta vastaanotettu.

Jos taloyhtiön hankkeen aikana sallitaan muiden kuin hankkeeseen jo kytkettyjen urakoitsijoiden toiminta työmaalla, käsillä on todennäköisesti niin sanotun yhteisen työmaan muodostuminen. Tällä on vaikutuksia hankkeen vastuusuhteisiin ja muodostuviin kustannuksiin. Töiden ja rakennusmateriaalitoimitusten yhteensovittamisesta voi tulla haasteellista.

Yhtiöllä on oikeus asettaa osakkaan kunnossapito- tai muutostyölle tarpeellisia ehtoja yhtiölle koituvien haittojen tai vahinkojen välttämiseksi. Tällä perusteella taloyhtiö voi edellyttää osakkaalta hankkeen aikatauluttamista siten, ettei siitä koidu ylimääräistä haittaa yhtiön hankkeelle.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 5/2022.

Tapio Haltia

Kirjoittaja on neuvontalakimies Suomen Kiinteistöliitto ry:ssä.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

keittiöremontti

20.5.2022

Suunnittelu ja pohjatyöt takaavat onnistuneen keittiöremontin

Espoon Kivenlahdessa remontoidaan 72-neliösen kerrostaloasunnon keittiötä. Remontin toteuttaja, osakas Pekka Vass kertoo, että parhaiten keittiöremontista selviää kun suunnittelee sen hyvin ja tekee pohjatyöt huolella. "Kannattaa ehdottomasti palkata suunnittelija", hän sanoo.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

21.1.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitä korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheeseen kuuluu?

Hankesuunnittelua ei turhaan sanota taloyhtiön korjaushankkeen tärkeimmäksi vaiheeksi, sillä sen aikana määritetään hankkeen perusta. Vaiheen lopuksi hankkeelle on määritetty sisältö ja laajuus, alustava kustannusarvio sekä toteutustapa. Hankesuunnittelu alkaa, kun esiselvitysvaiheen jälkeen järjestettävässä yhtiökokouksessa on päätetty vaiheen rahoituksesta ja taloyhtiön hallitukselle on annettu valtuudet hankkeen valmisteluun.

Raksystems

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

20.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Miten taloyhtiön korjaushankkeen viestinnässä onnistutaan?

Laajat korjaushankkeet ovat taloyhtiöille suuria taloudellisia satsauksia, jotka vaikuttavat suuresti myös asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Mikäli korjaushankkeen viestintä on hoidettu huonosti, ei tarvittava tieto tavoita asianomaisia ja koko hankkeesta jää helposti huono kuva. Kuinka iso rooli ammattilaisilla on viestinnässä?

Raksystems