Nuori vuokralle – vanhemmat vastuuseen?

Opintonsa aloittava nuori on pahassa pinteessä, sillä jäätelökioskilla ansaitut kesätienestit eivät riitä kolmen kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden maksamiseen. Vuokranantajaa taas mietityttää nuoren ihmisen maksukyky: luottotiedot ovat kyllä kunnossa, mutta eihän nuori ole välttämättä vielä itse laskujaan maksellut. Nuoren vanhemmat taas pelkäävät lapsensa jäävän pian ilman asuntoa. Mikä neuvoksi?

Kuka allekirjoittaa vuokrasopimuksen?

Lähtökohtaisesti jokainen 18 vuotta täyttänyt voi itse solmia vuokrasopimuksen. Jos nuori kuitenkin on alaikäinen, vaaditaan pätevän vuokrasopimuksen syntymiseen huoltajien suostumus. Suostumus voidaan antaa joko allekirjoittamalla vuokrasopimus tai erillisellä liitteellä. Huoltajien allekirjoituksen lisäksi on olennaista, että myös nuori itse allekirjoittaa sopimuksen. Kun alaikäinen vuokralainen saavuttaa täysi-ikäisyyden, jatkuu sopimus täysin normaalisti, eikä uutta sopimusta tarvitse tehdä.

Aika ajoin neuvonnassamme nousee esiin kysymys siitä, ovatko vuokralaisen vanhemmat automaattisesti vastuussa, jos nuori vaikkapa jättää vuokransa maksamatta tai nukahtaa suihkuun. Vastaus on aina sama: eivät ole. Jos vain nuori on sopimuksen osapuolena, vuokranmaksusta ja mahdollisten vahinkojen korvaamisesta vastaa vain nuori itse riippumatta siitä, onko hän täysi-ikäinen vai ei. Huoltajalle ei suostumuksen perusteella synny automaattisesti vastuuta vuokrasopimuksen velvoitteista. Jos vanhemmat halutaan nuoren ohella vastuuseen vuokranmaksusta ja mahdollisista vahingoista, voidaan heidät ottaa takaajiksi vuokrasopimukseen.

Henkilötakaus vakuutena

Vuokrasopimukseen on hyvä ottaa ehto siitä, että vuokralainen toimittaa vakuuden vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Rahana suoritettava vakuus on ehdottomasti yleisin ja myös suositeltavin vaihtoehto, sillä se on heti realisoitavissa. Vakuudeksi voidaan ottaa myös toisen henkilön tai henkilöiden antama takaus. Vuokrasopimukseen voidaan ottaa esimerkiksi ehto, jonka mukaan toinen henkilö takaa omavelkaisesti vuokrasopimuksen velvoitteet. Tällöin vuokranantajan ei tarvitse kääntyä ensin vuokralaisen puoleen, vaan hän voi vaatia sopimuksen mukaista suoritusta suoraan takaajalta.

Miten takaus sitten käytännössä hoidetaan? Järjestely on melko yksinkertainen, joskin tarkkana on hyvä olla. Itse vuokrasopimukseen otetaan vakuuslauseke, jonka mukaan nimetyt henkilöt sitoutuvat omavelkaiseen takaukseen kyseessä olevan vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Lausekkeessa tulee mainita myös takauksen yläraja euromääräisenä. Takauksesta laaditaan lisäksi erillinen takaussitoumus, jossa mainitaan muun muassa velkojan (vuokranantaja), velallisen (vuokralaisen) ja takaajien (esim. vanhempien) nimet sekä yksilöidään päävelka (vuokrasopimus). Takaussitoumus tulee muistaa myös päivätä ja allekirjoittaa. Vuokralaisen luottotietojen lisäksi myös takaajien luottotiedot on syytä tarkistaa maksukyvyn varmistamiseksi.

Huomioitavaa henkilötakauksessa

Henkilötakauksen käyttöä rajoittaa kuitenkin säännös, jonka mukaan vakuus voi vastata määrältään enintään kolmen kuukauden vuokraa. Tämä koskee myös takausta. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi rahavakuuden ja vanhempien antaman takauksen yhteismäärä voi olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Jos vuokralainen esimerkiksi maksaa yhden kuukauden vuokraan vastaavan vakuuden rahana vuokranantajan tilille, rajoittuu takaajiksi otettujen vanhempien vastuu sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä kahden kuukauden vuokraa vastaavaan summaan. Yksityisten henkilöiden antama takaus ei siis voi olla täysin rajoittamaton ”yleistakaus”, vaan koko vakuuden yhteismäärä on rajattu kolmen kuukauden vuokran määrään. Jos vuokranantaja yrittää periä takaajalta tätä suurempaa summaa, perustuu ylimenevän osan maksaminen täysin takaajan vapaaehtoisuuteen.

Omavelkaiseen takaukseen liittyy muitakin seikkoja, joista vuokranantajan on hyvä olla tietoinen. Vuokrasuhteen jatkuessa on esimerkiksi hyvä muistaa takauksen vanhentumisaika. Velka on haettava sekä velalliselta että takaajilta kolmen vuoden kuluttua päävelan erääntymisestä. Kunkin kuukauden vuokraerä vanhenee kolmen vuoden kuluttua vuokranmaksun eräpäivästä. Jos siis vuokralainen on unohtanut maksaa vuokransa helmikuussa 2011, ei vuokrarästiä voi pääsääntöisesti lähteä perimään vuokralaiselta tai takaajilta enää vuoden 2014 helmikuun jälkeen.

Kuten todettu, rahana toimitettava vakuus on heti vuokranantajan käytettävissä. Takauksen kohdalla näin ei ole. Mikäli vanhemmat kieltäytyvät esimerkiksi maksamasta vuokrarästejä, joista he takaussitoumuksen perusteella olisivat vastuussa, on vuokranantajan viime kädessä käännyttävä käräjäoikeuden puoleen rahojen saamiseksi. Ja vaikka vanhempien luottotiedot takaussitoumuksen tekohetkellä olisivatkin putipuhtaat, saattaa heidänkin maksukykynsä heiketä vuokrasuhteen aikana. Suosittelemmekin yhä lämpimästi rahavakuuden pyytämistä, mikäli se vain on mahdollista. Henkilötakaus on kuitenkin sille oiva lisä.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

7.2.2022

Taloyhtiö voi joutua vastuuseen liukastumisesta tai lumen putoamisesta väärään paikkaan?

Kun talvella maa on liukas ja katoille kertyy lunta, taloyhtiöiden vastuu piha-alueidensa hoidosta korostuu. − Taloyhtiöllä on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön ja rakennuksen turvallisuudesta, sanoo Suomen Kiinteistöliiton apulaislakimies Kristel Pynnönen Helsingin Sanomien haastattelussa. Vastuu perustuu muun muassa järjestyslakiin ja asunto-osakeyhtiölakiin.

19.11.2021

Nuoria kiinnostavat etupäässä uudehkot asunnot

Asunnon omistaminen nähdään Suomessa yhä todella tärkeänä. JM Suomen kyselytutkimukseen vastanneista tuhannesta 18-75 -vuotiaasta suomalaisesta 67 prosenttia oli sitä mieltä, että oman asunnon omistaminen on joko todella tärkeää tai melko tärkeää. Lähes puolet (47 %) vastasi, että olisi tällä hetkellä valmis ostamaan 90- tai 2000 -luvulla rakennetun asunnon.

29.4.2022

Vuokramökkejä viedään nyt käsistä – vieläkö ehtisi laittaa kesämökin vuokralle?

OP Media: Vuokramökeistä halutuimmat tarjoavat mukavuutta, rauhaa sekä tilavat puitteet yhteisen ajan viettoon. Erähenkiset vaatimattomat mökit kantovesineen eivät enää vastaa perusmökkeilijän toiveita. Unelmien vuokramökin tulisi olla talviasuttava, mukavuuksiltaan lähes modernia kotia vastaava paikka, josta löytyy ainakin juokseva lämmin sekä kylmä vesi, sisävessa sekä toimiva keittiö liesineen, astioineen, pesukoneineen sekä mikroaaltouuneineen.

11.2.2022

Talvi ei voi yllättää taloyhtiöpäättäjiä

Tamperelainen kiinteistöjuristi Markus Talvio kirjoittaa Aamulehden mielipideosastolla, että taloyhtiön vastuukysymyksiä on syytä selventää. Hallitus on se toimielin, joka käytännössä päättää piha-alueiden ja rakennusten kunnossapidosta. Miten rikos- tai vahingonkorvausvastuu konkreettisesti syntyy ja keneen se tosiasiassa kohdistuu?

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti