Nuoret suomalaiset eivät tukeudu naapureihin

Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä.

Asuntomessujen ja Rambollin teettämässä kyselyssä selvitettiin kaupunkiasumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyviä teemoja. Osana asumisen tyytyväisyyden tutkimusta toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 1000 suomalaista eri ikäryhmistä.

Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä kaupunkiympäristö on vilkas kaupan, kulttuurin ja palveluiden keskittymä. Enemmistö vastaajista piti viihtyisän kaupunkiympäristön tärkeimpinä elementteinä hyviä kaupan palveluita, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tapahtuma- ja ohjelmatarjontaa.

Kyselyyn vastanneiden nykyisessä asuinympäristössä parhaiten viihtyisän kaupunkiympäristön elementeistä toteutuivat monipuoliset liikuntamahdollisuudet (64 %), hyvät kaupan palvelut (63 %) sekä mahdollisuus tavata omia tuttuja säännöllisesti (42 %).

Asuinilmapiirissä parantamisen varaa

Vastaajista hieman yli puolet (58 %) oli sitä mieltä että yleinen ilmapiiri omalla asuinpaikkakunnalla on hyvä. Tulosten mukaan nuorimmilla suomalaisilla (alle 35 vuotta) on vähiten myönteinen suhde naapureihinsa. Heistä vain alle kolmasosa (28 %) arvioi saavansa naapurilta apua sitä tarvittaessa.

─ Tuloksissa on nähtävissä paljon kehittämisen varaa yhteisöllisyydessä. Nuorempi sukupolvi muodostaa yhteisöjä verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa, mikä saattaa heijastua siihen, että perinteisempi vuorovaikutus esimerkiksi naapureiden kanssa ei nouse esille, kertoo Ramboll Finlandin digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäällikkö Aino Mensonen.

─ Suomalaiset ovat Euroopan kärkitasoa tyytyväisyydessä asuinalueisiin, asuntoihin, asumisen turvallisuuteen ja asuntohintojen kohtuullisuuteen. Tyytyväisyydessä asuinilmapiiriin – ihmisten vuorovaikutukseen asuinalueilla on kuitenkin rajusti petrattavaa, kommentoi Asuntomessujen kehitys- ja tutkimuspäällikkö Kari Tervonen.

Kyselyssä selvitettiin myös kotitalouksien yhteishankintoihin liittyviä asenteita. Kyselyn tulosten mukaan yli kaksi kolmasosaa on kiinnostunut yhteishankinnoista.

− Nykyteknologialla ja moderneilla viestintäkanavilla on suuri merkitys yhteishankintojen toimivuudessa. Suomalaisten taipumus hakea yhteisöllisyyttä somesta on kuitenkin jakamistalouden kannalta haaste, sillä yhteishankinnat edellyttävät usein fyysistä kontaktia oman lähialueen asukkaiden kanssa, Aino Mensonen kiteyttää.

Eniten kiinnostusta vastaajilla oli hankkia kotitalouksien yhteishankintoina huolto- ja korjauspalveluita (47 %), yhteisiä harrastus- ja työtiloja (40 %) sekä verkkoyhteyksiä ja tietoteknisiä laitteita (36 %). Vähiten kiinnostusta oli veneen (13 %), polkupyörän (9 %) tai asumisen palveluiden (8 %) hankkimiseen yhteishankintoina.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

21.11.2017

Suomessa on miljoona kotia ilman raitisilmaventtiilejä

Talviaikaan suomalaiset viettävät suurimman osan päivästä sisätiloissa. Terveysilma teetti lokakuussa kyselyn, jossa selvitettiin, mitä mieltä suomalaiset ovat kotinsa sisäilmasta. Kyselyyn vastasi 1000 iältään 18–86-vuotiasta.

15.3.2019

Nuoret haaveilevat edelleen omistuskodista

Vuokra-asumisen suosio kasvaa, mutta silti enemmistö nuorista aikuisista asuisi tulevaisuudessa mieluiten omistuskodissa. Omistusasumisen suosio nuorten keskuudessa on suuri paitsi Suomessa myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Se tulee ilmi tuoreesta, pohjoismaalaisten nuorten asumistoiveita kartoittaneesta kyselytutkimuksesta.

10.10.2017

Nuorten kiinnostus asuntosijoittamista kohtaan vahvaa – myös uudet tavat tienata asunnoilla kiinnostavat

Danske Bankin teettämän Asunto sijoituskohteena -kyselytutkimuksen mukaan asuntosijoittaminen kiinnostaa erityisesti nuoria suomalaisia. Nuoria houkuttelevat paitsi perinteiset asuntosijoittamisen muodot, myös asunnon vuokraaminen lyhytaikaisesti erilaisten uusien palvelujen kautta. Asuntoa pidetään Suomessa laajasti hyvänä ja turvallisena sijoituksena, mikä onkin yleisin syy suomalaiselle hankkia sijoitusasunto.

27.3.2019

Tutkimus: Suomalaiset tyrmäävät ilmastoitsekkyyden

Suomalaiset eivät halua tarttua vapaamatkustajan rooliin kansainvälisessä ilmastotaistelussa. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 70 prosenttia kansalaisista torjuu väitteen, jonka mukaan Suomen on turha vähentää päästöjä, koska suomalaisten osuus maailman väestöstä ja päästöistä on pieni. Halu ilmastovastuun kantamiseen yhdistää kansaa iästä, asuinpaikasta ja puoluekannasta riippumatta – merkittävimpänä poikkeuksena perussuomalaisten kannattajat.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti