Muoviputkien laadussa isoja eroja – tarvitaan lisää omavalvontaa ja testausta

Vesijohtoina käytettävien muovisten PEX-putkien laadussa on suuria eroja jopa saman valmistajan tuotteissa. Tasalaatuisempien tuotteiden valmistamiseksi pitäisi kehittää tehtaiden tuotantoprosessin omavalvontaa ja lisätä tuote-erien testausta. Näin todetaan tutkimuksessa, jossa on selvitetty kemikaalien, erityisesti tert-butyylialkoholin (TBA), liukenemista muoviputkista talousveteen.

Kemikaaleja liukenee muovisista PEX-putkista eniten siinä vaiheessa, kun putki otetaan käyttöön. Siksi kiinteistön vesijärjestelmän käyttöönottovaiheessa tehtävä huuhtelu on tärkeää. Putkistosta veteen liuenneiden aineiden aiheuttamia terveysriskejä voidaan pienentää juoksuttamalla vesi kylmäksi ennen sen ottamista juotavaksi tai ruoanlaittoon. Muutenkin veden runsas käyttö muutamien kuukausien ajan putkiston käyttöönoton jälkeen on suositeltavaa.

Perusteita TBA:n hyväksymisrajoiksi tuotehyväksyntään ja talousveden laadun valvontaan

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa TBA:n liukenemisesta PEX-putkista sekä lyhytaikaisessa tuotehyväksyntätestauksessa että pitkäaikaisessa käytössä. Vasta-asennettujen kylmän ja lämpimän veden PEX-putkien aiheuttamia haju- ja makuhaittoja on todettu eri puolilla Suomea, erityisesti vuonna 2014. Haju- ja makuvirheen ovat aiheuttaneet putkista liuenneet kemikaalit kuten metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE), etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE), tert-amyylimetyylieetteri (TAME) ja tert-butyylialkoholi (TBA). Näille ei ole EU:ssa asetettu terveysperusteista raja-arvoa juomavedessä.

MTBE, ETBE ja TAME haisevat ja maistuvat vedessä pitoisuuksina, joista ei ole haittaa terveydelle.

Sen sijaan TBA ei haise eikä maistu pitoisuudessa, joka voi olla terveydelle haitallinen. Talousvedessä havaittu haju ja maku kuitenkin usein ilmaisevat myös sen, että TBA:n pitoisuus voi olla korkea ja mahdollisesti ylittää talousvedelle ehdotetun raja-arvon.

Tutkimuksessa esitetään perusteita TBA:n hyväksymisrajoille käytettäväksi rakentamismääräyksissä, tuotehyväksynnässä ja talousveden laadun valvonnassa. Tällä hetkellä tyyppihyväksyntäasetuksissa on määritelty tuotteiden vaatimukset, mutta tyyppihyväksyntä on valmistajalle vapaaehtoinen. PEX-putkien kelpoisuus talousveden johtamiseen arvioidaan materiaalikoostumuksen ja tuotteen testausten perusteella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan TBA:n terveysperusteinen raja-arvo talousvedessä on 500 µg/l. Tutkimuksen mukaan raja-arvoa voidaan käyttää talousveden laadun valvonnassa ja määritettäessä tuotetestauksen raja-arvoa.

Tutkimuksessa laadittiin myös ehdotus näytteenottotavaksi, jolla voidaan yhtenäistää talousveden laadun valvontaa.

Tutkimuksen tekivät FT Martti Latva, DI Tuija Kaunisto ja DI Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Vesi-Instituutti WANDERista sekä FM Jari Kiuru VTT Expert Services Oy:stä. Kemikaalien terveysvaikutusten asiantuntija tutkimusryhmässä oli tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön väestönsuojan ylläpito

27.5.2022

Väestönsuojaa voi ylläpitää omin voimin tai ostopalveluna

Taloyhtiön väetönsuojan perusylläpito onnistuu omin avuin tai kiinteistöhuollon tuella. Vaativampiin korjauksiin kannattaa kuitenkin ottaa avuksi suojausalan ammattilainen.

7.10.2021

Ryhmähankkeella taloyhtiö voi säästää rahaa

Ryhmähankkeissa on monia etuja. Säästöä syntyy voimien yhdistämisestä monessa kohtaa. Suunnittelu on edullisempaa, pankeilta saa lainaa helpommin ja remonttifirmat voivat tehdä korjaukset edullisemmin, kun työmaa on suuri.

11.4.2022

Remontit kannattaa huomioida kotivakuutuksessa

Rakennuksen pinta-ala on tärkeä hinnoittelutekijä kotivakuutuksessa. Jos pinta-ala muuttuu, muuttuu myös hinta. Taloyhtiöasujalle on kuitenkin merkityksellisempää, kun taloyhtiössä on tehty esimerkiksi putkiremontti.

12.9.2022

Taloyhtiöiden energiakustannukset jyrkässä nousussa

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna jyrkästi. Eniten on noussut sähkön hinta. Kustannusten muutoksissa on suuria eroja kuntien välillä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti