Näin aloitat taloyhtiön korjaushankkeen

Laaja korjaushanke voi tuntua taloyhtiön hallituksesta haastavalle tehtävälle. Erityisesti hankkeen läpivieminen tuntuu usein monimutkaiselle prosessille, sillä se vaatii niin teknistä, juridista, taloudellista kuin viestinnällistäkin osaamista. Tässä artikkelisarjassa käymme läpi taloyhtiön korjaushankkeen etenemisen aina esiselvitysvaiheesta takuuaikaan asti. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme esiselvitysvaihetta, jossa selvitetään hankkeen tarpeellisuus ja edellytykset.

Teetä tutkimuksia

Taloyhtiön korjaushanke lähtee liikkeelle kiinteistössä havaitusta korjaustarpeesta. Korjaustarve saadaan selville kiinteistön kunnon kartoittamisella kuntoarvion ja kuntotutkimusten avulla.

Kuntoarvio on yleistyökalu taloyhtiön ennakoivaan kunnossapitoon. Se on aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla selvitetään taloyhtiön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvio tulee päivittää viiden vuoden välein, jotta siitä on hyötyä lain vaatiman kunnossapitotarveselvityksen pohjana.

Kuntoarviointi tehdään kiinteistölle rakennus-, LVI-, ja sähkötekniikan osalta kolmihenkisen asiantuntijaryhmän voimin. Arvioinnin pohjalta asiantuntijat määrittävät kiinteistölle PTS:n eli pitkän tähtäimen suunnitelman, josta selviää kiinteistön tulevat korjaus- ja tutkimustarpeet seuraavalle kymmenelle vuodelle. PTS-ehdotuksessa on mainittu merkittävät korjausta vaativat toimenpiteet kustannus- ja toteutusajankohta-arvioineen.

Aloita hanke asiantuntijan kanssa

Kuntoarvioraportissa suositellaan usein jatkotutkimuksia. Kuntotutkimukset ovat tietyn rakenteen tai rakenneosan tarkempia tutkimuksia. Niissä mennään pintaa syvemmälle esimerkiksi rakenteita avaamalla. Kuntotutkimukset on tärkeä toteuttaa, sillä niiden avulla saadaan rakenteen todellinen kunto selville.

Jokainen kiinteistö ja korjaushanke on uniikki kokonaisuus, jonka laajuuden hallitsee ainoastaan kokenut asiantuntija. Kun korjaushankkeeseen ryhtymistä aletaan edes pohtimaan, kannattaa hankkeeseen palkata mukaan asiantunteva projektipäällikkö. Kokenut projektipäällikkö osaa valita seuraavan korjaushankkeen vaiheen vaatimat tutkimukset ja taloyhtiö välttyy yli- ja alitutkimiselta. Myös remontit osataan aikatauluttaa järkeviin kokonaisuuksiin hänen avullaan.

Ole läsnä yhtiökokouksessa

Lopullinen päätös korjaushankkeen aloittamisesta tehdään yhtiökokouksessa. Päätöksen tekeminen vaatii enemmistön eli yli puolet yhtiökokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiä ei kannata pitkittää.

’’Kun korjaushankkeeseen ryhdytään ajoissa, korjaustavan ei tarvitse olla raskain mahdollinen ja kustannukset ovat edullisemmat. VTT:n mukaan korjaustoimenpiteiden toteuttaminen oikeaan aikaan voi olla jopa 30 % edullisempaa kuin niiden toteuttaminen myöhässä’’, kertoo Raksystemsin Inspections & Surveys-liiketoiminnan johtaja Jari Marttinen.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

Raksystems

Hyvinvointia kiinteistöille, niiden omistajille ja käyttäjille sekä ympäristölle

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

16.1.2015

Taloyhtiön tulee panostaa korjaushankkeen toteutusmuodon valintaan

Monen taloyhtiön hallitukselle käsite ”korjaushankkeen toteutusmuoto” on vieras. Jos taloyhtiöön on suunnitteilla korjaushanke, tähän käsitteeseen on syytä tutustua. Toteutusmuoto nimittäin määrää, miten korjaushanke kilpailutetaan, millainen urakkasopimus siitä tehdään ja kuinka korjaus organisoidaan.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

7.5.2020

Uusi tietopankki avaa taloyhtiön kunnossapitovastuita

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut ovat kestopuheenaihe taloyhtiöissä. Kuka maksaa kosteusvaurion korjauskustannukset? Saako rivitalopihalle rakentaa varaston?