Mitä taloyhtiön korjaushankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa tapahtuu?

Korjaushankkeen toteutussuunnitteluvaihe alkaa heti, kun taloyhtiö on hyväksynyt hankesuunnitelman. Vaihe alkaa suunnittelijoiden valinnalla ja päättyy konkreettisiin suunnitelmiin. Mitä muuta vaiheeseen kuuluu? Tiivistimme vaiheen askel askeleelta.

Mihin asioihin suunnittelijoiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan hankesuunnitelmaan määritettyjä tietoja. Vaiheen aikana lyödään lukkoon hankkeen laajuus ja laaditaan suunnitteluasiakirjat. Vaihe voidaan jakaa suunnittelun valmisteluun ja konkreettiseen suunnitteluun.

Suunnitteluvaiheen valmistelussa valitaan toteutussuunnittelijat. Valintaprosessissa tulee kiinnittää huomiota suunnittelijoiden kokemukseen, pätevyyksiin ja toimintatapoihin. Halvin vaihtoehto houkuttelee, mutta se ei ole yleensä paras. Hyvillä suunnittelijoilla on laaja kokemus vastaavista hankkeista, joten he osaavat huomioida hankkeen riskitekijät suunnitelmissaan.

Kokeneella projektipäälliköllä on kokemusta erilaisista suunnittelijoista, joten hän koordinoi suunnittelijoiden valintaa. Hän kilpailuttaa suunnittelijat sekä laatii ja käsittelee suunnittelusopimukset.

Miten suunnittelutyö etenee?

Suunnittelijoiden valinnan jälkeen voidaan aloittaa konkreettinen suunnittelu. Vaihe alkaa suunnittelun aloituskokouksella, jossa käydään läpi hankesuunnitelman sisältö. Seuraavana tehdään kiinteistökierros, jonka pohjalta eri alojen suunnittelijat laativat luonnossuunnitelmat.

Raksystems

Kuva: suunnittelijat kiinteistökierroksella taloyhtiön hallituksen kanssa.

Luonnossuunnitelmien pohjalta järjestetään suunnittelukokouksia, joissa tarkennetaan suunnitelmia. Tyypillisesti taloyhtiön korjaushankkeissa pidetään 3-4 suunnittelukokousta. Näin varmistetaan, että suunnitelmat ovat sekä taloyhtiön että hankkeen vaatimusten mukaiset. Taloyhtiön hallitus tai erikseen nimetty osakkaista koostuva projektiryhmä on aina mukana suunnittelukokouksissa.

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli suunnittelijoiden valvomisessa ja ohjaamisessa. Hän varmistaa suunnitteluaikataulussa pysymisen, johtaa suunnittelukokouksia sekä ylläpitää viestintää suunnittelijoiden, taloyhtiön hallituksen ja projektiryhmän välillä.

Milloin suunnitelmat ovat valmiit?

Toteutussuunnitteluun kannattaa varata kuukausia aikaa, sillä huolellisesti toteutettujen suunnitelmien avulla urakoitsijoiden kilpailuttaminen on helpompaa. Myös lopputulos on laadukkaampi, sillä urakan aikaisia yllätyksiä ei ilmene.

Lopullinen toteutussuunnitelma esitetään taloyhtiön osakkaille infotilaisuudessa. Suunnitelmaan on tiivistetty remontin sisältö ja kerrottu mitä toimenpiteitä se vaatii taloyhtiön osakkailta. Myös hankkeen aikataulu ja kesto on määritetty alustavasti suunnitelmassa. Suunnitelma toimitetaan osakkaille viikkoa ennen tilaisuuden alkua, jotta osakkaat ehtivät perehtyä suunnitelmiin reilusti ennen tilaisuutta.

Myös rakennustyön valvojat tulee palkata suunnitteluvaiheessa

Työturvallisuuslain mukaan jokaiseen viranomaisen luvan vaatimaan hankkeeseen tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen turvallisuusasioista. Turvallisuuskoordinaattori tulee olla nimettynä viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen projektipäällikkö tai valvoja voi toimia turvallisuuskoordinaattorina. Rakennusvalvonta edellyttää usein myös kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä, jotta hanke saa rakennusluvan.

Korjaushankkeen valvojan tai valvojien tehtävänä on varmistaa puolueettomana asiantuntijana, että hanke toteutetaan suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti. Valvojat kannattaa valita hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä siten he pääsevät tutustumaan kiinteistöön ja suunnitelmiin ajoissa.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

 

Raksystems

Hyvinvointia kiinteistöille, niiden omistajille ja käyttäjille sekä ympäristölle

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

16.1.2015

Taloyhtiön tulee panostaa korjaushankkeen toteutusmuodon valintaan

Monen taloyhtiön hallitukselle käsite ”korjaushankkeen toteutusmuoto” on vieras. Jos taloyhtiöön on suunnitteilla korjaushanke, tähän käsitteeseen on syytä tutustua. Toteutusmuoto nimittäin määrää, miten korjaushanke kilpailutetaan, millainen urakkasopimus siitä tehdään ja kuinka korjaus organisoidaan.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

7.5.2020

Uusi tietopankki avaa taloyhtiön kunnossapitovastuita

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut ovat kestopuheenaihe taloyhtiöissä. Kuka maksaa kosteusvaurion korjauskustannukset? Saako rivitalopihalle rakentaa varaston?