Mitä taloyhtiön korjaushankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa tapahtuu?

Korjaushankkeen toteutussuunnitteluvaihe alkaa heti, kun taloyhtiö on hyväksynyt hankesuunnitelman. Vaihe alkaa suunnittelijoiden valinnalla ja päättyy konkreettisiin suunnitelmiin. Mitä muuta vaiheeseen kuuluu? Tiivistimme vaiheen askel askeleelta.

Mihin asioihin suunnittelijoiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan hankesuunnitelmaan määritettyjä tietoja. Vaiheen aikana lyödään lukkoon hankkeen laajuus ja laaditaan suunnitteluasiakirjat. Vaihe voidaan jakaa suunnittelun valmisteluun ja konkreettiseen suunnitteluun.

Suunnitteluvaiheen valmistelussa valitaan toteutussuunnittelijat. Valintaprosessissa tulee kiinnittää huomiota suunnittelijoiden kokemukseen, pätevyyksiin ja toimintatapoihin. Halvin vaihtoehto houkuttelee, mutta se ei ole yleensä paras. Hyvillä suunnittelijoilla on laaja kokemus vastaavista hankkeista, joten he osaavat huomioida hankkeen riskitekijät suunnitelmissaan.

Kokeneella projektipäälliköllä on kokemusta erilaisista suunnittelijoista, joten hän koordinoi suunnittelijoiden valintaa. Hän kilpailuttaa suunnittelijat sekä laatii ja käsittelee suunnittelusopimukset.

Miten suunnittelutyö etenee?

Suunnittelijoiden valinnan jälkeen voidaan aloittaa konkreettinen suunnittelu. Vaihe alkaa suunnittelun aloituskokouksella, jossa käydään läpi hankesuunnitelman sisältö. Seuraavana tehdään kiinteistökierros, jonka pohjalta eri alojen suunnittelijat laativat luonnossuunnitelmat.

Raksystems

Kuva: suunnittelijat kiinteistökierroksella taloyhtiön hallituksen kanssa.

Luonnossuunnitelmien pohjalta järjestetään suunnittelukokouksia, joissa tarkennetaan suunnitelmia. Tyypillisesti taloyhtiön korjaushankkeissa pidetään 3-4 suunnittelukokousta. Näin varmistetaan, että suunnitelmat ovat sekä taloyhtiön että hankkeen vaatimusten mukaiset. Taloyhtiön hallitus tai erikseen nimetty osakkaista koostuva projektiryhmä on aina mukana suunnittelukokouksissa.

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli suunnittelijoiden valvomisessa ja ohjaamisessa. Hän varmistaa suunnitteluaikataulussa pysymisen, johtaa suunnittelukokouksia sekä ylläpitää viestintää suunnittelijoiden, taloyhtiön hallituksen ja projektiryhmän välillä.

Milloin suunnitelmat ovat valmiit?

Toteutussuunnitteluun kannattaa varata kuukausia aikaa, sillä huolellisesti toteutettujen suunnitelmien avulla urakoitsijoiden kilpailuttaminen on helpompaa. Myös lopputulos on laadukkaampi, sillä urakan aikaisia yllätyksiä ei ilmene.

Lopullinen toteutussuunnitelma esitetään taloyhtiön osakkaille infotilaisuudessa. Suunnitelmaan on tiivistetty remontin sisältö ja kerrottu mitä toimenpiteitä se vaatii taloyhtiön osakkailta. Myös hankkeen aikataulu ja kesto on määritetty alustavasti suunnitelmassa. Suunnitelma toimitetaan osakkaille viikkoa ennen tilaisuuden alkua, jotta osakkaat ehtivät perehtyä suunnitelmiin reilusti ennen tilaisuutta.

Myös rakennustyön valvojat tulee palkata suunnitteluvaiheessa

Työturvallisuuslain mukaan jokaiseen viranomaisen luvan vaatimaan hankkeeseen tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen turvallisuusasioista. Turvallisuuskoordinaattori tulee olla nimettynä viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen projektipäällikkö tai valvoja voi toimia turvallisuuskoordinaattorina. Rakennusvalvonta edellyttää usein myös kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä, jotta hanke saa rakennusluvan.

Korjaushankkeen valvojan tai valvojien tehtävänä on varmistaa puolueettomana asiantuntijana, että hanke toteutetaan suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti. Valvojat kannattaa valita hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä siten he pääsevät tutustumaan kiinteistöön ja suunnitelmiin ajoissa.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

 

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Raksystems

Raksystems on Pohjoismaissa toimiva rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Tarjoamme sinulle erilaisia palvelukokonaisuuksia, joiden avulla takaamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön. Yli kolmenkymmenen vuoden toimintamme aikana olemme tehneet reippaasti yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä osallistuneet tuhansiin korjaushankkeisiin niin projektinjohtajan, suunnittelijan kuin valvojankin roolissa.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

20.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Miten taloyhtiön korjaushankkeen viestinnässä onnistutaan?

Laajat korjaushankkeet ovat taloyhtiöille suuria taloudellisia satsauksia, jotka vaikuttavat suuresti myös asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Mikäli korjaushankkeen viestintä on hoidettu huonosti, ei tarvittava tieto tavoita asianomaisia ja koko hankkeesta jää helposti huono kuva. Kuinka iso rooli ammattilaisilla on viestinnässä?

Raksystems

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.