Kuluttajilla valmiutta vähentää energiankulutusta

Kuluttajilla ilmeni halukkuutta tilapäiseen energiankulutuksen vähentämiseen, mikäli yhteiskunnan etu sitä vaatii. Toisaalta pk-sektorin yrityksistä ja kotitalouksista merkittävä osa ei ollut varautunut riittävästi yhteiskunnan mahdollisiin häiriötilanteisiin tai poikkeusoloihin. Suuryrityksissä varautuminen on suunnitelmallisempaa.

Tulokset kävivät ilmi syys-lokakuun vaihteessa sekä Motivan ja Huoltovarmuuskeskuksen kyselyssä että Norstatilta tilatussa kuluttajakyselyssä.

”Norstatin kyselyyn vastanneista kuluttajista 55 prosenttia oli valmis vähentämään tilapäisesti energiankulutustaan, mikäli yhteiskunnan etu sitä vaatii. Motivan oman kyselyn tulos oli samansuuntainen. Tulos heijastanee kuluttajien reagointia sekä taloudellisten että poliittisten tekijöiden aikaansaamaan muutokseen yleisessä turvallisuudentunteessa”, sanoo kyselyn tuloksia analysoinut johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Pk-yrityksillä ja kotitalouksilla puutteita huoltovarmuudessa

Tulosten mukaan monet pk-sektorin yritykset ja kotitaloudet eivät ole varautuneet riittävästi yhteiskunnan mahdollisiin häiriötilanteisiin.

”Lyhyisiin sähkökatkoihin oli varauduttu selvästi paremmin kuin pitkiin sähkökatkoksiin, polttoaineiden jakeluhäiriöihin tai viestiliikenteen häiriöihin. Suuryrityksissä varautumistilanne on melko hyvä, mutta pk-sektorin yritykset ja kotitaloudet voisivat parantaa varautumistaan merkittävästi kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen ja muun muassa varavoimalähteisiin”, muistuttaa voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen Huoltovarmuuskeskuksesta. ”Ylipäänsä saimme hyviä ideoita toimintojemme kehittämiseen kyselyiden vapaassa palautteessa sekä Motivassa että Huoltovarmuuskeskuksessa”, jatkaa Nieminen.

Kuluttajavastaajista 43 prosenttia ilmoitti, ettei ole varautunut kotitaloudessa mitenkään häiriötilanteisiin. Omakotitaloasukkaat olivat selvästi kerrostaloasukkaita paremmin varautuneita häiriötilanteisiin, samoin vanhemmat ikäluokat olivat nuorempia paremmin varautuneita.

Eurot ensin, sitten vasta luonto

Vastaajat näkivät tärkeimpänä syynä energiansäästölle kustannussäästöt (85 %). Luonnon ja ympäristön säästäminen tuli tärkeysjärjestyksessä vasta kakkosena (63 % ). Huoltovarmuusnäkökulmaa piti tärkeänä vain 14 prosenttia kotitalouksista. Vastauksissa näkyi, että naiset pitävät luontoarvoja tärkeämpänä kuin miehet. Luonnon säästäminen painottui myös selvemmin helsinkiläisillä vastaajilla.

Kysely toteutettiin sekä omana verkkokyselynä että osana Norstatin kuluttajille suuntaamaa monitilaajatutkimusta. Motivan tekemässä kyselyssä vastaajia oli 290, joista suurin osa vastasi kysymyksiin organisaation näkökulmasta. Norstatin kuluttajakyselyssä vastaajia oli 205, joista 106 naista ja 99 miestä. Kotitalouksille osoitetuissa kyselyissä tulokset olivat keskenään samansuuntaiset. Motivan ja Huoltovarmuuskeskuksen kautta levitettyjen kyselyiden vastaukset olivat tiedostavampia ja osoittivat vastaajien perehtyneisyyttä aihepiiriin. Kyselylinkkiä levitettiin sähköpostitse, Motivan kotisivuilla, Kuntaliiton ja Motivan uutiskirjeissä, Twitterissä ja Linkedin-palvelussa.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

16.5.2022

Suorituskyvyttömyysvakuus – todellista turvaa vai sanahelinää?

Miten ratkesi vaasalaisen pientaloyhtiön vuosia kestänyt taisto vakuutusyhtiötä vastaan? Entä miten ratkaisu selkeytti RS-virhevastuujärjestelmää?

7.1.2022

Asunnonomistajia uhkaa kallis remonttilasku EU:n suunnitteleman energiatehokkuusdirektiivin johdosta

EU:n komission ehdotus rakennusten energiatehokkuutta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi on herättänyt porua monella taholla. Ehdotuksen mukaan jokaisen EU-maan on määriteltävä rakennuskannastaan energiatehokkuudeltaan heikoimmin suoriutuva 15 prosentin osuus. Näille rakennuksille olisi asetettava sama energiatehokkuustodistuksen luokka G.

12.1.2022

Taloyhtiöiden hoitokulut uhkaavat kasvaa tänä vuonna

Kaukolämmön hintakehitys vaihtelee nyt suuresti kaupunkien välillä. Suurimmat korotuspaineet tulevat niihin energiayhtiöihin, jotka käyttävät öljyä, kivihiiltä, maakaasua tai turvetta. − Taloyhtiön budjettia laadittaessa on lähtökohtana oltava tavanomaisen vuoden lämmitystarve, joka lasketaan pitkän ajan keskiarvosta.

28.2.2022

Yhä useampi taloyhtiö joutuu pohtimaan liikehuoneistojen yhtiövastikkeiden kohtuullistamista

Yhtiövastikkeen kohtuullistaminen vaatii taloyhtiön kaikkien osakkaiden kannatuksen. Kiinteistöliiton mielestä tässä olisi lakimuutoksen paikka, määräenemmistön tai kahdenkolmasosan päätöksen tulisi riittää. Varkautelainen isännöitsijä Anne Hirsjärvi sai kokea pitkän isännöintiuransa ensimmäisen yhtiövastikkeen kohtuullistamisen, kun kaupungin keskustassa sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä liikehuoneistojen vastikkeet laskettiin asuinhuoneistojen tasolle.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti