Kuluttaja-asiamies vaatii muutoksia Helenin kaukolämmön hinnankorotuspolitiikkaan

Kaukolämmöstä maksettava hinta muodostuu niin sanotusta vesivirtamaksusta ja energiamaksusta. Helen ryhtyi elokuussa 2021 tekemään sopimusvesivirran tarkistuksia, jotta ne olisivat kaikilla asiakkailla kaukolämmön kulutukseen nähden oikealla tasolla. Energian hintaa puolestaan korotettiin lähes 30 % sekä syyskaudelle 2021 että talvikaudelle 2022 kasvavien tuotantokustannusten takia.

Kuluttaja-asiamies on todennut, että Helenin vesivirran tarkistukset ovat merkittäviä muutoksia ja niiden toteuttamistapa on ollut ongelmallinen.

Joillakin asiakkailla vesivirta oli jäänyt kulutuksen noustessa selvästi liian pieneksi ja maksut saattoivat tarkistusten myötä kasvaa kerralla jopa 50 %. Vesivirran hintaa itsessään ei korotettu.

Helen ilmoitti muutoksesta asiakkaille kirjeellä kuukautta ennen sen voimaantuloa. Asiakkaat eivät tällöin voineet riittävästi varautua muutokseen esimerkiksi tekemällä tarvittavia korjaus- ja säätötoimenpiteitä kaukolämpölaitteisiin.

Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämmön yleiset sopimusehdot edellyttävät, että sopimusvesivirran muuttamisesta tehdään aina erillinen sopimus. Helen on kuitenkin poistanut omista ehdoistaan tämän kohdan sillä perusteella, ettei kirjallisia sopimuksia vesivirran muutoksista ole saatu asiakkaiden kanssa tehtyä.

Alan vakioehdoista ei voi poiketa

Kuluttaja-asiamies korostaa, ettei alan vakioehdoista voida poiketa kuluttajien vahingoksi niin, ettei kuluttajansuojan vaatimuksia noudateta esimerkiksi sopimusehtoja muuttaessa. Vesivirran muutoksia ei voi toteuttaa yksipuolisella ilmoituksella, vaan molempien osapuolten on oltava muutoksessa osallisena.

Kuluttaja-asiamies edellyttää, että Helen ei jatkossa tee yksipuolisesti olennaisia kertakorotuksia kuluttajien sopimusvesivirtaan. Tarvittaessa korotukset on toteutettava vaiheittain pidemmän ajan kuluessa. Tulevista sopimusvesivirran korotuksista on oltava hyvissä ajoin yhteydessä asiakkaisiin ja selvitettävä asiakkaalle muutoksen tausta ja syy.

Kuluttajariitalautakunta linjasi ratkaisussaan 7.2.2022 millä tahdilla korotukset ovat vielä kohtuullisia. Lautakunta katsoi, että pääsääntöisesti sellainen korotus, joka nostaa vesivirtamaksua lisäliittymismaksuineen vuositasolla korkeintaan 30 % on vielä kohtuullinen. Korotus voi olla yli 30 % jos muutoksen vaikutus jää vuositasolla alle 300 euron.

Energian hintaa nostettava maltilla

Kaukolämmön energiahintaa Helen korotti syyskaudelle 2021 29,9 % vuodentakaiseen verrattuna. Samansuuruisen korotuksen yhtiö teki myös 1.1.2022 voimaan tulleeseen talvikauden energiahintaan.

Helen käyttää hinnoittelussaan neljää hintakautta, jolloin yhtä kautta koskeva hinnanmuutos ei kerro suoraan muutoksen suuruutta vuositasolla. Hinnankorotusten kokonaisvaikutuksessa on otettava huomioon myös se, että kaukolämmöstä veloitetaan energiamaksun ohella myös vesivirtamaksua, joka voi asiakkaasta riippuen olla jopa 40 % kaukolämpölaskusta.

Kuluttajariitalautakunta on linjannut, että hintoja voi korottaa vuosittain enintään 15 %. Jos muutos on vuodessa alle 150 euroa, prosentuaalinen kasvu voi olla suurempikin. Helen ilmoitti myös pyrkivänsä siihen, että kaukolämmön kokonaishinnan muutos jää vuositasolla alle 15 %:n.

Kuluttaja-asiamiehen toimivalta kaukolämmön sopimusmuutoksissa rajoittuu kuluttaja-asiakkaisiin. Sen sijaan yhtiömuotoiset kohteet, kuten asunto-osakeyhtiöinä perustetut pari- ja rivitalot, jäävät toimivallan ulkopuolelle. Kuluttaja-asiamiehen mukaan olisi kuitenkin perusteltua, että niitä koskisivat esimerkiksi kaukolämmön sopimusmuutosten osalta samat kuluttajansuojan periaatteet, joita sovelletaan muun muassa omakotitaloihin. Kaukolämmön erityispiirteenä on myös se, ettei siitä ole säädetty omaa lakia.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

8.10.2018

Kaukolämmön tarjonta monipuolistuu

Yli puolet suomalaisista asuu kaukolämpötalossa. Uudisrakennuksista kaksi kolmesta valitsee kaukolämmön. Tulevaisuudessa monimuotoisuus lisääntyy lämmityksessäkin.

27.10.2021

Kaukolämmön kasvavista kustannuksista halutaan eroon maalämmöllä

Isännöintiliiton viime keväänä tekemän kyselyn mukaan kaukolämmön valitsisi enää alle puolet taloyhtiöistä. Taustalla on kaukolämmön kallistuminen. Esimerkiksi Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen on vuosikymmenessä nostanut kaukolämmön hintaa 75 prosenttia.

10.9.2015

Kiinteistöverot ja vesi ovat kustannusnousun kärki

Kiinteistövero nielee yli viisi prosenttia enemmän taloyhtiöiden varoja kuin vuonna 2014. Vesi kallistui yli kolme prosenttia. Kaukolämmön keskimääräinen hinta on noussut tänä vuonna vain hitusen yli 30 000 asukkaan kaupungeissa.

8.10.2021

Kaukolämmön hinnannousu raivostuttaa asukkaita Helsingissä

Helen perustelee kaukolämmön energiahinnan 29,9 prosentin hinnankorotusta kivihiilen ja kaasun valmisteverojen korotuksella sekä poikkeuksellisen voimakkaalla polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisella nousulla. – Raaka-aineiden eli polttoaineiden hinnannousu on merkittävin ajuri. Näihin lukeutuvat kaasu ja kivihiili, Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti