Kuka vastaa taloyhtiön turvallisuudesta?

Ukrainan tapahtumien myötä ihmisten turvallisuudentunne on kokenut ennen näkemättömän muutoksen. Myös taloyhtiöissä puhuttavat asiat, joihin ei ole aikaisemmin tarvinnut varautua.

Taloyhtiön turvallisuus on yksi näistä asioista. Kenen vastuulla on huolehtia taloyhtiön turvallisuudesta, ja voivatko taloyhtiöt omalla toiminnallaan tukea asukkaidensa turvallisuuden tunnetta samalla, kun media on täynnä turvattomuutta?

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat vastuussa siitä, että rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaiset ja riskienhallinta on ajan tasalla. Riskienhallinta taloyhtiössä käsittää päivittäisen turvallisuuden huolehtimisen lisäksi esimerkiksi vakuutusturvan, väestönsuojat ja asianmukaisen tietoturvan.

Hallitus voi halutessaan nimetä taloyhtiöön erillisen turvallisuuspäällikön tai vaikka turvallisuudesta vastaavan tiimin, johon voi kuulua niin hallituksen jäseniä, asukkaita kuin toiminnanharjoittajiakin. Hallituksen läsnäolo on tällaisessa kokoonpanossa suositeltavaa, sillä hallitus on turvallisuusasioista vastuussa.

Laissa ei määrätä turvallisuuspäälliköstä tai -tiimistä, vaan tällaisen toimielimen perustaminen pohjautuu täysin vapaaehtoisuuteen. Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ei myöskään ole tarkempia määräyksiä laissa. Lähtökohta on, että mikäli turvallisuuspäällikkö tai vastaava toimielin perustetaan, se koostuu henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita taloyhtiön turvallisuudesta ja sen kehittämisestä.

Pelastussuunnitelma ajan tasalle

Turvallisuudesta vastaavan toimielimen on vastattava pelastussuunnitelman laatimisesta ja huolehdittava, että suunnitelma on asukkaiden tiedossa ja saatavilla. Pelastussuunnitelman tekeminen ei ole vaikeaa, ja siihen löytyy valmiita malleja esimerkiksi pelastuslaitokselta.

Pelastussuunnitelma voidaan myös tilata ulkopuoliselta toimijalta, mutta tärkeää on, että siinä otetaan huomioon rakennuksen erityispiirteet, koska kaikki asuintalot ovat erilaisia. Paras lopputulos saavutetaan yleensä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden yhteistyöllä tehdyllä suunnitelmalla ja siihen liittyvillä ohjeilla, sillä hallitus ja asukkaat tuntevat talonsa parhaiten.

Pelastussuunnitelma tulee laatia kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on nimenomaisesti kehittää taloyhtiön ja sen asukkaiden omaa turvallisuutta, herättää asukkaat kiinnittämään huomiota asuinympäristön vaaratekijöihin ja auttaa ehkäisemään niitä. Tämän vuoksi viestintä hallituksen ja asukkaiden sekä toiminnanharjoittajien kanssa on tärkeää.

Pelastussuunnitelmassa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

  • arvio taloyhtiön vaaroista ja riskeistä
  • selvitys rakennuksen tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • muut huomiot omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Ylipäänsä asumiseen liittyvistä asioista tiedottaminen on tärkeä osa turvallisuutta taloyhtiöissä. Pitämällä asukkaat tietoisina taloyhtiöön liittyvistä asioista välitetään tunnetta huolehtimisesta ja asioiden etenemisestä.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 4/2022.

Annika Luhtanen

Kirjoittaja on asianajaja, sekä asumisen ja rakentamisen juridiikan asiantuntija
Lexia Asianajotoimistossa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

23.7.2018

5 asunnon laitetta tai osaa, jotka taloyhtiön kuuluu korjata

Taloyhtiön osakkaan ei tarvitse korjata aivan kaikkia asuntonsa vikoja itse, vaan osa korjauksista kuuluu taloyhtiön tehtäväksi. Osakkaan ja yhtiön välisestä vastuunjaosta määrätään asunto-osakeyhtiölaissa. Tärkeimmät vastuukohdat on koottu Taloyhtiön vastuunjakotaulukko -julisteeseen.

7.5.2020

Uusi tietopankki avaa taloyhtiön kunnossapitovastuita

Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuut ovat kestopuheenaihe taloyhtiöissä. Kuka maksaa kosteusvaurion korjauskustannukset? Saako rivitalopihalle rakentaa varaston?