Kuka vastaa ikkunoiden kunnossapidosta?

Kylmillä säillä varsinkin vanhojen ikkunoiden luona voi tuntua vetoa. Asuinrakennuksen ikkunoista kannattaa pitää huolta paitsi asumisviihtyvyyden myös ympäristön takia. Suuri osa kiinteistöjen käyttämästä lämmitysenergiasta nimittäin vuotaa ikkunoiden läpi. Asiaan voidaan onneksi vaikuttaa merkittävästi niin pienin teoin kuin laajemmankin remontin avulla.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa huoneistonsa sisäosat. Yhtiö puolestaan vastaa osakehuoneiston kunnossapidosta siltä osin kuin kunnossapito ei kuulu osakkaalle. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan tästä poiketakin, mutta tyypillisesti ikkunoiden ulkopuitteet, -karmit ja -lasit kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. Osakkaan kunnossapitovastuulle kuuluvat ikkunoiden sisä- ja välipuitteet sekä sisemmät lasit ja tuuletusluukku.

Ikkunoiden tiivistys kuuluu siten lähtökohtaisesti osakkaan vastuulle. Koska lain mukaan osakkeenomistajan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyöt siten, etteivät yhtiön vastuulla olevat huoneiston osat rikkoudu, tulisi osakkaan huolehtia siitä, että osakehuoneiston ikkunat on tiivistetty asianmukaisesti ja että tiivisteet vaihdetaan niiden tultua käyttöikänsä päähän. Edistyksellinen yhtiö voi kuitenkin toteuttaa itsekin esimerkiksi viiden vuoden välein ikkunoiden ja ovien tarkastustoimet ja tarpeelliset huoltotyöt, sillä ikkunoiden tiivistämisestä syntyvät edut hyödyttävät koko taloyhtiötä.

Hyväkuntoiset ikkunat lisäävät energiatehokkuutta ja säästävät kustannuksia. Ikkunoiden tiivistäminen vähentää epätoivottuja ilmavuotoja, ja pelkästään tiivistämällä rakennuksen lämmitysenergian kulutus voi vähentyä jopa 15 prosenttia. Kun ikkunat huolletaan asianmukaisesti, ne säilyvät käyttökuntoisena pidempään.

Esimerkiksi ikkunoiden huono kunto tai heikko netin kuuluvuus voi kuitenkin synnyttää taloyhtiössä tarpeen myös laajemmalle ikkunaremontille. Nykyaikaiset ikkunalasit ovat monin kerroin energiatehokkaampia kuin vanhat. Ikkunaremontti maksaa siten itseään takaisin talvella lämmitys- ja kesällä viilennyskustannusten pienentyessä. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin.

Yhtiön on ilmoitettava ikkunaremontista osakkeenomistajalle ja huoneiston käyttöoikeuden haltijalle riittävän ajoissa. Ilmoituksen ei tarvitse olla kovin seikkaperäinen vaan riittää, että osakas voi sen perusteella arvioida, miten laajasta remontista on kysymys ja kuinka remontti tulee vaikuttamaan huoneiston käyttämiseen.

Ilmoitus voi olla ehdollinen siten, että se toimitetaan jo ennen kuin remontista on varsinaisesti päätetty. Tällöin ilmoituksesta tulee ilmetä, milloin remontti aikaisintaan aloitetaan, mikä on sen arvioitu kesto ja millaisia haittoja remontista voidaan arvioida aiheutuvan huoneistojen käyttämiselle.

Taloyhtiön ikkunaremontista päätetään yhtiökokouksessa. Tällaisesta laajakantoisesta uudistuksesta, joka vaikuttaa olennaisesti asumiseen ja asumiskustannuksiin, yhtiökokous päättää yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli osakkeenomistajan maksuvelvollisuus ei muodostu kohtuuttoman ankaraksi.

Artikkeli on julkaistu Suomen kiinteistölehden numerossa 1/2022.

Oili Palsila

Kirjoittaja on oikeustieteen maisteri, sekä asumisen ja rakentamisen juridiikan asiantuntija Lexia Asianajotoimistossa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

18.7.2016

Vastaako vian korjauksesta taloyhtiö vai osakas? 5 hankalaa tulkintatilannetta

Kun asunto-osakeyhtiön huoneistossa menee jotain rikki, vian korjaamisesta vastaa joko osakas tai taloyhtiö. Vastuunjako menee lain mukaan niin, että osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta, kun taas yhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät (mm. ilmanvaihto).

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

1.4.2016

Kasvukeskuksissa vuokra-asuntotarjonta lisääntyy

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin vastaajat arvioivat asuntotarjonnan jatkavan voimakasta kasvuaan. Myös kansainvälisten sijoittajien uskotaan lisäävän omistustaan suomalaisilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Vuokrien nousuvauhti alkaa barometrin vastaajien mukaan hiljentyä myös pääkaupunkiseudulla, vaikka lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi nousun kuitenkin yhä jatkuvan.

23.7.2018

5 asunnon laitetta tai osaa, jotka taloyhtiön kuuluu korjata

Taloyhtiön osakkaan ei tarvitse korjata aivan kaikkia asuntonsa vikoja itse, vaan osa korjauksista kuuluu taloyhtiön tehtäväksi. Osakkaan ja yhtiön välisestä vastuunjaosta määrätään asunto-osakeyhtiölaissa. Tärkeimmät vastuukohdat on koottu Taloyhtiön vastuunjakotaulukko -julisteeseen.