Tupakointikieltoihin taloyhtiöissä selkeät pelisäännöt

Tupakointi ja sen rajoittaminen keskusteluttavat taloyhtiöissä jatkuvasti. Tuore tupakkalakiehdotus ei ratkaisevasti selkiytä tilannetta. Taloyhtiöille tarvitaan selkeät pelisäännöt tupakoinnin kieltämiseen sekä toimivat keinot puuttua tupakointikieltopäätösten rikkomiseen. Tupakkalakimuutos on ehdotettu tulevaksi voimaan 20.5.2016.

Tällä hetkellä tupakointi on jo kiellettyä taloyhtiön yleisissä ja yhteisissä sisätiloissa. Lisäksi taloyhtiö voi kieltää tupakoinnin yhteisellä piha-alueella ilmanottoaukkojen välittömässä läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Näihin ei muutoksia ole tulossa.

Taloyhtiön mahdollisuuksia puuttua tupakointiin laajennetaan – kunta kiellon määrääjäksi

Uusi lakiehdotus antaa taloyhtiölle mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille ja -pihoille sekä jopa huoneistoihin. Asukkaalle ei tällaista oikeutta ehdoteta. Taloyhtiön olisi kuultava tupakointikieltohakemuksen kohteena olevien tilojen haltijoita ennen hakemuksen tekemistä.

Kunta määräisi tupakointikiellon, mikäli tiloista voi rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon tai sen ulkotilan oleskelualueelle. Viranomaisen ei tarvitse välttämättä katselmoida tilannetta kiinteistöllä, vaan arvio voitaisiin tehdä esimerkiksi rakennuspiirustusten perusteella.

Asuintilaan tupakointikielto voitaisiin määrätä vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuullisesti ehkäistä. Asunnon haltijalle on varattava mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan.

Taloyhtiö voisi hakea tupakointikiellon peruuttamista, jos kiellolle ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi olisi enää perusteita.

Kunnan viranomaisella olisi oikeus tehostaa tupakointikieltoa uhkasakolla.

Tupakkalakiehdotus jättää avoimia kysymyksiä – tarkistaminen tarpeen

Lakiehdotus jättää oleellisia kysymyksiä avoimeksi. Kiinteistöliitto peräänkuuluttaa lain ja sen perustelujen täsmentämistä, jotta tupakkalain uudet keinot eivät jäisi kuolleeksi kirjaimeksi. Tärkeimpinä muutostarpeina Kiinteistöliitto nostaa esiin seuraavat:

– Lakiehdotuksen perusteluissa tulee selkeästi määritellä, miten tupakointikiellon hakemista koskeva päätös tehdään asuntoyhteisössä. Asunto-osakeyhtiössä tupakointikieltopäätös tulisi saattaa yhtiökokouksen enemmistön ratkaistavaksi, Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli linjaa.

Kiinteistöliitto korostaa huoneiston haltijan vastuuta. Tupakointiin liittyvien rakenteellisten korjausten kustannusten tulisi kuulua huoneiston haltijalle ja vastuujaon tulisi ilmetä selkeästi lain perusteluista.

– Tupakointikieltoprosessin yhteydessä huoneiston haltijoiden kuulemisen tulisi olla viranomaisten tehtävä. Kuulemisesta voi aiheutua merkittäviä ponnistuksia taloyhtiölle. Jos kunta ei määrää tupakointikieltoa, jäävät hallinnolliset lisäkulut turhiksi, Hupli arvioi.

Jos kuuleminen jää taloyhtiöiden vastuulle, tarvitaan pikaisesti viranomaisohjeistus siitä, miten huoneiston haltijoita kuullaan ja kuinka kuulemisesta raportoidaan kunnalle.

Tupakointikieltoprosessien hoitoon tulee varata kunnissa riittävästi resursseja

Rinnan tupakkalain kanssa tulisi harkita muidenkin lakien muutostarpeita. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä, että huoneiston hallintaanottomenettely tulisi helpommin sovellettavaksi tupakointikiellon rikkomistapauksissa. Samoin vuokranantajalle tulisi asuinhuoneiston vuokrasuhteessa taata mahdollisuus yksipuolisesti lisätä tupakointikielto vuokrasopimukseen, jos kunta määräisi huoneistoa koskevan tupakointikiellon. Nämä ehdotukset edellyttäisivät asunto-osakeyhtiölain ja asuinhuoneiston vuokralain tarkistusta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

korjausrakentamisen näkymät

1.11.2022

Barometri: Korjausrakentamisen näkymät hiipuneet

Epävakaa taloustilanne vaikeuttaa taloyhtiöiden korjaushankkeita, selviää Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrista. Rahoituksen saatavuus on heikentynyt. Yleisin korjaushanke tänä vuonna on lämmitysjärjestelmän uudistaminen.

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

vanhojen asuntojen kauppa

15.8.2022

Mitä erityistä pienessä taloyhtiössä asumiseen liittyy?

Pienessä taloyhtiössä asuminen on erilaista kuin isossa taloyhtiössä asuminen. Pienet taloyhtiöt hoitavat omatoimisesti esimerkiksi monia isännöintiin liittyviä tehtäviä. Siksi osakkaiden täytyy olla niissä aktiivisia.

Tilaajille

16.6.2022

Tilastokeskus: Lämmitysmenot nostivat hoitovastikkeita

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat viime vuonna 5,6 prosenttia edellisvuodesta. Eniten nousivat lämmityskulut, kun korjauskulut taas pienenivät. Asuntojen ja asuinrakennusten korjauksiin käytetty yhteisrahamäärä kasvoi edellisvuodesta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti