Käytännön vaikutuksia osakkaan hankkeessa

1. Osakkaan on huolehdittava siitä, että mikäli hankkeeseen voi sisältyä asbestipurkutöitä eikä taloyhtiö ole kartoittanut koko kiinteistöä tai muuta luotettavaa dokumentointia rakenteiden asbestipitoisuudesta ei löydy, teetetään asbestikartoitus. Mikäli osakkaan hanke edellyttää remontti-ilmoituksen tekemistä taloyhtiölle, asettaa taloyhtiö työn ehdoksi, että asbestikartoitus on tehtävä. Osakkaan tulee valita riittävän perehtynyt henkilö suorittamaan kartoitus. Huoneiston remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta asbestikartoituksen jälkeen. Asbestikartoitus saattaa viivästyttää remontti-ilmoituksen käsittelyä ja osakkaan kannattaa ottaa se huomioon remontin aikataulussa.

Asbestikartoitus otetaan myös valvonnassa huomioon ja pyydetään osakasta toimittamaan kopio asbestikartoituksesta taloyhtiölle.

Koska kyseessä on osakkaan hanke, vastaa osakas kartoituksen kustannuksista. Näin ollen kartoitusraportti on osakkaan tilaama ja maksama ja raporttikin on osakkaan, eikä muut tahot (taloyhtiö/muut osakkaat) voi hyödyntää tietoa. Jos halutaan saada raportista hyötyä taloyhtiölle ja muille osakkaille, voi taloyhtiö ja osakas sopia kirjallisesti, että yhtiö maksaa kartoituksen ja että myös kartoitusraportti on yhtiön omaisuutta. Menettelytapa kuitenkin edellyttää, että olosuhteet asunnoissa identtisiä (esim. kaikki kylpyhuoneet alkuperäiskunnossaan).

2. Mikäli asbestikartoituksessa löytyy asbestia, vastaa osakas siitä, että purku tehdään asbestipurkutyönä Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan. Purkutyön saa tehdä ainoastaan asbestipurkutyöluparekisterissä oleva pätevä toimija. Osakas voi hyödyntää netissä olevaa julkista rekisteriä asbestipurkutyöluvan saaneista Eurofinin sivuilta.

3. Osakas huomio, että altistumisalueen puhtaus on varmistettava ja tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto. Osakkaan tulee huomioida, että osastoinnin aikana huoneistoissa voi olla käytännössä mahdotonta asua.

Osakkaan kannattaa ottaa uuden lainsäädännön vaatimukset vakavasti huomioon. Jos osakas on omatoimisesti lähtenyt purkamaan mahdollisesti asbestia sisältävää kohdetta, joutuu hän vastaamaan kaikista toimiensa aiheuttamista viivästyksistä ja kustannuksista. Tähän voi sisältyä asbestitutkimuksia, tilojen puhdistuksia ja pahimmillaan tilapäismajoituksen kustannuksia.
Taloyhtiö voi halutessaan hyödyntää osakkaita varten laadittua ohjetta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

1.4.2016

Osakkaan muutostyöt piha-alueella

Lakineuvontaan tulee ajoittain kysymyksiä siitä, minkälaisia muutostöitä osakas saa rivi- tai paritalon piha-alueella tehdä. Osakkaan muutostyöoikeuden kannalta merkitystä on ennen kaikkea sillä, onko piha-alue yhtiön vai osakkaan hallinnassa. Mitä eroa tällä käytännössä on ja miten yhtiö voi puuttua osakkaan luvattomasti toteuttamaan muutostyöhön?

24.4.2017

LVI-järjestelmään liittyvät muutostyöt

Osakas haluaa rakentaa huoneistoonsa uuden saunan muutostyöoikeuteensa vedoten. Ennen remonttiin ryhtymistä sekä osakkaan että yhtiön on kuitenkin hyvä kerrata asunto-osakeyhtiölain osoittaman muutostyöoikeuden laajuutta koskevia säännöksiä. Osakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

31.5.2016

Vastuu osakkaan muutostyöstä

Tässä lehdessä on viime aikoina kirjoitettu osakkaan muutostöistä, esimerkiksi oikeudesta muutostöihin piha-alueella (3/2016) sekä liikehuoneiston muuttamisesta asuinhuoneistoksi (4/2016). Muutostyöoikeuden käsittelylle ei liene siis tarvetta. Kun muutostyöt on tehty, herää yhtiössä kuitenkin kysymys siitä, kenen kunnossapitovastuulla muutostyöt jatkossa ovat.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti