Kasvukeskuksissa vuokra-asuntotarjonta lisääntyy

RAKLIn vuokra-asuntobarometrin vastaajat arvioivat asuntotarjonnan jatkavan voimakasta kasvuaan. Myös kansainvälisten sijoittajien uskotaan lisäävän omistustaan suomalaisilla vuokra-asuntomarkkinoilla. Vuokrien nousuvauhti alkaa barometrin vastaajien mukaan hiljentyä myös pääkaupunkiseudulla, vaikka lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi nousun kuitenkin yhä jatkuvan. Asuntojen kysynnän uskotaan edelleen kasvavan suurissa kaupungeissa. Toisaalta tarjonnan lisääntyminen ja asukkaiden maksukyvyn rajallisuus vaikuttavat vuokrien kehitykseen.

Pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien nousuun uskotaan edelleen vahvasti. Viime syksynä kaikki barometrin vastaajat ennakoivat Helsingin pienten asuntojen vuokrien nousevan. Nyt nousuun uskoi hieman alle 90 prosenttia vastaajista. Joka kymmenes vastaaja arvioi vuokrien pysyvän ennallaan. Vantaalla ja Espoossa pienten asuntojen vuokrien nousuun uskovien määrä on pudonnut alle 70 prosenttiin.

Vuokrien nousuodotusten notkahdus näkyy selkeästi myös kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa. Tampereella ja Turussa selkeä enemmistö (Tre 80 %, Tku 58 %) vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan edelleen, joskin nousuun uskovia on vähemmän kuin viime syksynä. Kuopiossa (54 %) ja Oulussa (61 %) enemmistö vastaajista ennakoi pienten asuntojen vuokrien säilyvän ennallaan. Nousuun uskovia on Kuopiossa 43 ja Oulussa 29 prosenttia. Lahdessa mielipiteet jakautuvat melkein tasan vuokrien nousuun, ennallaan pysymiseen ja laskuun uskovien kesken.

Suurten asuntojen osalta selkeä enemmistö vastaajista arvioi vuokrien pysyvän pääkaupunkiseudulla ennallaan. Nousuun uskovien määrä on kuitenkin pienentynyt ja vuokrien arvioi Helsingissä laskevan 15 prosenttia, Vantaalla reilut 20 ja Espoossa liki 30 prosenttia vastaajista, mikä on huomattavasti enemmän kuin puoli vuotta sitten. Suurten asuntojen vuokraodotusten saldoluvut ovat Helsinkiä lukuun ottamatta kaikissa kaupungeissa negatiivisia, eli vuokrien laskuun uskoo suurempi osuus vastaajista kuin niiden nousuun.

Asuntorakentajat investoivat

Vuokra-asuntotarjonnan kasvu painottuu vahvasti vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan uudisrakentamiseen, mihin uskoo yli 95 prosenttia vastaajista. Valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen kasvuun uskoo 57 prosenttia vastaajista. Heistä lähes 80 prosenttia ennakoi oman organisaationsa investoivan lisää vuokra-asuntoihin tulevan vuoden aikana.

Vuokra-asuntosijoittamisen suosion ennakoidaan kasvavan kaikissa sijoittajaryhmissä. Yli 80 prosenttia vastaajista arvioi niin instituutiosijoittajien, asuntorahastojen kuin asuntosijoitusyhtiöidenkin asunto-omistusten kasvavan lähitulevaisuudessa. Tähän saakka pitkälti kotimaisissa käsissä olleiden asuntosijoitusmarkkinoiden kansainvälistymiseen uskotaan nyt vahvemmin kuin vuosi sitten: tasan puolet barometrin vastaajista ennakoi kansainvälisten sijoittajien vuokra-asunto-omistusten kasvavan tulevan vuoden kuluessa, kun keväällä 2015 näin arvioi alle kolmannes vastaajista.

Uusi kymmenen vuoden tukimalli jakaa mielipiteitä.Neljännes barometrin vastaajista ilmoittaa ehkä rakennuttavansa asuntoja sen avulla ja neljännes melko varmasti tai varmasti.  Puolet taas pitää varmana tai todennäköisenä, että ei tule toteuttamaan vuokra-asuntohankkeita nyt valmisteilla olevalla kymmenvuotisella korkotukimallilla.

”Lausunnot esityksestä lyhytaikaiseksi korkotueksi on juuri annettu, ja muutamien yksityiskohtien osalta toivomme vielä muutoksia, jotta malli toimisi. Sen kiinnostavuuteen vaikuttaa oleellisesti myös samaan aikaan lausunnolla ollut esitys yleishyödyllisyyslainsäädännön kiristyksistä, jotka heikentävät asunto-omistajien luottamusta valtioon sopijakumppanina”, sanoo johtaja Aija Tasa RAKLIsta.

Tiedote perustuu RAKLIn vuokra-asuntobarometrikyselyyn, jota KTI Kiinteistötieto Oy on toteuttanut vuodesta 2009 alkaen. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 67 vuokra-asuntomarkkinoiden asiantuntijaa. Vastaajista hieman yli 40 prosenttia edustaa yksityisen sektorin vuokra-asunto-omistajia ja neljännes kunnallisia vuokrataloyhtiötä. Loput vastaajat ovat muun muassa viranomaisia, alan järjestöjen edustajia sekä palveluntuottajia. Yhteensä barometrin vastaajien edustamat organisaatiot omistavat noin 230 000 vuokra-asuntoa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

29.4.2022

Vuokramökkejä viedään nyt käsistä – vieläkö ehtisi laittaa kesämökin vuokralle?

OP Media: Vuokramökeistä halutuimmat tarjoavat mukavuutta, rauhaa sekä tilavat puitteet yhteisen ajan viettoon. Erähenkiset vaatimattomat mökit kantovesineen eivät enää vastaa perusmökkeilijän toiveita. Unelmien vuokramökin tulisi olla talviasuttava, mukavuuksiltaan lähes modernia kotia vastaava paikka, josta löytyy ainakin juokseva lämmin sekä kylmä vesi, sisävessa sekä toimiva keittiö liesineen, astioineen, pesukoneineen sekä mikroaaltouuneineen.

vuokranantajan vakuutus

2.11.2022

Vuokranantajan syytä perehtyä vakuutusturvaan

Vuokralaiselta vaadittava kotivakuutus ei aina riitä kattamaan kaikkia vuokranantajan riskejä. Siksi vuokranantajan kannattaa ottaa itselleen vakuutus tuomaan lisäturvaa. Vakuutus on hyvä valita oma sijoitusstrategia mielessä pitäen.

28.4.2022

Vuokratuloja ilmoittaa yli 80.000 sijoittajaa enemmän kuin kuusi vuotta sitten

Vuosina 2014–2020 vuokratulojen yhteismäärä kasvoi 26 prosenttia. Yhteensä sijoittajille kertyi vuokratuloja 1,9 miljardia euroa. Niistä 1,5 miljardia kertyi osakehuoneiden vuokraamisesta, eli esimerkiksi sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta, kuten Airbnb-toiminnasta.

rakennuskustannukset

16.9.2022

Kustannukset rajoittavat vuokra-asuntojen rakentamista

Rakennuskustannusten arvioidaan vaikeuttavan uusien vuokra-asuntojen rakentamista, selviää Raklin vuokra-asuntobarometrista. Ammattimaiset toimijat kuitenkin jatkavat sijoitustensa kasvattamista epävarmoista ajoista huolimatta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti