JSN:n langettava päätös

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kiinteistölehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Kantelu koski Suomen Kiinteistölehden numeron 5, 21.5.2015 Oikeustapaus-palstan artikkelia ”Yhtiökokouspöytäkirjan kirjauksista” ja sen vuoksi käytyjä neuvotteluja vastineen julkaisusta. Oikeustapaus oli poimittu yhtiöstä, jonka päätöksentekoon kantelija oli valtuutettu. Artikkelin kirjoittaja työskenteli asianajotoimistossa, joka edusti käräjäoikeudessa riidan toista osapuolta. Käräjäoikeuden päätös ei ollut lainvoimainen. Siitä oli valitettu hovioikeuteen.

Kantelija reklamoi kesäkuussa Suomen Kiinteistölehden päätoimittajalle tekstin rikkovan Journalistin ohjeita. Päätoimittaja lupasi kantelijalle vastineoikeuden seuraavaan numeroon. Neuvottelujen ja tekstin lyhentämisen jälkeen toimituspäällikkö ilmoitti, että vastine julkaistaan. Lehti jätti lopulta vastineen julkaisematta ja ilmoitti kantelijalle, että vastineoikeutta ei syntynytkään.

Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja kertoi, että vasta julkaisun alla lehti sai tiedon, että kantelija ei olisi oikeusjutussa asianosainen, vaan häntä kuultiin todistajana. Lisäksi vastineessa ei vastattu alkuperäisen kolumnin väitteisiin, vaan kerrottiin yhtiökokouksesta.

Julkisen sanan neuvosto ei ota kantaa siihen, onko kantelijalle syntynyt vastineoikeus ja onko hänen vastineensa Journalistin ohjeiden mukainen, koska lehti itse totesi vastineoikeuden syntyneen ja lupasi julkaista kantelijan kirjoituksen.

Neuvosto katsoo, että Suomen Kiinteistölehden toimitus ei toiminut hyvän journalistisen tavan mukaisesti prosessissa, jossa keskusteltiin vastineesta ja sen julkaisemisesta. Päätoimittaja ja toimituspäällikkö ovat myöntäneet kantelijalle vastineoikeuden, neuvotelleet vastineen sisällöstä ja pituudesta ja luvanneet, että Suomen Kiinteistölehti julkaisee näin syntyneen vastineen. Vastineoikeuden peruminen tällaisen prosessin jälkeen on kohtuutonta kantelijaa kohtaan ja hyvän journalistisen tavan vastaista.

JSN:n päätös

https://www.kiinteistolehti.fi/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/5963paatos-1.pdf

Referaatti kantajan vastinekirjoituksesta

https://www.kiinteistolehti.fi/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/vast_verkkoon.pdf

 

 

 

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

18.7.2018

Millainen kannatus yhtiökokouspäätökseen tarvitaan?

Yhtiökokouksen päätökset tehdään harvoin yksimielisesti. Jos päätösehdotuksia on useita, niistä äänestetään. Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty siitä, millaisiin päätöksiin tarvitaan esimerkiksi enemmistön tai määräenemmistön kannatus.

4.3.2019

Milloin tarvitaan määräenemmistöpäätös?

Yhtiökokouskausi on pian käsillä. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti enemmistöpäätöksinä. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti