Isännöitsijällä iso vastuu asbestipurkutyön vastuullisessa toteuttamisessa taloyhtiössä

Asbesti- ja haitta-ainepurkutyön tilaamisessa, läpiviennissä ja valvonnassa esiintyy usein puutteita. Kohteista ei ole laadittu asiantuntemukseen pohjautuvaa asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, jolloin vastaan tulee yllättäviä esiintymiä. Tämä viivästyttää urakkaa.

Usein asbesti- ja haitta-aine-esiintymiä on jäänyt havaitsematta, mikä aiheuttaa vaarallisen pölyn leviämisen hallitsemattomasti ja lisää urakan ennakoimattomia kustannuksia. Kiireellä suoritettu suunnittelematon työ, asiantuntijoiden pätevyyden puute, satunnainen viranomaisvalvonta ja havaituista rikkeistä seuraavat varsin lievät sanktiot eivät ole omiaan takaamaan tasaisen korkeaa laatua eikä työn osapuolille ja ulkopuolisille turvallista lopputulosta.

Taloyhtiöiden remonttien vastuullinen toteuttaminen on tärkeää sekä työn suorittajien että muiden samanaikaisten saneeraustöitä tekevien kuten myös rakennusten käyttäjien kannalta. Ammattilaisen tekemä huolellinen asbesti- ja haitta-ainekartoitus myös säästää urakka-aikaa ja vähentää purkuvaiheessa ilmenevien ikävien yllätysten ja lisätöiden määrää.

Hyvin suunniteltu projekti etenee näin

1. Hankkeen suunnitteluvaihe – Asbestikartoitus
Varmistetaan että asbesti- ja haitta-ainekartoituksen tekijä on sertifioitu ja/tai AHA-koulutuksen suorittanut asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (AHA asiantuntija) ja että näytteiden analysoinnissa käytetään akkreditoitua laboratoriota.

2. Urakkasopimuksen tekovaihe – Asbestipurkutyö
Varmistetaan, että asbestipurkutyön suorittaja on Aluehallintoviraston valtuuttama ja se kuuluu asbestipurkutyöluparekisteriin. Isännöitsijä voi myös halutessaan tarkistaa kuuluuko yritys Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:een. Useissa vastuullisissa yrityksissä, jotka tekevät asbesti- ja haitta-aineiden purkuun liittyviä toimia, on myös käytössä oma laatujärjestelmä.

3. Asbestipurkutyön luovutusvaihe – Ilmamittaus
Varmistetaan myös työalueiden jatkokäytön turvallisuus. Isännöitsijän on osaltaan huolehdittava myös siitä, että asbestipurkutöiden jälkeen altistumisalueen puhtaus on varmistettu ja tilojen luovutuksesta on tehty asiakirja, johon on liitetty puhtaaksi osoittama ilmanäytteen analyysilausunto. On myös hyvä tarkistaa, että mittauksiin liittyvä laboratorio on akkreditoitu.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

10.11.2016

Taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuut selville helposti

Taloyhtiön osakas on siinä mielessä onnekas, ettei hänen tarvitse maksaa kaikkia asuntonsa korjauksia itse. Tietynlaiset viat ja vauriot korjaa taloyhtiö. Kunnossapito- ja korjausvastuista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa mutta vain pääpiirteittäin.

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

1.4.2016

Isännöintiyhteisön valitseminen isännöitsijäksi

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009, AOYL) poikkeaa vanhasta siltä osin, että nykyinen sallii rekisteröidyn yhteisön valitsemisen isännöitsijäksi. Aiemman lain perusteella isännöitsijäksi voitiin valita vain luonnollinen henkilö. Vaikka nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on tullut voimaan 1.7.2010, on voimaanpanolaissa todettu, että yhteisön valitseminen isännöitsijäksi tulee mahdolliseksi vasta kun valtioneuvoston asetuksella on tästä säädetty.

28.5.2015

Isännöintiyrityksen valitseminen

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009, AOYL) poikkeaa vanhasta siltä osin, että nykyinen sallii rekisteröidyn yhteisön, käytännössä isännöintiyrityksen, valitsemisen isännöitsijäksi. Aiemman lain perusteella isännöitsijäksi voitiin valita vain luonnollinen henkilö. Vaikka nykyinen asunto-osakeyhtiölaki on tullut voimaan 1.7.2010, on voimaanpanolaissa todettu, että yhteisön valitseminen isännöitsijäksi tulee mahdolliseksi vasta kun valtioneuvoston asetuksella on tästä säädetty.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti