Isännöintiliitto: Valtion energiatukihankkeet ovat taloyhtiöille riittämättömiä

Energia-avustukset koetaan tarpeelliseksi, jotta taloyhtiöiden hankkeet käynnistyisivät. Avustuksella on iso merkitys yhtiökokouksen päätöksenteossa.

– Taloyhtiöiden isoissa hankkeissa eurot ohjaavat keskustelua vahvasti. Avustuspolitiikan lyhytjänteisyys vain lisää päätöksenteon epävarmuutta, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Isännöintiliitto on jo aiemmin ehdottanut, että asuinrakennusten energia-avustuksen pitäisi olla saatavilla koko asuntopoliittisen kehittämisohjelman ajan vuosina 2021–2028. Tämä olisi ollut Viljamaan mukaan riittävän pitkäjänteinen lupaus valtiolta, jotta taloyhtiöissä voitaisiin hätäilemättä panostaa energiatehokkuuteen.

Joulukuussa julkaistu asuntopoliittinen kehittämisohjelma ei Isännöintiliiton mielestä juuri edistä energiatehokuuden parantamista.

– Nyt olisi pitänyt katsoa eteenpäin ja energiaremontit sekä energiatehokkuustoimenpiteet olisi pitänyt laittaa etusijalle. Suomi on sitoutunut tiukkoihin hiilineutraalisuustavoitteisiin, joiden saavuttamisessa asumisen energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista, Viljamaa painottaa.

Isännöintiliitto on ehdottanut myös kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin ja erityisesti energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Asumisen energiatehokkuuden parantamiseen tulee Energiabarometrin mukaan lisää painetta myös EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä.

Energiabarometri2022

Hallitus päätti keinoista, joilla energian hinnannousua hyvitetään kansalaisille

Hallitus esitteli keinoja energian hinnannousun kompensoinnista tiedotustilaisuudessa perjantaina. Rakennuksiin ja asumiseen kohdistuvia toimia esityksessä on vain nimellisesti.

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistövero poistetaan väliaikaisena toimena vuoden 2022 verotuksessa edellyttäen, että toimi on EU-oikeudellisesti hyväksyttävä. Lisäksi ministeriöt valmistelevat valtion lainatakausmallia yksityisille kotitalouksille sekä mallia valtion täytetakaukseksi asunto-osakeyhtiöiden ilmastoystävällisten investointien tukemiseksi.

Hallitus antaa suosituksen, että energian, mukaan lukien sähkön, hinnannoususta aiheutuneet kohonneet asumisen kulut otettaisiin huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Myös sähkömarkkinalakiin valmistellaan muutoksia, jotka helpottavat kuluttajan asemaa energiahintakriisissä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

31.3.2017

Selvitysmies Erkki Virtaselta 11 suositusta valtion rahoittaman rakentamisen ongelmien ratkaisemiseksi

Erkki Virtanen on pääministeri Juha Sipilän kutsumana selvittänyt valtion rahoittamien rakennushankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tehokkuutta sekä hankkeiden aikataulu- ja kustannusongelmia. Selvitys paljasti, että valtion osittain rahoittamat rakennushankkeet näyttävät jopa pääsääntöisesti epäonnistuvan. Siksi valtion rahoitus tulisi jatkossa aina määritellä sekä euromääräisenä enimmäissummana että prosentuaalisena enimmäismääränä.

14.4.2015

Kohti graniittilinnaa

Suomen Kiinteistölehti tenttasi kantoja asumista koskettaviin kysymyksiin kahdeksan eduskuntavaaleihin osallistuvan puolueen ehdokkailta. Painotuksissa on eroja, mutta esimerkiksi asumiskustannusten nousun hillitsemisessä moni vastaajista koki tärkeäksi säätelyn vähentämisen. Myös kaavoitukseen haluttiin aktiivisempaa otetta, jotta asumiseen tarkoitettuja tontteja olisi tarjolla riittävästi.

7.4.2017

Valtiollerakennettu.fi-sivusto esittelee valtion rakennusperintöä hoidon ja kunnossapidon näkökulmasta

Mikä kaikki ympäristössämme on valtion kiinteistöomaisuutta? Miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä tulee hoitaa ja ylläpitää, millaista on niiden vastuullinen ja viisas käyttö? Näihin ja muihin valtion kiinteistöjä koskeviin kysymyksiin vastaa uusi Valtiollerakennettu.fi-sivusto.

23.12.2020

Asuntopoliittinen työryhmä ottaa kantaa

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä pohti, kuinka turvata hyvä ja kohtuuhintainen asuminen kaikille Suomessa. Työryhmän mukaan nykyisiä hyviä toimintamalleja, kuten valtion tukemaa asuntotuotantoa, tulee jatkaa ja kehittää yli hallituskausien. Työryhmän näkemys Suomen asuntopolitiikan tilasta oli tilanneanalyysin ja kuultujen asiantuntijoiden perusteella hyvä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti