EU

Uusimmat artikkelit

9.12.2020

Energiatehokkuuden rahoitusinstrumenteista kaivataan tietoa

Energiatehokkuuden parantaminen on olennaista, kun tavoitellaan hiilineutraalia Suomea. EU:n rahoitukseen liittyvät uudet aloitteet ja ohjelmat ovat myös Suomelle mahdollisuus lisätä energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä. -Kaikki saatavilla olevat resurssit tulisi hyödyntää täysimääräisesti – siksi tällaiset eri sektorien väliset keskustelut ovat hyvin hedelmällisiä, korostaa foorumin puheenjohtajana toiminut johtaja Heikki Väisänen Energiavirastosta.Suomen ensimmäisen Sustainable Energy Investment Forumin tavoitteena […]

24.11.2020

Suomenkin on hyödynnettävä merituulivoimaa

EU:n komissio julkaisi viime torstaina 19.11.2020 strategiansa merellä tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Siinä merituulivoimalla on merkittävä rooli. EU:n kunnianhimoinen tavoite on nostaa merituulivoiman teho nykyisestä 12 gigawatista 300 gigawattiin 2050 mennessä.

16.9.2020

Pohjoismaiden asunto- ja rakennusalan yhteistyö tiivistyy

Pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavat ministerit hyväksyivät 14.9.2020 toimintasuunnitelman, joka sisältää asunto- ja rakennusalan tärkeimmät pohjoismaiset panostukset vuosina 2021–2024. Rakennusalan ilmastotoimiin varataan yhteensä 62 miljoonaa Tanskan kruunua, Pohjoismaiden ministerineuvosto tiedottaa. Ministerit keskustelivat myös talouden korona-elvytyksestä, jossa rakennusalalla on tärkeä rooli.

29.11.2019

EU-maat haluavat edistää rakennustuotteiden kierrätystä

Kiertotalous otetaan jatkossa huomioon rakennusalan EU-lainsäädännössä. Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys helpottuvat. Jäsenmaat hyväksyivät yksimielisinä päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta.

22.5.2019

Europarlamentti vaikuttaa taloyhtiöön – vaikuta parlamenttiin!

EU:ssa päätetään taloyhtiön arkeen vaikuttavista asioista. Usein kuulee sanottavan: ”Siellä Brysselissä ne sen päättivät”. EU ei ole pilvi, joka päättää, sataako vai paistaa.

28.2.2019

EU-komissio näkee ongelmia Ruotsin asuntomarkkinoilla

EU-komission mielestä Ruotsin asuntomarkkinoilla lainataan liikaa ja rakennetaan liian vähän. Lisäksi vuokrasäännöstely aiheuttaa jäykkyyttä ja asuntopulaa. Näin kertoo Fastighetstidningenin verkkolehti.

4.12.2018

EU-tuomioistuin vahvisti: Valtion tukema asuntotuotanto tulee selkeästi rajata heikommassa asemassa oleville

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin on 15.11.2018 vahvistanut (tuomiot T-202/10 ja T-203/10 RENV II) komission päätöksen koskien Alankomaiden sosiaalista asuntotuotantoa. Päätöksen taustalla vaikutti se, ettei valtion tukema asuntotuotanto saa kilpailla vapaarahoitteisten asuntojen kanssa. Komissio edellytti päätöksessään, että sosiaalinen asuntotuotanto tulee rajata selvästi määritellyille heikommassa asemassa oleville henkilöille.

8.2.2018

EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta etenee

Direktiivi vauhdittaa muun muassa sähköautojen latauspisteiden syntymistä. Se velvoittaa kiinteistönomistajia rakentamaan latauspisteet mahdollistavaa infrastruktuuria uudisrakentamisessa ja tietyissä laajamittaisissa korjauksissa. Direktiivin mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, tulee asentaa putkitus sähkökaapelointia varten siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan on mahdollista myöhemmin asentaa sähköautojen latauspiste.

13.3.2017

EU päättää paljosta – vaikuta ajoissa!

Suomen Kiinteistöliiton ja sen jäsenyhdistysten delegaatio kävi Brysselissä tutustumassa EU:n toimintaan ja päätöksentekoon. Samalla kuultiin, miten jälkimmäiseen voi vaikuttaa. EU:ssa päätetään monesta taloyhtiönkin arkeen vaikuttavasta asiasta, kuten energiatehokkuusvaatimuksista.

1.3.2017

Kiinteistöliiton kanta energiatehokkuusdirektiivin muutosesitykseen

EU:n komissio esittää muuteoksia energiatehokkuusdirektiiviin. Kiinteistöliitto pitää tärkeänä energiatehokkuuden parantamista ja haluaa olla mukana edistämässä energian tehokasta käyttöä asumisessa ja rakentamisessa. Liiton mielestä valtioneuvoston näkemys vaadittavien toimenpiteiden kustannustehokkuudesta on oikeansuuntainen.

10.2.2017

EU on hyvä ympäristö pohjoismaisille kiinteistönomistajille

EU on iso yhtenäinen pelikenttä EU:n sisäisille kiinteistöalan toimijoille, totesi European Property Federation EPF:n pääjohtaja Michael MacBrien eilen Suomen Kiinteistöliiton 110-vuotisjuhlan seminaarissa Marina Congress Centerissä Helsingissä. Lue uutinen seminaarista. Monet kiinteistöalalla toimivat pitävät EU:ta itsestäänselvyytenä.

1.12.2016

Komissiolta ehdotukset puhtaammasta energiapolitiikasta

Euroopan komissio esitteli eilen toimenpidepaketin, jolla voitaisiin säilyttää EU:n kilpailukyky puhtaaseen energiaan siirtymisen muuttaessa maailman energiamarkkinoita. Komissio haluaa EU:n johtavan maailman siirtymistä puhtaampaan energiaan eikä pelkästään mukautuvan siihen. Siksi EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.