Asukkaana taloyhtiössä

Taloyhtiössä asuminen sujuu parhaiten, kun asukkaat tuntevat taloyhtiön toimintaperiaatteet, yhteisistä pelisäännöistä on sovittu ja asukkaat huomioivat toisensa. Tästä osiosta saat perustietoa muun muassa siitä, mitä taloyhtiö tarkoittaa, miten syntyvät taloyhtiön järjestysmääräykset ja miten taloyhtiössä kannattaa viestiä.

Mikä taloyhtiö on?

Taloyhtiö eli viralliselta nimeltään asunto-osakeyhtiö on Suomessa yleinen omistusasumisen muoto. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto voi muodostaa yleensä oman asunto-osakkeensa tai osakeryhmän, jolla on oma omistaja tai omistajat. Jokainen asunnon omistaja siis omistaa käytännössä osakkeen tai osakeryhmän asunto-osakeyhtiöstä ja saa sitä kautta hallintaoikeuden asuntoonsa.

Osakkeella tai osakeryhmällä osakas voi saada myös hallintaansa esimerkiksi liiketilan, varastotilan tai autotallin.

Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittelevät yhtiön ja sen osakkaan väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Käytännössä osakkeenomistajista muodostuva ja vuosittain kokoontuva yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous valitsee taloyhtiön hallituksen.

Asunto-osakeyhtiön hallinnoimat asuinrakennukset voivat olla kerrostaloja, rivitaloja, paritaloja tai yhden asunnon taloja eli erillistaloja. Asunto-osakeyhtiön voi perustaa hallinnoimaan myös yhtä omakotitaloa. Yhtiö on asunto-osakeyhtiö, mikäli huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty asuinhuoneistoiksi, muussa tapauksessa kysymyksessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö (lyhennettynä kiint.oy. tai KOY).

Jokaisella osakkaalla ja asukkaalla on tärkeä rooli siinä, että asuminen taloyhtiössä sujuu mukavasti, viihtyisästi ja vastuullisesti.

  • Lain määritelmän mukaan ”asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.”
  • Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.
  • Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Sitä ennen asunto-osakeyhtiöihin sovellettiin sekä vuodelta 1991 peräisin ollutta asunto-osakeyhtiölakia että osakeyhtiölakia.

Lisätietoa Finlex http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Viestintä taloyhtiössä asukkaan näkökulmasta

Viestinnällä voidaan parantaa vuorovaikutusta ja toiminnan avoimuutta taloyhtiöissä. Luottamus ja avoimuus isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä vähentää riitoja ja osakehuoneistojen käyttöön liittyviä epäselvyyksiä. Riittävä viestintä mahdollistaa osakkaiden osallistumisen taloyhtiön asioita koskevaan päätöksentekoon. Toiminnan avoimuus lisää myös hallituksen työn arvostusta ja parantaa asumisviihtyisyyttä.

Kun kaikki taloyhtiön asukkaat otetaan mukaan viestintään, sitouttaa se myös osakkaiden vuokralaisia ja lisää osaltaan kaikkien asumisviihtyisyyttä.

Väärinkäsitykset ja väärät tulkinnat, osallistumattomuus, näennäiset kuulemiset ja muut vastaavat tilanteet synnyttävät ja jopa kehittävät konflikteja. Siksi on tärkeää huomioida viestin vastaanottajan lähtökohdat ymmärtää viesti. Tapa ja sävy, jolla viestitään, vaikuttaa viestin ymmärtämiseen ja lisää sitoutumista taloyhtiön yhteisten asioiden hoitoon.

Viestintäsuositus auttaa

Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton Viestintäsuositus taloyhtiöille pyrkii antamaan taloyhtiön osakkaille, hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille kokonaiskuva taloyhtiön viestintää koskevista asunto-osakeyhtiölain säännöksistä ja niitä täydentävästä hyvästä tavasta. Tavoitteena on parantaa viestinnän käytännön toteuttamista osapuolten välillä. Suositus on laadittu yhdessä oikeusministeriön kanssa. Lue viestintäsuositus Kiinteistöliiton jäsensivuilta (vaatii käyttäjätunnuksen).

Asukkaan energiavinkit

Asumisen energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tärkeä rooli. Energiatehokkuus ja energiansäästö ovat osa energiaviisasta asumista. Asukas voi säästää energiaa yksinkertaisin keinoin.

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Valtaosa päästöistä syntyy rakennusten käytön aikana eli kerrostalossa asumisaikana. Esimerkiksi rakennusajan päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin käytön aikaiset päästöt.

Taloyhtiön ja sen asukkaiden energiankulutuksella on siis iso rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Energiatehokkuutta parantavat teot ovat usein hyvin arkisia: sisälämpötilan lasku, veden säästäminen, lamppujen vaihtaminen led-lampuiksi ovat esimerkkejä arjen energiansäästöstä.

Taloyhtiö puolestaan voi vähentää energiankulutustaan joko olemassaolevia järjestelmiä hyödyntämällä, kannustamalla asukkaita energiansäästöön tai mittavampien energiaremonttien avulla. Taloyhtiön kuluista jopa 40% on energian- ja vedenkulutuksesta. Energiansäästö säästää siis myös taloyhtiön euroja.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.8.2018

Pysäköinti maksullista lähes kaikissa kerrostaloissa, pyörille tarpeeksi tilaa vain harvassa taloyhtiössä

Pysäköintipaikat, sähköautojen lataaminen ja pyörien säilytys sekä muut liikenteeseen liittyvät aiheet herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka toisessa taloyhtiön hallituksessa on tarvetta käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita. Pysäköinnin valvontaa ja autopaikkojen hintaa on tarvetta käsitellä joka kolmannessa taloyhtiössä.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

3.6.2020

Yhtiökokous onnistuu myös etänä

Kevät on vilkasta yhtiökokousten aikaa taloyhtiöissä, mutta tänä keväänä fyysisiä kokouksia ei ole kokoontumisrajoitusten vuoksi voitu järjestää. Ratkaisuina ovat olleet kokouksen siirtäminen odottamaan parempia aikoja ja kokouksen järjestäminen etäyhteyksin. Nyt kun etäkokoustamisen makuun on monessa taloyhtiössä päästy ja perusasiat opeteltu, on hyvä tilaisuus ottaa etäosallistuminen pysyväksi osaksi taloyhtiökokoustamisen keinovalikoimaa.

29.6.2016

Autopaikat aiheuttavat kiistoja taloyhtiöissä

Autopaikat herättävät keskustelua monissa taloyhtiöissä. Jos autopaikkoja ei riitä kaikille halukkaille, taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat joutua tulilinjalle niiden jakoperusteista. Autopaikoista ei ole suoranaisia säännöksiä laissa, joten niiden jaossa joudutaan tukeutumaan muun muassa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta johdettuihin tulkintoihin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti