Arvio: asumisen tuissa isot linjat kohdallaan, yksityiskohdissa hiomista

Arvio asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuudesta luovutettiin tänään kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle. Tarkastelussa olivat suorat asumisen ja asuntotuotannon tuet, niihin liittyvä sääntely sekä asumisen verotus. Arvion laati ympäristöministeriön asettama hankeryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Selvityksen mukaan suomalaisen asuntopolitiikan suuret linjat ovat kohdallaan. Kehitettävää löytyy etenkin asumisen tukien kohdentamisesta, kannustavuudesta ja tasapuolisuudesta, jotta kokonaisuus toimisi nykyistä paremmin.

Arvion mukaan:

  • Verotuksella ja tuilla tulisi ohjata nykyistä vähemmän kotitalouksien valintoja omistus- ja vuokra-asumisen välillä. Omistusasumista suosivasta asuntolainan korkojen verovähennysoikeudesta olisi luovuttava kokonaan seuraavalla hallituskaudella.
  • Verotus ja tuet eivät saisi aiheuttaa kannustinloukkuja tai vaikeuttaa työn perässä muuttamista. Omakotitalojen kaupasta perittävä varainsiirtovero olisi alennettava samalle kahden prosentin tasolle kuin osakehuoneistojen kaupan vero. Tällä tavoin voitaisiin varmistaa omistusasumisen eri muotojen tasapuolinen kohtelu ja helpottaa asuntojen myyntiä myös rakennemuutospaikkakunnilla.
  • Nykyistä ASP-järjestelmää (asuntosäästöpalkkio) tulisi jatkaa.
  • Olisi selvitettävä, kuinka paljon toimeentulotuella korvataan asumismenoja. Asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriä olisi nostettava, jotta niitä ei tarvitsisi kattaa toimeentulotuella niin paljon kuin nykyisin.  Toimeentulotuki johtaa asumistukea useammin kannustinloukkuun.
  • Asuntotuotannon tukemista tulisi jatkaa alueilla, joilla asuntojen tarjonta on riittämätöntä ja joilla valtion tukemien asuntojen vuokra on selvästi markkinavuokraa alhaisempi.
  • Asumisoikeusasuntoja tarvitaan myös jatkossa.
  • Tulisi selvittää, kuinka valtion tukemaan asuntotuotantoon saadaan mukaan uusia toimijoita ja miten asuntojen kohdentumista pienituloisimmille asukkaille voitaisiin parantaa.
  • Valtion asuntorahasto tulisi säilyttää itsenäisenä, jotta asuntotuotannon rahoituksen pitkäjänteisyys voidaan turvata. On tarpeen selvittää, voiko rahaston varoja käyttää jatkossa myös lainoihin ja sijoituksiin, jotka tukevat asuntorakentamista ja kaupunkikehittämistä.
  • Valtion tukea tarvitaan asuntojen esteettömyyden edistämiseen väestön ikääntyessä nopeasti.

Arvion mukaan on keskeistä, että asumisen tukijärjestelmää ja tukipolitiikkaa koskevat muutokset ovat pitkäjänteisiä. Muutosten tulee tapahtua asteittain, jotta asuntomarkkinoilla ja kotitalouksilla on riittävästi aikaa sopeutua niihin.

Ministeri Viitanen: asuntorahaston pysyttävä itsenäisenä, korkovähennys tärkeä myös jatkossa

Raportin vastaanottanut ministeri Viitanen kiitti hankeryhmää tehdystä työstä. ”Käsissämme on kattava arvio asumisen verotuksesta ja monista erilaisista asumisen tuista. Tämä on kuitenkin vasta asiantuntijoiden pohjatyö ja poliittisten johtopäätösten aika on vasta myöhemmin. En siten ole sitoutunut työryhmän esityksiin poliittisesti.”

”Pidän erittäin tärkeänä, että valtion asuntorahasto pysyy jatkossakin riippumattomana valtion budjetista. Itsenäinen asuntorahasto on ainoa käytössämme oleva merkittävä tukiväline, kun budjettivarat vuosi vuodelta niukkenevat. Rahastoon asukkailta kerätyt varat tulee myös jatkossa suunnata kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ja korjaamiseen”, ministeri Viitanen linjaa.

”Tärkeää on myös jatkaa nykyisiä suhdanneluonteisia 40-vuotisen korkotukilainoituksen edullisempia ehtoja.”

”Moni työryhmän ehdotuksista vaatii kuitenkin tarkkaa harkintaa. Esitys omistusasuntojen korkovähennyksestä luopumisesta tulevalla hallituskaudella on mielestäni epärealistinen. Etenkin lapsiperheille korkovähennys on tärkeä”, ministeri Viitanen toteaa.

Työnsä tueksi hankeryhmä teetti kaksi laajaa, kansainväliseen aineistoon perustuvaa kirjallisuuskatsausta: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT selvitti asumisen verotusta ja Pellervon taloustutkimus PTT asumisen tarjonta- ja kysyntätukia. Katsaukset ovat raportin liitteinä.

Raporttiin liittyy eriävä mielipide.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

8.4.2022

Nordea ennustaa vastikkeisiin usean prosentin korotusta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtajan Jussi Pajalan mukaan asuntolainatiskeillä noin 20 prosentin notkahduksena hakemusten määrässä helmi–maaliskuun vaihteessa. − Puhuttiin 2–3 viikosta. Ei ole selvää, johtuiko notkahdus suoraan sodasta vai sattuiko samaan aikaan jotain muuta, Pajala sanoo.

19.4.2022

Venäjän hyökkäys ei juuri vaikuta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin

Etuovi.com toteutti asunnon osto- ja myyntiaikeita kartoittavan kyselynsä 10.-21.3.2022, jolloin Venäjän hyökkäyksen alkamisesta oli kulunut aikaa 2–3 viikkoa. Kyselyyn vastasi 2 770 satunnaisesti poimittua sivuston kävijää. Vastaajista 50 % suunnitteli omistusasunnon ostamista, 14 % sijoitusasunnon ostamista ja 13 % loma-asunnon ostamista.

12.4.2022

Rakli: Rakennuskustannusten nousu vaikeuttaa vuokra-asuntojen tuotantoa

Vuokra-asuntosijoittamisen suosio pysyy vahvana taloudellisen toimintaympäristön epävarmuuden kasvusta huolimatta. Kaikkien ammattimaisten sijoittajaryhmien ennakoidaan kasvattavan vuokra-asuntosijoituksiaan. Raklin Vuokra-asuntobarometrin jyrkin muutos viime syksyyn verrattuna nähtiin vastaajien lähes yksimielisissä näkemyksissä rakennuskustannusten kehityksestä.

talousarviossa

10.1.2023

Talousarviossa huomioitava kasvavat kustannukset

Ensi vuoden talousarviossa on otettava huomioon kasvavat kustannukset, muistuttaa Kiinteistöliitto. Sähkön hinta pysyy korkealla ja lämmityskulut nousevat edelleen. Budjettiin kannattaa jättää liikkumavaraa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti