Apua taloyhtiön hankesuunnitteluun

Korjaushankkeen alkuvaiheen ratkaisut määrittävät pitkälti tulevan korjaushankkeen kustannukset. Niillä vaikutetaan myös kiinteistön elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Taloyhtiöiltä on toistaiseksi puuttunut ohjeistus hankesuunnitteluvaiheen toteuttamiseen. Puute poistuu Rakennustieto Oy:n julkaistessa ohjeen ”Korjaushankkeen hankesuunnittelu taloyhtiössä.”

Opas on taloyhtiön tiekartta korjaushankkeen hankesuunnitelman laadituttamiseen. Se on tarkoitettu taloyhtiöiden hallinnosta vastaaville, isännöitsijöille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville.

– Puutteellinen tieto hankesuunnittelusta on pahimmillaan johtanut siihen, että taloyhtiöt eivät ole kartoittaneet vaihtoehtoisia ratkaisuja korjaushankkeen toteuttamiseksi, vaan ovat valinneet ratkaisun, joka ei ole kyseisen taloyhtiön korjaamisessa optimaalinen, sanoo kortin kirjoittamisesta vastannut kehityspäällikkö Jari Virta Kiinteistöliitosta.

Tavoitteet selviksi

Hankesuunnittelussa määritetään tavoitteet hankkeen laajuudelle, kustannuksille, ajoitukselle, lopputuloksen laadulle, viestinnälle ja asetetaan reunaehdot itse korjausvaiheelle. Hankesuunnittelussa tuodaan esiin vaihtoehtoiset toteuttamistavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankesuunnitteluun voi liittyä myös kuntotutkimuksia, joiden avulla löydetään soveltuvat korjausvaihtoehdot.

Hankesuunnittelun lopputuloksena saadaan yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma ja investointipäätös eli päätös suunnittelun aloittamisesta. Hyväksytty hankesuunnitelma on näin osakkaiden ilmaisema tahto toimenpiteistä, joita he haluavat taloyhtiössään tehtävän.

– Taloyhtiön kannattaa ennen päätöksiä tekevää yhtiökokousta järjestää osakkaille tiedotustilaisuus, jossa avataan osakkaille ne tekniset ongelmat, joihin korjauksella haetaan ratkaisua sekä eri korjausvaihtoehdot niihin liittyvine kustannuksineen, Jari Virta painottaa.

Laajoissa korjaushankkeissa taloyhtiöllä ei yleensä ole riittävää tietotaitoa ja voimavaroja hankesuunnittelun läpivientiin, vaan taloyhtiön hallitus valitsee ulkopuolisen konsultin hankesuunnittelusta vastaamaan.

Hankesuunnittelukortin laadinnassa ovat olleet mukana Kiinteistöliitto, Talokeskus Yhtiöt, SKH-Isännöinti, ERAT Arkkitehdit, Consti Yhtiöt ja Rakennustieto. Kortti on julkaistu KH 90-00593-, RT 18-11220- ja LVI 03-10577 -ohjeina. Ne sisältyvät Rakennustiedon kyseisten tietokantojen tilauksiin. Ohjeet voi ostaa myös rakennustietokauppa.fi-verkkokaupasta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

taloyhtiön turvallisuus

2.3.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Varautuminen tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin on asumisturvallisuuden perusta. Pelastussuunnitelma toimii taloyhtiöiden suunnittelun työvälineenä turvallisuuden rakentamisessa. Sen sisällön määrittävät pelastuslaki ja -asetus.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti