Vakuutukset taloyhtiössä

Taloyhtiön tulee huolehtia vakuutuksista asianmukaisesti. Varsinaisten kiinteistön vakuutusten lisäksi tulee huomiotavaksi erilaiset tapaturma-, työeläke- ja vastuuvakuutukset.

Kiinteistön vakuutukset ovat yhdistelmävakuutuksia, jotka kattavat useita erilaisia riskejä. Taloyhtiön vakuutuksiin sisältyy pääsääntöisesti esinevakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi taloyhtiön vakuutukseen sisältyy joko automaattisesti tai lisäturvavakuutuksena kone- ja laiterikkovakuutus.

Taloyhtiön ja osakkaan kesken vakuutusasiat tulevat yleisimmin esille erilaisten vahinkojen korvaamisten yhteydessä. Paikallaan muistuttaa kaikkia taloyhtiön asukkaita kotivakuutusten tarpeellisuudesta ja esimerkiksi siitä, että taloyhtiön vakuutukset eivät tee asukkaiden kotivakuutuksia tarpeettomiksi.

Vakuutukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia taloyhtiöille ja asukkaille. Kunnollisen ja kullekin sopivan vakuutusturvan lisäksi tulee taloyhtiöissä pyrkiä riskien kartoittamiseen ja ennalta ehkäisyyn. Taloyhtiön turvallisuussuunnitelman ja vastuullisen kiinteistön ylläpidon ja hoidon sekä tavoitteellisen riskinhallinnan avulla saavutetaan selkeitä säästöjä ja parempi asumisenlaatu.

Kiinteistövakuutus ja kotivakuutus

Kiinteistövakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman ehtojen mukaisen vahingon. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa tulipalo, putkivuoto, viemäritukos, ilkivalta, myrskyvahinko ja vastuuvahingot. Kiinteistövakuutuksesta ei kuitenkaan korvata rakennus-, suunnittelu- ja asennusvirheitä eikä asukkaiden tuottamuksellisia vahinkoja. Myöskään asukkaiden irtaimisto ei kuulu kiinteistövakuutuksen korvauspiiriin, vaan se on vakuutettava erikseen kotivakuutuksella.

Kotivakuutus on usein yhdistelmä kodin irtaimen omaisuusvakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja oikeusturvavakuutuksesta. Tarjolla on kuitenkin hyvin erilaisia tuotteita pelkästä palovakuutuksesta hyvin laajaan turvakokonaisuuteen.

Jos kiinteistössä tapahtuu vahinko (esimerkiksi tulipalo tai putkivuoto), syntyy usein vahinkoa myös asukkaiden irtaimistolle. Kiinteistövahingon seurauksena asukkaille voi syntyä lisäksi ylimääräisiä muualla asumisen kustannuksia, varastointikustannuksia ja taloudellisia menetyksiä. Tällöin korvausta haetaan asukkaan omasta kotivakuutuksesta. Taloyhtiö vakuuttaa siis vain ”itsensä”, ja asukkaat vastaavat oman omaisuutensa vakuutusturvasta.

Asukas voi joutua vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista kiinteistössä. Mikäli asukas aiheuttaa huolimattomuudellaan vahinkoa kiinteistön rakenteille, taloyhtiö voi vaatia korvauksia asukkaalta. Asukas voi puolestaan hakea korvausta kotivakuutuksensa mahdollisesta vastuuvakuutusosasta.

Vakuutusmeklari – vakuutuksenottajan asialla

Vakuutusmeklari on asiakkaan edustaja, joka valvoo aina toimeksiantajansa eli vakuutuksenottajan etua. Meklari ei saa olla riippuvuussuhteessa vakuutusyhtiöön. Meklari on itsenäinen vakuutuksenvälittäjä, joka välittää vakuutuksia useisiin eri vakuutusyhtiöihin asiakkaansa etua tavoitellen.

Meklari toimii asiakkaansa lukuun edustaen tätä, kun taas asiamiehet ja moniasiamiehet edustavat vakuutuksenantajia. Suomessa vakuutusmeklarin rekisteröinnin voi tarkastaa osoitteesta: https://sol.itella.net/vakuutusedustajarekisteri

Meklarin tehtävät ja palkkio määritellään asiakkaan kanssa solmittavassa toimeksiantosopimuksessa. Valtakirjalla meklari valtuutetaan hoitamaan toimeksiantajan vakuutusasiat, kuten vakuutusten kilpailuttamisen, muutokset vakuutussopimuksissa ja vahinkoasioiden hoidon sekä vakuutusmaksujen välittämisen.

Meklari tuntee vakuutusmarkkinat ja osaa suositella asiakkaalleen parhaiten sopivaa vakuutusratkaisua laadittavassa tasapuolisessa analyysissä. Vakuutusten kilpailutus ja tarjousten vertailu on kuitenkin vain pieni osa meklarin työtä. Asiansa osaava meklari neuvoo asiakastaan kaikissa vakuutuksiin ja vakuutustapahtumiin liittyvissä asioissa. Meklarin asiantuntemus korostuu myös vahinkotapauksissa: meklari auttaa vahinkoilmoituksen laatimisessa, neuvoo vahingon hoidossa ja ennen kaikkea varmistaa, että asiakas saa ehtojen mukaisen vakuutuskorvauksen. Meklari osallistuu tarvittaessa myös vahinkoneuvotteluihin vakuutusyhtiön kanssa.

Meklarinkäytön hyödyt taloyhtiölle

Taloyhtiön kannattaa antaa vakuutukset kiinteistöjen vakuuttamiseen erikoistuneen vakuutusmeklarin hoitoon, koska:

  • Taloyhtiö saa vakuutusalan ammattilaisen apua vakuutus- ja vahinkoasioissa.
  • Vakuutusturvan tarkastaa ja sitä hoitaa vakuutusyhtiöistä riippumaton ammattilainen.
  • Taloyhtiön vakuutuksia ja vahinkoja hoitaa taloyhtiön etua ajava vakuutusalan ammattilainen.
  • Taloyhtiön hallitus saa yksityiskohtaisia yhteenvetoja (isännöitsijän kautta) vahingoista sovitulta ajanjaksolta – näitä ei vakuutusyhtiöiltä ole yleensä mahdollista saada.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.8.2018

Pysäköinti maksullista lähes kaikissa kerrostaloissa, pyörille tarpeeksi tilaa vain harvassa taloyhtiössä

Pysäköintipaikat, sähköautojen lataaminen ja pyörien säilytys sekä muut liikenteeseen liittyvät aiheet herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka toisessa taloyhtiön hallituksessa on tarvetta käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita. Pysäköinnin valvontaa ja autopaikkojen hintaa on tarvetta käsitellä joka kolmannessa taloyhtiössä.

19.1.2017

Hoidetaanko taloyhtiösi vakuutukset ammattitaidolla?

Ajantasainen vakuutusturva on välttämättömyys taloyhtiölle. Kansainväliset vakuutusyhtiöt ovat lisänneet kilpailua alalla. Esimerkiksi taloyhtiön remonttien yhteydessä vakuutusturva tulee tarkistaa.

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

29.6.2016

Autopaikat aiheuttavat kiistoja taloyhtiöissä

Autopaikat herättävät keskustelua monissa taloyhtiöissä. Jos autopaikkoja ei riitä kaikille halukkaille, taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat joutua tulilinjalle niiden jakoperusteista. Autopaikoista ei ole suoranaisia säännöksiä laissa, joten niiden jaossa joudutaan tukeutumaan muun muassa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta johdettuihin tulkintoihin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti