Uutta ymmärrystä asuintilan ja joustavuuden suhteesta

Mitä tilallisia keinoja asuntoja suunnitteleva arkkitehti voi käyttää synnyttääkseen joustavuutta? Kuinka asumiseen tarkoitettu tila voi mukautua erilaisiin tarpeisiin? Näihin kysymyksiin arkkitehti Jyrki Tarpio pureutuu väitöstutkimuksessaan.

Muutoksia ja vaihtelua asumisen tarpeisiin aiheuttavat sekä yksilölliset että yhteiskunnalliset tekijät. Jos asunnoista ja asuinrakennuksista halutaan tehdä aidosti kestäviä, niiden pitää olla joustavia eli mukautumiskykyisiä vaihteleviin ja ajassa muuttuviin tarpeisiin.

Arkkitehti Jyrki Tarpio kartoittaa väitöstutkimuksessaan erilaisia asunnon tilallisia lähtökohtia ja tilasuunnitteluun liittyviä joustavuutta tuottavia periaatteita. Tarpio tutkii joustavaa asuintilaa kahdella tavalla: hän analysoi sekä asuntoarkkitehtuuria tutkineiden teoreetikkojen joustavista asunnoista tekemiä luokitteluja ja käsitteellistyksiä että suurehkoa määrää erilaisia joustavina pidettyjä asuntoja.

Tarpio erottaa seitsemän joustavan asunnon tilallista lähtökohtaa ja niihin kytkeytyvää suunnitteluperiaatetta. Näitä hän kutsuu tutkimuksessaan joustavan asunnon tilallisiksi logiikoiksi. Logiikat perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, ja ne tuottavat keskenään erilaiset joustavuusominaisuudet. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mahdollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logiikalla, vaan logiikoita voi yhdistellä.

– Logiikat ohjaavat suunnittelua ja rakentamista, ja ne konkretisoituvat rakennusten pysyväisluonteisiksi ominaisuuksiksi. Logiikan valinta, joko tietoinen tai tiedostamaton, on pitkävaikutteinen, rakennetun ympäristön kestävyyteen olennaisesti vaikuttava strateginen päätös, Tarpio toteaa.

Väitöstyö muodostaa suomenkielisen asuntosuunnittelun perusteita tuoreella tavalla käsittelevän tilateorian ja sen ohella myös laajan käsitteellis-kuvallisen ideapankin. Se tarjoaa arkkitehdin näkökulman tärkeään aiheeseen tavalla, joka hyödyttää sekä suunnittelutyötä että tutkimusta.

Väitöstilaisuus perjantaina 15.5.

Arkkitehti Jyrki Tarpion väitöskirja Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) talouden ja rakentamisen tiedekunnassa perjantaina 15.5.2015 kello 12 alkaen Rakennustalon auditoriossa RG202 (Korkeakoulunkatu 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori, arkkitehti Lauri Louekari. Tilaisuutta valvoo professori Markku Hedman TTY:n arkkitehtuurin laitokselta.

Jyrki Tarpio (46) työskentelee TTY:n arkkitehtuurin laitoksella asuntosuunnittelun tutkijana ja tuntiopettajana. Hän toimii myös yrittäjänä helsinkiläisessä Arkkitehtitoimisto Humus Ky:ssä.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

4.2.2022

Kaupallinen yhteistyö

Vantaan Energia on elämäsi paras energiapäätös

Lämmityksen hankkiminen Vantaan Energialta on vastuullinen teko ilmaston hyväksi. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä takaa kilpailukykyiset hinnat, jotka pysyvät vakaina myös tulevaisuudessa. Ihmisten tarpeet ja toiveet lämmityksen ja energian käytön suhteen ovat hiljalleen viime vuosien aikana muuttuneet.

Vantaan Energia

28.1.2022

Vuokranantajakysely 2022: Uuden sijoitusasunnon ostoaikeet laskussa

Vuokranantajakyselyssä kysyttiin uuden sijoitusasunnon ostoaikeista tulevan vuoden aikana. Noin puolet yli 2100 vastaajasta arvioi, etteivät he aio hankkia uutta sijoitusasuntoa, vaikka sopivakin kohde ilmaantuisi myyntiin. Vastaajien osuus, jotka eivät aio ostaa uutta asuntoa seuraavan vuoden aikana, kasvoi edellisen vuoden kyselystä noin viidellä prosenttiyksiköllä.

17.12.2021

Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

20.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Kerrostaloyhtiö Espoossa tiputti kaukolämmön kulutustaan lähes 20 prosenttia älylämmityksen avulla

Taloyhtiö As Oy Espoon Tuulenvireessä nautitaan lähes 20 prosenttia paremmasta energiatehokkuudesta Wattisen ensimmäisen käyttövuoden jälkeen – ja jännitetään, kuinka paljon säästöjä onnistutaan tänä vuonna tekemään talven 2022 kulutuspiikkien aikana. Älylämmitysjärjestelmän käynnistys Wattisen kanssa ylitti vuonna 2005 valmistuneen espoolaistaloyhtiön odotukset. Taloyhtiön hallituksen tekemässä kartoituksessa arvioitiin investoinnin olevan kannattava, mikäli se onnistuisi tuomaan lämmityskustannuksiin vähintään 10 prosentin […]

Wattinen

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti