Turvallisuusriihi Skanskan asuntotyömailla Etelä-Suomessa

Tänään Skanskan Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikössä keskeytettiin työt kaikilla työmailla klo 7.00-9.00. Tänä aikana pidettiin turvallisuusriihi, jonka tarkoituksena oli yhdessä tunnistaa ja vähentää työmaan vaaranpaikkoja sekä varmistaa kuhunkin työhön liittyvien suojavälineiden oikeaa käyttöä.

”Skanskan tavoitteena on nolla tapaturmaa, ja töiden keskeyttäminen turvallisuusriihen ajaksi on painava muistutus tästä. Yhteisellä työmaalla työturvallisuus on kaikkien asia”, toteaa Etelä-Suomen asuntorakentamisyksikön aluejohtaja Ilpo Luhtala.

Turvallisuusriihiin osallistui koko henkilöstö kaikilla yksikön työmailla, joita on tällä hetkellä käynnissä 25. Myös aliurakoitsijat ja heidän työnjohtonsa olivat velvollisia osallistumaan. Yhteensä osallistujia oli yli 600.

Tilaisuuksien materiaalina olivat tuoreet turvaraportit, joita tilaisuudessa käytiin läpi oppimismielessä. Skanskassa tuotetaan turvaraportti jokaisesta poissaoloon johtaneesta tapaturmasta ja vakavasta läheltä piti -tilanteesta. Raporteissa kuvaillaan tapahtunutta ja analysoidaan, mitkä syyt ovat johtaneet siihen.

Materiaalien pohjalta keskusteltiin riskinotosta ja vaaranpaikoista sekä siitä, miten oman työmaan turvallisuutta voidaan parantaa. Tässä auttoivat myös työmailta otetut valokuvat. Lisäksi kerrattiin henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä koskevat säännöt. Lopuksi jokainen teki henkilökohtaisen turvallisuuslupauksen.

”Turvallisuusriihissä tärkeintä on, että mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun ja jakaa mielipiteensä”, Luhtala tähdentää.

Turvallisuusriihien yhteydessä testattiin myös riskien itsearviointilomaketta. Siinä työntekijä itse pohtii, mitä töitä hän kyseisenä päivänä tekee ja mitä laitteita ja välineitä käyttää, kuuluuko töihin korkean riskin töitä ja miten riskit voitaisiin poistaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

16.2.2017

Omakotitalojen hinnat pompahtivat isoissa kaupungeissa

Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, jossa viime vuoden kiinteistökauppojen keskiarvohinta oli 470 000 euroa (nousua 5 % edellisvuoteen verrattuna). Helsingissä omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 405 000 € (+12 %), Vantaalla 318 000 € (+/− 0 %), Tampereella 269 000 € (+9 %), Turussa 234 000 € (+13 %) ja Oulussa 179 500 € (+1 […]

17.6.2016

Suomessa opittavaa Itävallan asuntorakentamisesta

Asuntorakentaminen on Itävallassa huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa, käy ilmi tuoreesta asuinrakentamisen käytäntöjä ja kustannuksia vertailleesta selvityksestä. Maiden väliset kustannuserot johtuvat vertailussa useista eri tekijöistä, kuten rakennusmateriaalien hinnasta, säädöksistä sekä rakentamisen prosesseista ja kulttuurista. Nämä yhdessä selittävät Itävallan edullisemmat rakentamiskustannukset.

17.11.2016

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu pääkaupunkiseudulla

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri ennakoi korjausrakentamisen kasvua pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa. Sen sijaan Itä- ja Pohjois-Suomessa odotukset ovat muuta maata heikommat. Kyselyyn vastanneista 2100 taloyhtiöstä joka kolmannella on kuluvana vuonna käynnissä korjaushanke, vaikka taloustilanteen katsotaan jarruttavan hankkeiden käynnistymistä.

20.4.2017

Voimakas positiivinen muutos asuntokaupassa tammi-maaliskuussa

Vanhojen kerrostalohuoneistojen kauppoja tehtiin maaliskuussa Suomessa lähes 5% enemmän kuin maaliskuussa 2016. Kauppamäärän nousu käytetyissä kerrostalohuoneistoissa on erittäin voimakas, kun verrataan maaliskuun kauppoja tammikuun kauppamäärään, johon verrattuna kasvua on yli 33% koko Suomen luvuissa.  Pääkaupunkiseudulla käytettyjen kerrostalohuoneistojen kauppamäärä nousi tammikuuhun vuoteen verrattuna yli 40 %. Kerrostalohuoneistojen kaupassa vahvoja kasvulukuja tammi-maaliskuu -vertailussa nähtiin mm.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti