Selvitys: Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on Sähköinen asunto-osakerekisteri -hanke (ASREK). ASREK vauhdittaa melko perinteisenä pidettyä kiinteistöalan yleistä digitalisoitumiskehitystä ja luo edellytyksiä yrityksille digitalisoida omia prosessejaan ja palveluitaan. ASREK:in avulla voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Syksyllä 2017 tehdyn vaikutusarvioinnin mukaan ASREK:in mahdollistama kokonaishyöty isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille on 37,5–44,5 miljoonaa euroa.

ASREK:in taloudelliset hyödyt isännöitsijöille liittyvät mm. isännöitsijätodistuksiin sekä saantojen- ja omistajavaihdosten kirjaamiseen. Isännöitsijätodistusten osalta merkittävien hyötyjen realisoituminen kuitenkin edellyttäisi, että nykyisen muotoisesta isännöitsijätodistuksesta osin luovuttaisiin ja että merkittävä osa isännöitsijätodistuksen tiedoista päivittyisi automaattisesti muista rekistereistä. Saantojen ja omistajavaihdosten kirjaamisen osalta hyödyt ovat suorempia. ASREK:in myötä erillisiä yhtiöiden ylläpitämiä osakeluetteloita ei enää ole ja silloin kun kauppaan ei liity ehtoja kuten lunastusoikeutta, on prosessi myös ASREK:in myötä hyvin pitkälle automatisoitavissa. Isännöitsijöiden kokonaishyödyksi on arvioitu noin 3–4 miljoonaa euroa riippuen ASREK:in tietosisällön laajuudesta.

ASREK:in taloudelliset hyödyt kiinteistönvälittäjille koskevat mm. kaupan kohteen ja omistuksen varmistamista, arvonmääritystä, myyntitoimeksiannon toteutusta ja itse kaupantekoa. Kiinteistövälittäjien saama hyöty riippuu oleellisesti ASREK:in tietosisällöstä. Mitä enemmän isännöitsijätodistusten tietoja on saatavissa rakenteisessa muodossa, sitä suurempia ovat hyödyt. Kiinteistövälittäjien kokonaishyödyksi on arvioitu noin 4–11 miljoonaa euroa riippuen ASREK:in tietosisällön laajuudesta.

Pankkien näkökulmasta osakekirjojen siirtelemisestä luopuminen tuo vuositasolla jopa 24 miljoonan euron säästöt. Lisäksi osakekirjojen painamiseen vuosittain kuluva 6 miljoonaa euroa säästyy, kun omistukset muuttuvat sähköisiksi.

Asunto-omistajien taloudelliset hyödyt muodostuvat ennen muuta heitä palvelevien yritysten eli isännöitsijöiden ja kiinteistönvälittäjien sekä pankkien toiminnan kautta. Lisäksi (jälki)panttauksen helpottuminen mahdollistaa asuntovarallisuuden parempaa hyödyntämistä muiden kuin asuntolainojen vakuutena.

Taloudellisten hyötyjen lisäksi ASREK tuo monia laadullisia hyötyjä kuten esimerkiksi virheiden vähenemistä sekä tiedon luotettavuuden ja ajantasaisuuden paranemista.

ASREK:in käyttöönotto tulee edellyttämään useita erilaisia tietojärjestelmäintegraatioita. Näiden taloudellisia vaikutuksia ei ole ollut vielä mahdollista arvioida, koska järjestelmämääritykset eivät ole valmiita.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Tutustu selvitykseen

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

17.11.2021

Taloyhtiön on vaikea puuttua häiritsevään elämään – hallintaanottoa pidetään hankalana

Asunto-osakeyhtiöllä on oikeus ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto haltuunsa laissa määritellyin edellytyksin enintään kolmen vuoden ajaksi. Isännöintiliitto kertoo tiedotteessaan, että hallintaanottoa ei juuri käytetä, koska siinä on taloyhtiölle monia haasteita. Se on prosessina hidas eikä sitä voi tehdä kevyin perustein.

16.2.2022

Taloyhtiöt haluavat lisää toimivaltaa asumisrauhan ylläpitämiseksi

Usein toistuvia häiriöitä aiheuttavat samat tahot. Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen tekemän kyselyn mukaan vuokralainen on asumisrauhan häiritsijänä lähes puolessa tapauksista. 27 % tapauksista häiriön aiheuttajana on osakkaan vuokralainen tai vieras, ja 15 % yhtiön osakas.

Sota heikentää venäläisten maksukykyä

30.5.2022

Sota saattaa lisätä venäläisten osakkaiden maksuvaikeuksia

Taloyhtiöt saattavat joutua perimään vastikkeita venäläisiltä osakkailta, kun Ukrainan sota heikentää venäläisten maksukykyä. Neuvontalakimies Tapio Haltian mukaan venäläisten maksuongelmat eivät ole uusi ilmiö.

4.4.2022

Kymmenientuhansien taloyhtiöiden tiedot uupuvat yhä sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä

Maanmittauslaitoksen mukaan vanhemmat taloyhtiöt ovat siirtäneet tietojaan uuteen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään toistaiseksi varsin vähän. Järjestelmään on kertynyt tähän mennessä tiedot noin 9 000 taloyhtiöstä, joista vanhempia eli ennen vuotta 2019 perustettuja yhtiöitä on noin 4 400. –  Vasta hyvin pieni osa osakeluettelojen siirroista on tehty, sanoo johtaja Janne Murtoniemi Maanmittauslaitokselta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti