Mitä ovat kiinteistöä koskevat rasitteet?

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää tai vastaavalla tavalla hyödyntää toisen kiinteistön aluetta tai toisella kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta. Tavallisimpia rasitteita ovat esimerkiksi erilaiset kulkuyhteysrasitteet sekä ajoneuvojen pitämistä varten perustetut rasitteet. Kiinteistöön kohdistuvat ja sen hyväksi perustetut rasitteet ilmenevät kiinteistörekisteristä.

Rasitteet perustetaan pääsääntöisesti osapuolten laatiman kirjallisen sopimuksen pohjalta. Rasitettu ja oikeutettu kiinteistö voivat rasitesopimuksessa sopia rasitetta tarkemmin määrittelevistä ehdoista kuten esimerkiksi kohteen hoidosta, kunnossapidosta sekä kustannusten jakamisesta. Rasitesopimukset voivat aiheuttaa tulkintaristiriitoja, jos sopimusehdot on laadittu rakentamisvaiheessa vuosikymmeniä sitten ja sopimus on joltain osin puutteellinen.

Riitatilanteissa on muistettava, että rasitteet perustetaan pääsääntöisesti pysyvänä oikeutena, jolloin ne ovat voimassa ikuisesti. Rasitteiden muuttaminen tai poistaminen yksipuolisesti on mahdollista vain laissa määritellyissä tilanteissa. Vastaavasti kynnys rasitesopimuksen tai sen ehdon sovittelulle on tyypillisesti hyvin korkealla. Siksi taloyhtiön olisi hyvä käydä läpi mahdolliset kiinteistöään koskevat rasitesopimukset ja tarvittaessa pyrkiä neuvottelemaan sopimusten täydentämisestä tai muuttamisesta asianosaisten kesken ennakollisesti ennen kuin tulkintaristiriitoja pääsee syntymään.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 1/2022.

Sanni Nuutinen

Kirjoittaja on lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa ry:ssä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

17.6.2016

Yhtiökokouspäätöksen mitättömyyteen vetoaminen

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen loukkaaminen voi johtaa yhtiökokouksenpäätöksen pätemättömyyteen tai mitättömyyteen. Päätöksen pätemättömyyteen on reagoitava määräajassa. Helsingin hovioikeus on antanut keväällä 2016 tuomion siitä, oliko yhtiökokouspäätöksen mitättömyyteen vedottu ajoissa (Helsingin hovioikeus 4.3.2016, nro 378).

28.2.2017

Kyberuhat vaanivat kiinteistöjä

Kiinteistöautomaation haavoittuvuudesta saatiin viime lokakuussa varoitus. Kahden taloyhtiön automaatiojärjestelmien tietokoneita käytettiin hyväksi palvelunestohyökkäyksessä. Julkisuuteen tulee vain pieni osa tapauksista.

taloyhtiö palvelut kiinteistöala

27.5.2022

Mitä taloyhtiön kannattaa muistaa palveluita ostaessa?

Taloyhtiöt tarvitsevat monia ulkopuolisten tuottamia palveluita muun muassa kiinteistön ylläpitoon ja korjaushankkeisiin. Siksi ne ovat merkittävä kiinteistöalan työllistäjä. Mutta mitä palveluita ostaessa on hyvä muistaa?

24.1.2020

Kiinteistöalan Kustannus Oy hakee toimitusjohtajaa

Oletko kiinteistö- tai kustannusalaa tunteva ammattitaitoinen ja aikaansaava johtaja? Haluatko lähteä luotsaamaan hyvässä tuloskunnossa olevaa kiinteistöalan johtavaa sisällöntuottajaa kohti 2030–lukua? Toimitusjohtajana saat vastuullesi Kiinteistöalan Kustannus Oy:n operatiivisen ja strategisen johtamisen.