Vesiensuojelu alkaa omalta pihaltasi

Hulevesi tarkoittaa sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pintoja pitkin rakennetussa ympäristössä. Mitä enemmän alueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Ilmastonmuutoksen edetessä sademäärät kasvavat ja rankkasateet lisääntyvät, jolloin huleveden määrä rakennetussa ympäristössä tulee myös kasvamaan. Siksi huleveden hallinta on entistä tärkeämpää.

Huleveden muodostumiseen vaikuttavat sateen määrä ja voimakkuus, sulavan lumen määrä ja sulamisnopeus. Määrään vaikuttaa myös, kuinka paljon alueella on vettä läpäisemättömiä pintoja kuten asfalttia ja rakennuksia. Hulevesi voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten tulvimista. Siksi huleveden hallinta on tärkeää paitsi yleisillä alueilla, myös kiinteistöillä.

Kiinteistöillä hulevesi ja perustusten kuivatusvesi (ns. salaojavesi) täytyy ohjata erilliseen hulevesijärjestelmään. Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Esimerkiksi kiinteistön putkiremontti voi olla oiva hetki tarkistaa, että vesien johtaminen on järjestetty asianmukaisesti.

Huleveden hallinta vaikuttaa lähivesistöihin

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella, on sen liityttävä hulevesiviemäriverkostoon vesien poisjohtamiseksi. Muilla alueilla hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään, kuten avo-ojaverkostoon, tai käsitellään tontilla esimerkiksi imeyttämällä.

Pääkaupunkiseudulla huleveden viemäröinti on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n vastuulla. Tehtäviimme kuuluvat huleveden runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Kiinteistön vastuulla on puolestaan rakentaa sekä pitää kunnossa huleveden tonttiviemäri omalta tontiltaan HSY:n huleveden runkoviemäriin saakka.

Hulevesiverkostoon johdettavaa hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se johdetaan vesistöihin sellaisenaan. Siksi onkin tärkeää, ettei maahan tai hulevesikaivoihin heitetä esimerkiksi roskia tai kaadeta haitallisia aineita. Näin suojellaan myös lähivesistöjä.

Pihalle kasvillisuutta ja vettä läpäiseviä materiaaleja

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen omalla tontilla ovat suositeltavia keinoja hulevesien hallinnassa. Vedestä voi hyvän suunnitelman avulla tehdä kauniin ja kiinnostavan elementin pihalle. Hulevettä voidaan hallita myös pienillä teoilla: esimerkiksi katolta valuvan sade- ja sulamisveden voi kerätä vaikkapa tynnyreihin ja käyttää puutarhan kasteluun.

Tontilla kannattaa olla kasvillisuutta ja vettä läpäiseviä materiaaleja, kuten nurmea, soraa tai reikälaattoja. Pihassa voi olla kasvillisuuden peittämiä painanteita tai pieniä altaita, joihin vesi ohjataan. Kasvillisuus sitoo ravinteita vesistä, ja maaperän ominaisuuksista riippuen vesi voi painanteissa ja altaissa myös imeytyä maahan. Painanteet hidastavat huleveden virtausta.

Viherkatot viivyttävät katolle satavia ja sulavia vesiä. Viherkatto imeyttää, suodattaa, haihduttaa ja käsittelee vettä kasvillisuuden avulla. Huleveden hallintaan onkin olemassa monia luonnonmukaisia ja teknisiä ratkaisuja. Järjestelyt on toteutettava siten, että niistä ei aiheudu tulvan vaaraa tai muuta haittaa.

Vaikka kiinteistö olisikin liittynyt hulevesiviemäriverkostoon, on huleveden hallinnalla tontilla merkitystä. Kiinteistön omistajat ja haltijat voivat vaikuttaa koko verkoston toimintaan ja välityskykyyn rankkojen sateiden aikana. Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen tontilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriverkostoon vähentää verkoston kuormitusta ja tulvimisen todennäköisyyttä.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, sillä se kasvattaa jätevesiverkoston ylivuodon riskiä. Jos hulevettä johdetaan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin ja näin syntyy ylivuoto. Ylivuodon aikana puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Lisäksi on muistettava, että jätevesiviemäriin johdettu hulevesi kasvattaa kiinteistön jätevesimäärää ja siten myös jäteveden puhdistamisen kustannuksia.

Katso video: Näin ohjaat huleveden oikein

Marika Visakova
ympäristöasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

29.11.2018

Maailmassa ainutlaatuinen digitaalisen asunto-osakekaupan järjestelmä syntyy pankkien, kiinteistönvälitysalan, teknologiayrityksen ja viranomaisten yhteistyönä

Asunto-osakekaupan digitalisointi alkaa ensi vuoden alussa ja etenee vaiheittain. DIAS-kaupankäyntialusta tekee asuntokaupasta digitaalista ja sujuvaa. Alustan kehittämisessä on mukana poikkeuksellisen laaja joukko alan toimijoita.

3.8.2021

Vesimittariin lukeman perusteella saatu lasku ei välttämättä ole oikein

Asunnon uumenissa, lähellä vesijohtoverkon pääsulkuventtiiliä, tikittää vesimittari. Kun asukas lotraa vettä putkistoihin, mittarin viisarit liikkuvat hiljalleen eteenpäin. Säännöllisin väliajoin huoltomies saapuu tarkistamaan mittarin lukeman, jonka perusteella postiluukkuun kolahtaa vesimaksu.

10.1.2022

Piha täynnä lunta − Minne taloyhtiön lumet voidaan kolata?

Varsinkin tiiviisti rakennetuilla uudisalueilla taloyhtiöiden pihat ovat usein niin pieniä, ettei niissä ole ylimääräistä tilaa, johon lunta mahtuisi kasaamaan. Kantakaupungissa tilanne on sama. Lunta ei saa kolata naapurikiinteistön puolelle eikä kaupungin omistamalle maalle, toteaa vs.

22.6.2017

Kesä – taloyhtiön osakkaan muistilista

Kesäloma alkaa, osa osakkaista siirtyy kesälaitumille ja toinen puolisko jää nauttimaan kesästä kaupungissa. Vaikka kesän vietto mökillä alkaa, ei osakas voi kokonaan unohtaa kaupunkiasuntoa, vaan vastuu asunnosta säilyy kesänkin yli. Ne jotka jäävät kaupunkiin, haluavat viettää rentoja kesäpäiviä – tietysti muut huomioiden!