Vesiensuojelu alkaa omalta pihaltasi

Hulevesi tarkoittaa sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pintoja pitkin rakennetussa ympäristössä. Mitä enemmän alueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Ilmastonmuutoksen edetessä sademäärät kasvavat ja rankkasateet lisääntyvät, jolloin huleveden määrä rakennetussa ympäristössä tulee myös kasvamaan. Siksi huleveden hallinta on entistä tärkeämpää.

Huleveden muodostumiseen vaikuttavat sateen määrä ja voimakkuus, sulavan lumen määrä ja sulamisnopeus. Määrään vaikuttaa myös, kuinka paljon alueella on vettä läpäisemättömiä pintoja kuten asfalttia ja rakennuksia. Hulevesi voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten tulvimista. Siksi huleveden hallinta on tärkeää paitsi yleisillä alueilla, myös kiinteistöillä.

Kiinteistöillä hulevesi ja perustusten kuivatusvesi (ns. salaojavesi) täytyy ohjata erilliseen hulevesijärjestelmään. Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Esimerkiksi kiinteistön putkiremontti voi olla oiva hetki tarkistaa, että vesien johtaminen on järjestetty asianmukaisesti.

Huleveden hallinta vaikuttaa lähivesistöihin

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvien hulevesien hallinnasta. Jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella, on sen liityttävä hulevesiviemäriverkostoon vesien poisjohtamiseksi. Muilla alueilla hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään, kuten avo-ojaverkostoon, tai käsitellään tontilla esimerkiksi imeyttämällä.

Pääkaupunkiseudulla huleveden viemäröinti on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n vastuulla. Tehtäviimme kuuluvat huleveden runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Kiinteistön vastuulla on puolestaan rakentaa sekä pitää kunnossa huleveden tonttiviemäri omalta tontiltaan HSY:n huleveden runkoviemäriin saakka.

Hulevesiverkostoon johdettavaa hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se johdetaan vesistöihin sellaisenaan. Siksi onkin tärkeää, ettei maahan tai hulevesikaivoihin heitetä esimerkiksi roskia tai kaadeta haitallisia aineita. Näin suojellaan myös lähivesistöjä.

Pihalle kasvillisuutta ja vettä läpäiseviä materiaaleja

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen omalla tontilla ovat suositeltavia keinoja hulevesien hallinnassa. Vedestä voi hyvän suunnitelman avulla tehdä kauniin ja kiinnostavan elementin pihalle. Hulevettä voidaan hallita myös pienillä teoilla: esimerkiksi katolta valuvan sade- ja sulamisveden voi kerätä vaikkapa tynnyreihin ja käyttää puutarhan kasteluun.

Tontilla kannattaa olla kasvillisuutta ja vettä läpäiseviä materiaaleja, kuten nurmea, soraa tai reikälaattoja. Pihassa voi olla kasvillisuuden peittämiä painanteita tai pieniä altaita, joihin vesi ohjataan. Kasvillisuus sitoo ravinteita vesistä, ja maaperän ominaisuuksista riippuen vesi voi painanteissa ja altaissa myös imeytyä maahan. Painanteet hidastavat huleveden virtausta.

Viherkatot viivyttävät katolle satavia ja sulavia vesiä. Viherkatto imeyttää, suodattaa, haihduttaa ja käsittelee vettä kasvillisuuden avulla. Huleveden hallintaan onkin olemassa monia luonnonmukaisia ja teknisiä ratkaisuja. Järjestelyt on toteutettava siten, että niistä ei aiheudu tulvan vaaraa tai muuta haittaa.

Vaikka kiinteistö olisikin liittynyt hulevesiviemäriverkostoon, on huleveden hallinnalla tontilla merkitystä. Kiinteistön omistajat ja haltijat voivat vaikuttaa koko verkoston toimintaan ja välityskykyyn rankkojen sateiden aikana. Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen tontilla ennen niiden johtamista hulevesiviemäriverkostoon vähentää verkoston kuormitusta ja tulvimisen todennäköisyyttä.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin, sillä se kasvattaa jätevesiverkoston ylivuodon riskiä. Jos hulevettä johdetaan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin ja näin syntyy ylivuoto. Ylivuodon aikana puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Lisäksi on muistettava, että jätevesiviemäriin johdettu hulevesi kasvattaa kiinteistön jätevesimäärää ja siten myös jäteveden puhdistamisen kustannuksia.

Katso video: Näin ohjaat huleveden oikein

Marika Visakova
ympäristöasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Katso myös nämä

25.3.2022

Hiipivä korroosio rapauttaa betonijulkisivuja

Betoniteräskorroosiolla tarkoitetaan ilman hiilidioksidin aiheuttamaa betonin neutralisoitumisreaktiota, joka etenee hiljalleen betonin pinnasta syvemmälle betoniin. Kosteusrasitus pahentaa riskiä. Betoni on huokoista ja voi imeä sisäänsä runsaasti vettä.

28.11.2022

Kaupallinen yhteistyö

Radonia poistavat korjaustyöt parantavat myös sisäilmaa

Sisäilmassa voi esiintyä hajuton, mauton ja näkymätön vaara: radioaktiivinen radon, joka aiheuttaa keuhkosyöpää. Radonia on mahdollista vähentää korjaamalla rakenteita. Samalla parantuu sisäilma.

Raksystems

taloyhtiön lumi

13.12.2022

Taloyhtiön lumimuistio

Taloyhtiön vastuulla on jään ja lumen poisto sekä hiekoitus taloyhtiön piha-alueella. Lumet tulee kasata oman pihan alueelle niin, että pelastustiet jäävät vapaiksi. Lumenpudotuksen voi tilata ammattilaiselta.

lämmönjakokeskus

26.10.2022

Ota nämä huomioon lämmönjakokeskusta uusittaessa

Kaukolämpöverkoissa siirrytään tulevaisuudessa alhaisempiin lämpötiloihin. Tämä tulee huomioida uutta lämmönjakokeskusta hankittaessa. Lämmönjakokeskuksen voi omaksi ostamisen sijaan vuokrata myös leasing-palveluna.