Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina. Safetumin riskitarkastushavaintojen mukaan 49% suomalaisista väestönsuojista ei ole käyttöönotettavissa 72 tunnissa tai suojan huollot on laiminlyöty.

Väestönsuojan toimintakunnon ylläpitäminen on taloyhtiön lakisääteinen velvollisuus. Suojan kuntoa ja toimintaa tulisikin ylläpitää samojen lainalaisuuksien mukaisesti kuin taloyhtiön muitakin taloteknisiä järjestelmiä. Kokosimme TOP5 ohjeet siitä, kuinka taloyhtiön väestönsuojaa tulisi ylläpitää. Laajempi tietopaketti taloyhtiöiden väestönsuojien ylläpidosta on kuunneltavissa Turvallisuustiistai – webinaarimme tallenteesta.

1. Kootkaa tiimi, joka on vastuussa väestönsuojan toimivuudesta ja tarkastuksista

Tähän tiimiin voi kuulua esimerkiksi hallituksen jäseniä, isännöitsijä ja asiantuntijayritys. Yhteistyössä aikataulutatte väestönsuojan tarkastuksiin liittyvät toimenpiteet ja vastuut sekä kirjaatte kaikki väestönsuojaan liittyvät tarkastukset ja toimenpiteet taloyhtiön pelastussuunnitelmaan. Tiimin tehtävä on myös toteuttaa varautumiseen ja väestönsuojaan liittyvä viestintä.

2. Nostakaa pelastussuunnitelma ja varautuminen yhtiökokouksen asialistalle

Varautumisen säännöllinen esiin nostaminen varmistaa, että asukkaat sekä osakkaat saavat hallituksen kautta aina ajantasaista tietoa taloyhtiön pelastussuunnitelmasta ja varautumisen tilasta. Yhtiökokouksessa tulisi käydä lävitse taloyhtiön paloturvallisuustilanne, pelastussuunnitelman ajantasaisuus, väestönsuojan kunnossapito sekä turvallisuusviestinnän periaatteet. Aihealueen valmistelun suorittaa hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa.

3. Suorittakaa väestönsuojaan tarkastukset ja tiiveyskoe

Väestönsuoja ja sen materiaalit tulee tarkastaa vuosittain ja laajempi tiiveyskoe on suoritettava 10 vuoden välein. Väestönsuojan tarkastus vaatii erityistä ammattitaitoa ja suositeltavaa olisi kilpailuttaa ja valita sen toteuttamiseksi ammattimainen asiantuntijayritys, jolla on mahdollisuus toteuttaa myös suojassa mahdollisesti havaittavien puutteiden korjaukset. Väestönsuojan tarkastus on mahdollista toteuttaa myös taloyhtiön vastuuhenkilöiden toimesta, jos taloyhtiöstä löytyy vaadittavaa osaamista.

4. Viestikää väestönsuojan käyttöohjeet taloyhtiön asukkaille

Viestinnässä tulisi noudattaa taloyhtiön yleistä viestinnän kulttuuria ja toimintatapoja. Väestönsuojan käyttöohjeet tulee kirjata taloyhtiön pelastussuunnitelmaan ja tehokkain tapa viestiä ne asukkaille onkin juuri pelastussuunnitelman avulla. Väestönsuojan käyttöohjeet tulee olla myös omana dokumenttinaan väestönsuojassa.

5. Toteuttakaa huollot ja toimenpiteet säännöllisesti

Kirjatkaa väestönsuojan tarkastukset taloyhtiön huoltokirjaan ja pelastussuunnitelmaan. Näin tarkastustoimet tulevat suoritettua ajallaan ja säännöllisesti, vaikka taloyhtiön vastuuhenkilöt muuttuisivat vuosien saatossa. Jos taloyhtiönne käyttää väestönsuojan tarkastuksiin asiantuntijayritystä, niin tarkastuksista on suositeltavaa laatia huoltosopimus. Safetumin riskitarkastushavaintojen mukaan 49% suomalaisista väestönsuojista ei ole käyttöönotettavissa 72 tunnissa tai suojan huollot on laiminlyöty. Tämä johtuu havaintojemme mukaan yleensä muistamattomuudesta, ei niinkään siitä, etteikö toimenpiteitä haluttaisi suorittaa.

Hoidetaan turvallisuutta vahinkojen sijaan

Vahinkojen sijaan kiinteistöjen tulisi keskittyä turvallisuuden hoitamiseen, sillä vaaratilanteiden ennaltaehkäisyllä voidaan varmistua siitä, että onnettomuus tai kriisitilanteessa taloyhtiön turvallisuuteen voi luottaa. Elämme aikakautta, jossa varautumiseen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

 

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Safetum

Me Safetumilla autamme taloyhtiöitä kaikissa paloturvallisuuden ja varautumisen toimenpiteissä. Ylläpidämme ja laadimme kiinteistöjen pelastussuunnitelmia, tarkastamme paloturvallisuusriskejä, huollamme väestönsuojia sekä paloturvallisuuslaitteita. Paloturvallisuudesta ja väestönsuojelusta huolehtiminen on yhteistyötä. Luotettavan kumppanin kanssa vältyt vahingoilta.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

väestönsuoja

17.5.2022

Taloyhtiö, tunne väestönsuojasi

Taloyhtiöiden väestönsuojat ovat vuosikymmenien ajan olleet lähinnä varastokäytössä. Ukrainan sota on nostanut ne jälleen ajankohtaisiksi. Taloyhtiön hallituksen on hyvä tuntea väestönsuojavelvoitteet myös rauhan aikana.

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.