Mitä kuntotutkimuksia onnistuneeseen korjaushankkeeseen tarvitaan?

Kuntotutkimuksilla on tärkeä rooli korjaushankkeissa, sillä niiden avulla varmistutaan taloyhtiön rakennusten kriittisten osien kunnosta. Tutkimuksista saatuja tietoja hyödynnetään niin korjaussuunnittelussa kuin oikeiden korjausmenetelmienkin valinnassakin.

Kuntotutkimuksien tärkeyttä ei voi korostaa liikaa

Tarkkojen, eri rakenneosille kohdennettujen kuntotutkimusten avulla selvitetään vaurioiden laajuutta, niiden korjaustapaa sekä korjauksien oikeaa ajankohtaa ja laajuutta. Tutkimukset ovat tärkeitä, sillä monien rakennusten osien kuntoa voidaan selvittää luotettavasti vain rakennetta avaavin menetelmin.
Kuntotutkimuksissa voidaan samaan rakenteeseen, rakenneosaan tai tilaan tehdä useampia rakenneavauksia. Avauksia tulee tehdä riittävästi hankkeen alkumetreillä, jotta ikäviä yllätyksiä ei tule. Avauksia ei tule välttää, vaikka kiinteistössä olisikin avaushetkellä asukkaita. Työmaan aikana havaitut yllätykset kasvattavat kustannuksia viivyttämällä aikataulua.
Usein tutkimukset sisältävät myös materiaalinäytteiden ottamista. Tutkimustavat vaihtelevat suuresti tutkimuksen kohteena olevasta asiasta. Esimerkiksi asbestin tunnistaminen tehdään pääsääntöisesti materiaalinäytteiden laboratorioanalyysin pohjalta.

Erilaiset kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksia voidaan tehdä esimerkiksi putkistoille, parvekkeille, vesikatoille sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmälle. Myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset ovat kuntotutkimuksia.
Laajoissa korjaushankkeissa tutkimuksia tehdään tyypillisesti monia. Esimerkiksi julkisivu- ja ikkunaremontissa betonirakenteiden kuntotutkimuksen lisäksi kannattaa tehdään yleensä myös ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus. Vanhojen ikkunoiden uusiminen uusiin tiiviisiin ikkunoihin edellyttää aina korvausilman uudelleenjärjestämistä.
Putkiremonteissa tehdään yleensä märkätilojen kosteuskartoituksia, putkistojen kuntotutkimus ja asbesti- ja haitta-ainekartoituksia. Lisäksi ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät vaativat tyypillisesti tarkempaa tutkimista, sillä remontin yhteydessä parannetaan nykypäivänä usein myös kiinteistön muita teknisiä järjestelmiä. Esimerkiksi sähkö- ja teleteknisiä järjestelmiä uusitaan tai nykyaikaistetaan saneerauksien yhteyksissä.

Miksi kuntotutkimuksissa ei kannata säästää?

Lähtötietojen kerääminen on keskeisessä asemassa onnistuneessa korjaushankkeessa. Ilman tutkimuksia korjaussuunnittelua ei voida tehdä oikein ja riskinä on väärin tehdyt korjaukset.
Korjaushankkeet vaativat paljon tietoutta, jota ei taloyhtiön hallituksella eikä edes isännöitsijällä välttämättä ole. Yleensä hankkeissa tulee tehdä monia tutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä, joiden määrittäminen ei ole aina yksinkertaista. Ammattitaitoinen projektinjohtaja osaa kilpailuttaa ja teettää tarvittavat tutkimukset, joiden avulla korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein. Näin tutkimuksia tulee tehtyä sopivasti ja lisäkustannuksia ei synny.

Lue lisää taloyhtiöille suunnatuista palveluistamme.

Raksystems

Hyvinvointia kiinteistöille, niiden omistajille ja käyttäjille sekä ympäristölle

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

18.7.2018

Millainen kannatus yhtiökokouspäätökseen tarvitaan?

Yhtiökokouksen päätökset tehdään harvoin yksimielisesti. Jos päätösehdotuksia on useita, niistä äänestetään. Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty siitä, millaisiin päätöksiin tarvitaan esimerkiksi enemmistön tai määräenemmistön kannatus.

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

20.5.2016

Mistä rahat taloyhtiön korjaushankkeeseen?

Yli puolella maamme taloyhtiöstä on parhaillaan suunnitteilla tai käynnissä korjaushanke (Kiinteistöliitto, 2016). Korjaushankkeeseen on harvoin rahat valmiina, joten taloyhtiön on hankittava lisärahoitusta jostakin. Yleisimmin otetaan lainaa, mutta myös muita rahoitustapoja on tarjolla.