Miksi kerrostaloyhtiön hallituksen kannattaa seurata lämmityskuluja?

Jos kerrostaloyhtiön hallitus haluaa seurata edes yhtä hoitokuluerää tarkemmin, sen kannattaa ottaa lämmityskulut tiukempaan syyniin. Syy on varsin yksinkertainen: energia- ja vesikustannuksiin kuluu taloyhtiöiden hoitokuluista leijonanosa, Motivan mukaan keskimäärin 30-40 %.

Mihin lämpöä kuluu?

Kerrostalot ovat pääsääntöisesti kaukolämpöverkossa, mutta mihin kaukolämpöä kerrostaloissa lopulta käytetään? Joskus tahtoo unohtua, että lämmitysenergiasta merkittävä osa kuluu sisäilman eli tilojen lämmityksen lisäksi veden lämmittämiseen. Vesilaskuhan kattaa vain kylmän veden kustannukset.

Kaukolämmön kulutustiedoista voi selvittää millä prosenttiosuuksilla oma taloyhtiö käyttää energiaa tilojen lämmittämiseen ja millä veden lämmittämiseen. Jakaumasta taloyhtiö saa arvokasta tietoa verrattaessa ominaiskulutusta muihin saman ikäisiin taloihin.

Wattiselta valmis analyysi taloyhtiölle

Wattinen voi tuottaa taloyhtiölle havainnollisin kuvin ja taulukoin varustetun analyysin kaukolämmön kulutuksesta. Analyysistä näkee esimerkiksi heti, onko kyseisen taloyhtiön kulutus korkeammalla vai matalammalla tasolla kuin vastaavissa taloyhtiöissä. Analyysissa eritellään myös yhtiön lämmityskulut per asuinneliö ja asuinkuutio. Tästä voidaan laskea lämmityksen vuosittainen tai kuukausittainen kustannus per huoneisto. Tämä voikin olla osakkaille varsin valaisevaa tietoa siitä, miten suuri osa omasta vastikkeesta kuluu taloyhtiön lämmityskulujen kattamiseen.

Ympäristötietoisille analyysi kertoo millaiset ilmastopäästöt taloyhtiön lämmitys tuottaa nykyisellään ja mitä vaikutuksia vähentämisellä olisi. Taloyhtiö saa myös hyödyllisen koosteen tietojen perusteella tehdyistä havainnoista ja suosituksista juuri tämän yhtiön energiatehokkuuden ja -säästöjen parantamiseksi. Energiankulutuksen vähentäminen on siitä mukava ilmastoteko, että se näkyy myös osakkaiden kukkarossa pienempien lämmityslaskujen myötä.

Kevyempiä keinoja energiatehokkuuden parantamiseen

Analyysi tuottaa suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen juuri kyseisen taloyhtiön tietojen perusteella. Energiaremontilla voidaan merkittävästi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, mutta taloyhtiö voi valita myös kevyempiä säästöjä tuovia toimenpiteitä kuten:

  • patteriverkoston tasapainotuksen parantaminen
  • älykäs lämmityksen ohjaus
  • vakiopaineventtiilit ja vettä säästävät suihkupäät
  • ikkunoiden ja ovien tiivistäminen

Tiedä enemmän, päätä paremmin

Kaukolämmön kulutustietojen analyysi kannattaa silloin, kun kerrostaloyhtiössä halutaan ymmärtää miten paljon ja mihin yhtiö käyttää lämmitysenergiaa ja miten oma kerrostalo vertautuu muihin saman ikäisiin asuinkiinteistöihin.  Asiaan perehtymällä voi löytää mahdollisuuksia säästää lämmityksessä.

Lisätietoja Wattisen analyysistä: www.wattinen.fi/analyysi

Wattinen

Wattinen säätää ja optimoi kerrostalon lämmitystä automaattisesti. Se vähentää talon kaukolämmön kulutusta ja samalla ilmastopäästöjä ja säästää yleensä enemmän kuin maksaa.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

16.7.2018

5 virallista suositusta hallituksen toimintaan

Jokaisella taloyhtiöllä on hallitus, joka vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistönpidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toimintaperiaatteista määrätään asunto-osakeyhtiölaissa melko suppeasti. Hallituksen kannattaakin tukeutua toiminnassaan viralliseen Taloyhtiön hyvä hallintotapa 2016 -suositukseen.

28.5.2015

Taloyhtiön hallituksen kokous

Hallitustyöskentelyn joustava sujuminen edellyttää päätöksiä monista kokousteknisistä asioista. Näistä on hyvä päättää hallituksen ensimmäisessä kokouksessa eli niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, joka on syytä pitää heti hallituksen valinneen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan, mikäli yhtiökokous ei ole valinnut ko.

23.5.2017

Taloyhtiön hallitus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.