Tarvitseeko taloyhtiö tilinpäätöstä?

Useimmissa taloyhtiöissä yhtiökokoukset eivät ole houkuttelevia tilaisuuksia. Vain pieni osa osakkaista osallistuu. Tilaisuus keskustella ja päättää taloyhtiön asioista tarjotaan yleensä vain kerran vuodessa. Onko mielekästä käyttää tämä arvokas yhteinen aika menneiden lukujen läpikäymiseen – tavalla, joka kiinnostaa vain harvoja.

Tilinpäätösten tekeminen vaatii valtavasti työtä isännöitsijätoimistoissa, tilintarkastajilla yms. Tämä työ ei kuormittavuuteensa ja stressaavuuteensa nähden tuota asiakkaille juurikaan lisäarvoa.

Jospa yhtiökokouksissa käytäisiinkin aitoa ja elävää keskustelua taloyhtiössä asumisesta ja asioista, joita taloyhtiöltä toivotaan. Osakkaiden tulisi keskustella keskenään tavoitteista, joita he asumiselleen ja sijoittamalleen rahalle asettavat: Millainen taloyhtiön halutaan olevan ja miten sitä voidaan kehittää?

Vuotuisessa yhtiökokouksessa päätettäisiin halutuista olosuhteista ja pitkäaikaisesti noudatettavista periaatteista, lähiajan toimenpiteistä sekä vastikkeiden määrästä. Suurista hankkeista ja niiden rahoituksesta päätettäisiin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jolloin tärkeät päätökset saisivat tarvitsemansa huomion osakkailta.

Taloyhtiön toiminnan ja talouden seuranta voisi olla täysin rullaavaa: isännöinti raportoisi tilanteesta sovituin määräajoin hallitukselle ja hallitus osakkaiden toivomalla tavalla heille ja asukkaille. Viestintää voidaan tehdä perinteisesti raportteina ja tiedotteina tai nykyaikaisemmin sähköisten järjestelmien kautta. Uskon, että muutos parantaisi sekä hallituksen että osakkaiden tiedonsaantia ja siten myös oikeusturvaa. Tilintarkastus tai toiminnan tarkastus voitaisiin myös tehdä rullaavasti tai vaikkapa usean vuoden välein.

Tilinpäätösten tekemiseen käytettävällä ajalla ja tarmolla saataisiin aikaiseksi paljon merkityksellisempiä asioita taloyhtiöiden hyväksi. Lisäksi muutos vapauttaisi koko taloyhtiömaailman nykyisestä pakkotahtisuudesta. Asioita voitaisiin ajoittaa ja suunnitella vapaasti pitkin vuotta, jolloin kukin asia otettaisiin käsittelyyn, kun se on luontevinta. Nyt ajankäyttöä isännöintiyrityksissä ohjaa liikaa koko kevään kestävä työsuma, josta hädin tuskin selvitään kesälomille. Taloyhtiöiden menestystä edistäville uusille asioille on kunnolla aikaa vain kesälomakauden ja joulun välisinä kuukausina.

Kuka tekisi aloitteen lainsäädännön muuttamisesta, että tämä tavoite olisi jo pian totta? Muutosta odotellessa huolehditaan yhdessä, että alkavan kevään yhtiökokouksissa keskitytään ihmisten kannalta olennaisiin asioihin kiinnostavalla tavalla. Esitetään pakolliset muodollisuudet napakan selkeästi niihin turhaan aikaa käyttämättä. Selvitetään poikkeamat ja päätöksiä vaativat asiat niin, että jokainen ymmärtää mistä on kyse. Annetaan osakkaille ja asukkaille etukäteen mahdollisuus tuoda asioita yhteiseen keskusteluun, olivat ne sitten suuria tai pieniä.

Nostetaan asukaskokemus ja omistajan tahto päärooliin jättämällä sivuosat muodollisuuksille.

Marja-Leena Sallinen

Kirjoittaja on Matinkylän Huollon isännöitsijä, joka tarkastelee taloyhtiöiden elämää inhimillisen vuorovaikutuksen näyttämönä. Harrastaa akrobatiaa sisältäviä liikuntalajeja ja vanhojen rojujen keräilyä.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje