Taloyhtiön hallitus kaalimaan pukin vartijana

Isännöinnin tärkein tavoite on, että taloyhtiön asukkaat ja omistajat ovat tyytyväisiä taloyhtiöille hankittujen palvelujen laatuun sekä niiden vaikutukseen asumiskustannuksiin ja omaisuuden arvon säilymiseen. Tästä myös hallitus on osakkaille tilivelvollinen.

Taloyhtiö voi järjestää tarvitsemiensa palvelujen hankinnan vapaasti omien tavoitteidensa mukaisesti. Hallituksen tulee olla selvillä osakkaiden toiveista taloyhtiön toiminnalle. Palvelut tulee järjestää näiden toiveiden mukaisesti. Hyvä hallintotapa taloyhtiössä –kirjassa jaotellaan osakkaiden toiveita asukas- ja omistajanäkökulmista:

  • vastikkeen suuruus ja ennakoitava kustannuskehitys
  • asumispalveluiden taso
  • ympäristöasioiden huomioiminen
  • asunnon asema asuntomarkkinoilla
  • yhtiön tilasta saatavan tiedon luotettavuus
  • miten asunnosta saa parhaan mahdollisen hinnan
  • osakkeen arvo ja arvonnousun mahdollisuus
  • korjausten rahoittamiseksi kerättyjen varojen käsittely taloyhtiön kirjanpidossa.

Kaikki nämä edellyttävät hallitukselta näkemyksellisyyttä ja kykyä tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä.

Isännöitsijän tehtävä on avustaa hallitusta tavoitteiden määrittämisessä, palvelujen hankkimisessa ja laadun valvonnassa. Palveluverkoston johtaminen on isännöitsijän tärkeimpiä tehtäviä hallitustyöskentelyn lisäksi. Isännöitsijä hoitaa asiakkaana olevan taloyhtiön edunvalvontaa tilaajana samalla tavalla riippumatta palveluntuottajasta. Tärkeintä on saada asiakkaan asiat joustavasti sujumaan.

Isännöinti ja huolto toimivat läheisessä yhteistyössä yhteisenä asiakkaana olevan taloyhtiön, osakkaiden ja asukkaiden palvelemisessa. Keskinäinen luottamus, yhtenäiset toimintatavat, luonteva vuorovaikutus ja läpinäkyvät tietojärjestelmät helpottavat palvelun ohjaustehtävää. Yhteistyö tuottaa taloyhtiölle lisäarvoa nopeutena ja edullisuutena. Huoltohenkilöstö ilmoittaa kiinteistöllä kiertäessään tekemistään havainnoistaan isännöintiin. Havainnoilla voi olla suuri merkitys taloyhtiön kunnossapidossa ja korjaustarveselvityksissä.

Isännöinti voi vastaavasti ehdottaa taloyhtiöille korjaustoimia, jotka helpottavat taloyhtiön huollettavuutta.

Hallituksen on helpompi seurata isännöinnin ja huollon toimintaa, jos hallitus ottaa käyttöön katseluoikeuden tietojärjestelmiin, joita palveluntuottajat käyttävät. Esimerkiksi Matinkylän Huollon toiminnan läpinäkyvyyttä hallitukselle lisää mahdollisuus tarkastella työtehtäviä huollon ja isännöinnin yhteisessä tietojärjestelmässä sekä niistä syntyneitä kustannuksia sähköisessä laskujen käsittelyssä ja kirjanpidon raporteissa.

Hyvällä isännöintiyrityksellä on kaikilla osa-alueilla laaja ja monipuolinen toimijaverkosto asiakkaiden käytettävissä. Asiakas voi aina halutessaan käyttää tai tuoda tarjouskilpailuihin myös verkoston ulkopuolisia palveluntuottajia. Taloyhtiön hallitusta helpottaa, jos talo- ja asuntokohtaiset tiedot löytyvät isännöinnin tietojärjestelmistä pitkälle historiaan saakka. Silloin asiakkaille pystytään todentamaan, mitä tehdään ja missä mennään.

Luottamus ja lojaaliuskysymys ovat pohdittavana kaikissa taloyhtiön hankinnoissa – Isännöitsijän on palveluverkostoa rakentaessaan ja johtaessaan rakennettava luottamusta itsensä ja hallituksen sekä verkoston ja hallituksen välille.

Palveluyrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet ovat sopusoinnussa asiakkaiden edun kanssa. Asiakas, joka kokee sopimuksen epäreiluksi, tai itsensä hyväksikäytetyksi, on entinen asiakas.

Kiitokset inspiraatiosta Matinkylän Huollon rakennuttamispäällikkö Hemmo Päivärinteelle.

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä, Kiinteistöalan Kustannus Oy

Marja-Leena Sallinen

Kirjoittaja on Matinkylän Huollon isännöitsijä, joka tarkastelee taloyhtiöiden elämää inhimillisen vuorovaikutuksen näyttämönä. Harrastaa akrobatiaa sisältäviä liikuntalajeja ja vanhojen rojujen keräilyä.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje